www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:28.09.2007

 

برگذاری محفل از گرامی داشت یازدهمین سال شهادت داکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین و رئیس حزبِ وطن
در رستورانت خراسان مربوط پوهنتون دولتی دوستی خلق ها در شهر ماسکو برگذارشد

   به مناسبت  یازدهمین سال شهادت داکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان و رئیس حزب وطن محفلی باشکوهی به تاریخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۷ در  شهرماسکو فدراتیف روسیه دایر گردید.

   درین گردهم آیی بیشتر از ۱۶۰ تن از افغانهای مقیم شهرمسکو، اعضای کمیته اجرایۀ شورای تشکلاتِ  موقتِ حزبِ وطن در فدراتیف روسیه،  شخصیت های ملی، تاجران افغان، برخی از کارمندان سفارت کبرای دولت افغانستان در مسکو و از جمله محترم داکترلطیف بهاند اتشه کلتوری، پیروان مصالحه ملی و محصلین افغان اشتراک نموده بودند.   

   محفل که با تلاوت چند آیتِ از کلام الله مجید آغاز و سپس با ایراد بیانیۀ توسط رئیس کمیتۀ اجرایۀ تشکلاتِ موقتِ انسجام اعضای حزب وطن در فدراتیفِ روسیه محترم میر عبدالله افتتاح شد.  محفل بعد از افطار روزه با ادای نماز شام با جماعت اشتراک کننده گان و صرف  طعام و قرأت دوعایه از کلام الله مجید به روح شادروان داکتر نجیب الله این راد مرد بزرگ تاریخ معاصر افغانستان ختم گردیده و کمیسون برگذاری ضمن ابراز قدردانی از اشتراک فعال علاقه مندان و دوستان
شهید داکتر نجیب الله که درین ماه مبارک قبول زحمت نموده بودند سپاس گذاری
نمود.

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی