www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

 تاریخ نشر:28.09.2007

 

گزارش مفصل گردهم آیی وسیع بمناسبتِ بزرگداشتِ از
یازدهمین سال شهادتِ دوکتور نجیب الله

   بتاریخ ۲۲ سپتامبر سال ۲۰۰۷ گرد هم آیی وسیع بمنابست بزرگداشت از یازدهمین سال حماسه شهادت رئیس جمهور اسبقِ افغانستان داکتر نجیب الله در شهر خنپ (گنپ) کشور هالند به اشتراک برخی هوا خواهان و دوستان ان شهید والامقام از کشور های هالند و بلجیم دائر گردید.
محفل با تلاوت چند آیتِ از کلام الله مجید اغازگردید، بعداً گرداننده محفل محترم عبدارزاق  رحی سخنان کوتاهی ایراد و بعداً بخشهای مصور از بیانیۀ شیهد داکتر نجیب الله پخش گردید.
بعداً شخصیتِ شناخته شده سیاسی و ملی کشور، معاون اول رئیس جمهور اسبق کشور، محترم  عبدالرحیم هاتف ضمن ایرادِ سحنرانی خود گفتند:
نن دسوگواري او خواشینۍ ورځ ده، په دی ورځ د افغانستان په تیر سل کلن تاریخ کې یې ډیر مثاتونه نه دي تیر شوی، اوس خو نه شته او سبا معلومه نه ده چې په افغانستان کې څه جریان راځی.
یو سړې چې د ډیرو خلکو ارمانونه د ده پورې تړلي وو خپل ارمان ته ورسید باربار یی ویلي ؤ چې زه تر خپل ژوند، تر خپلو وینو او تر خپل سر ددی دپاره تیر یم چی هیواد ته سوله راشي، د هیواد خلک آرام شي او یو د بله سره مړه نه کړي، مگر متأسفانه دی شهید شو او سوله تر اوسه هم نه ده راغلې، هغه سوله چې ډاکتر نجیب الله غوښته لا تر اوسه هم خوب او خیال دی، د ډاکتر نجیب الله په وجود کې موږ ډیره لویه ضایعه ورکړیده.
کاروان شهید رفت از پیش
وحال ما رفته گیر می اندیش
از شمار دوچشم یک تن کم
از شمار خرد هزاران بیش
...

 
  بعدا الحاج محترم محبوب جان احمد زاده مسئول تدارک محفل به نماینده گی از برگذار کننده گان محفل بیانیۀ خویشرا ایراد نمود. وی بعد از توضیحات پیرامون اوضاع مسلط کنونی کشور چنین نتیجه گیری نمود :
فقط افغانها میتوانند با اتکاء به اندیشه های نجاتبخش نجیب الله شهید یعنی اندیشه مصالحۀ و تفاهم بین الافغانی در برابر این بازیهای شیطانی بمبارزه استوار ودوامدار بپردازند و به پیروزی برسند.
نجات کشور در گرو تأمین همبسته گی و ارتقای اگاهی ملیست، که از دریچه تفاهم بین الافغانی میتوان به آن راه یافت.
اندیشۀ  مصالحه نه تنها ضرورت اعتماد متقابل بلکه طروق اعتماد سازی را نیز تعلیم میدهد که بدون آن همبسته گی ملی  بمثابۀ ارمان خیرخواهانه، چون ستاره از کهکشان دور، از دور دستها سوسو خواهد زد.
در اوضاع و احوال موجود ضرورتِ روشنگری در باره مصالحۀ ملی و مبارزه برای تأمین زمینه های تحقق آن به امر مقدم و تعلل ناپذیر مبدل گردیده است.
اندیشه های نجیب الله ضامن نجات کشور ماست، بیائید به حیث دوستان و رهروان راه آن شهید والامقام، بخاطر تعمیق، گسترش و تحقق این اندیشه ها با روح وی تجدید پیمان کنیم.

   سپس محمد امین باوری ضمن صحبتِ خود با قدردانی از برگذاری محفل سالگرد شهادتِ داکتر نجیب الله  پیشنهاد نمود که در سالهای بعدی صرفاً با تدویر چنین محافل بسنده نشود، چنین محافل بیشتر به توضیح اندیشه های آن شهید اختصاص داده شود.  بعداً شعری را که به همین مناسبت نگاشته  بود قرائت نمود.

   بعداً محترم محمد داود نیکزاده یکتن از محقیقین وعلمای دینی صحبت نموده ضمن گفته های خود به توضیح این مسئله پرداخت که شهید کیست و مقام آن از لحاظ اسلام کدام است و در نتیجه گیری از صحبت های خود گفت که نجیب الله شهید والا مقامیست که بخاطر ارمانهای مردم و تأامین صلح مساعی بخرچ داده و درین راه تا پای دار رفت و دلیرانه جام شهادت را نوشید. وی گفت که شهید نجیب الله اسطوره مقاومت و شهادت تاریخ افغانستان است... وی نیز به این پیشنهاد تأکید نمود که برای توضیح و درک اندیشه های آن شهید کار علمی و تحقیقاتی صورت گیرد.

   سپس محترم روشان احمدزی برادر شهید دوکتور نجیب الله به نماینده گی از فامیل ان شهید صحبت نموده از اشتراک دوستان درین محفل ابراز سپاس نموده اشعار بعضی شعرای را که بدین مناسبت سروده بودند دکلمه نمودند.

  سخنران بعدی محترم صدیق وفا بود که خاطرات دوران مکتب، تحصیل ومراحل مختلف مبارزه مشترک با دکتور نجیب الله را برای حضار بازگو نمود. وی همچنین اظهار داشت که سالگرد های بعدی وسیعتر و فراگیر تر برگذار گردد زیرا شهید دوکتور نجیب الله به تمام مردم افغانستان تعلق دارد، وی همچنان تأکید نمود تا در سالگرد های بعدی تجلیل با تحلیل همراه گردد.

   سپس محترم صافی با تأکید به این واقعیت که داکتر نجیب الله شخصیت محبوب القلوب تمام مردم و روشنفکران افغانستان است و شهادت وی را بزرگترین ضایعه جبران ناپذیر دانست شعر محترم نورالبشر نوید را که بدین مناسبت سروده بود  قرائت نمود.
سپس محترم دستگیر نایل بیانیه خویشرا ایراد نمود  که در قسمتی از آن امده است:
یازده سال قبل در همین ماه نیرو های اهریمنی سیاه کینه توز و عقبگرا به دستهای سیاه استخبارات جهانی رهبر دلیر، شجاع، سخنور و مبارز نستوه  ما را نامردانه و بزدلانه شهید کردند... طی این یازده سال افغانستان فراز وفرود های فراوانی را دید و مردم آن رنجهای بیکرانی را متحمل شدند.  کشور های منطقه و ابر قدرت های جهانخوار در سرنوشت این کشور... مداخله کردند، افتخارات تاریخی،ارزشهای معنوی وهستی اجتماعی انانرا نابود نمودند و هنوز که ما زنده ایم و باقیمانده آن نسل حادثه هایم، فجایع دردناک و کشتار های بیرحمانه مردم، پامال شدن ارزشهای ملی، بربادی وتباهی مردم را تماشا میکنیم. حوادث و جریانهای که امروز بر مردم و کشور ما میگذرد، آن بزرگمرد سالها پیش ازین خود گفته بود...

   سپس محترم همایون اکبری عضوی انجمن بین المللی حقوق دانان به نماینده گی از انجمن جهان یاد که یکی از مدافعین حقوق بشرمقیم در لندن میباشد صحبت نموده و پیام این انجمن را  به گرداننده محفل سپرد تا از طریق وسایل اطلاعات جمعی به نشر برسد.

   بعداً محترم کبیر کمال شعر خود را که به همین مناسبت سروده بود قرائت نمود.
متعاقب آن محترم داکتر حسام مل صحبت نموده خاطرات خویشرا از همکاری با شهید داکتر نجیب الله بیان داشت و خواهان وحدت همه جزایر جداشده از حزب وطن گردید.

   سپس محترم مبارکشاه ضمن صحبت خود برای فامیل و رفقای شهید داکتر نجیب الله اظهار تسلیت نموده ضمن صحبت خود گفت که از لحاظ تشکیلاتی به نهضت اینده تعلق دارد و از همین نام و موضیع پیشنهاداتی را مطرح نمود که  تمام رفقای که عضویتِ سازمان های مختلف جدا شده از حزب وطن را دارند که من به همۀ آنها افتخار میکنم، از همه مسایل بگذرند و تمام سازمانها خود را بنام حزب وطن مسمی کنند. وی تکرار نمود که از مسایل متحد ملی هم بگذریم، از تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن هم بگذریم و از دیگر سازمانها نیز و همه فقط به یک نام حزب وطن کار مشترک خود را اغاز کنیم، همچنان اظهار داشتند که هر سازمان که برای مصالحه ملی کار میکند ما باید طرفدار آن باشیم.

   بعداً محترم نجیب سرغندوی ضمن صحبت شفاهی خود گفت که من از متن تحریری خود صرفنظر نموده انرا به گرداننده محفل میسپارم و چند خاطره خود را از کار مشترک با شهید داکتر نجیب الله بازگو میکنم، وی از خاطرات و چشم دید های خود  در مورد روابط داکتر نجیب الله با زیر دستانش، از حلم، از گذشت و نیز قاطعیت شان مثالها ذکر نمود.

   در اخیر عبدالبشیر پیوستون رئیس شورای تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در جریان صحبت خود گفت، ما امروز گرد هم آمده ایم تا یاد داکتر شهید ما را گرامی بداریم، نظریات مختلفی  ازین ستیج ارائه شد و هرکس از دید خودش با آن برخورد کرد، این خوشبختی این شخصیت بزرگ است که هر کس وی را از خود میداند... من با کل دوستان موافق هستم زیرا داکتر نجیب الله شهید در حالیکه در هیچ دایره محدود و درهیچ حلقه محصور نیست به همه تعلق دارد.  وی افزود درین جا مسایلی را که  اقای داکتر صاحب مل و وفا صاحب در صحبت های خود مطرح کردند و بعداً دوست ما مبارکشاه نیز تأکید کردند، هستۀ مرکزی این نظریات را گفتگو، تفاهم، کنار آمدن ها و تبدیل شدن ما به یک قوتِ ملی سراسری مؤثر برای پروسه های سیاسی افغانستان تشکیل میدهد... بدون شک این تاثیر هدفش آوردن دموکراسی، عمران مجدد، صلح، ترقی، انکشاف و اعمار جامعۀ مدنی در افغانستان میباشد، غیابت اعضای حزب وطن در پروسه های سیاسی کشور ما یکی از عوامل اوضاع متشنج و بحرانی  کشور است... و بدین منظور هدف که ما در برابر خود قرار داده ایم اینست که همه اعضای حزب وطن بطرف کنگرۀ اعضای حزب وطن برویم، جائیکه حزبی ها خود تصمیم بگیرند، نه تنها در مورد دیروز، بلکه در مورد آینده نیز، جائیکه حزبی  ها تشکل مشروع خود، رهبری منتخب خود... را انتخاب نمایند.  این تنها و تنها وظیفه همان تجمع بزرگ است که در انجا حزبی ها حرفهای خود را مطرح خواهند کرد، دیکتات قبل از تدویر کنگره، خط و چوکات تعین کردن به کنگره، تعین وظایف برای ان و شعار دادن ها... امریست که این تجمع را بطرف انحراف میبرد، بناً من با مسئولیت از جانب دوستان تشکیلاتّ مؤقت انسجام اعضای حزب وطن به رفقای که همین صدا را بلند کردند و بسیار با شهامت ابراز کردند در پاسخ میگویم ما علاقمندیم و ما میخواهیم سر از همین حالا  بر این پیشنهادات عمل کنیم نه تبلیغات. همین چیزی را که دوست ما مبارکشاه مطرح کردند به حیث یک اصل قبول داریم، اصلی که تجمع تمام اعضای حزب را میسر و ممکن ساخته میتواند. ما بدون کدام بلندپروازی و خود خواهی، بدون طرح مسایل کادری و امثالهم برای تحقق آن اماده هستیم... ما برای این کار هیچ پیش شرط نداریم در صورت که پشت میز مذاکرۀ به حیث اعضای حزب وطن بنشینیم، ما میتوانیم حتی تا تدویر کنگره اعضای حزب وطن تمام مسیر تدارک را با نامهای موجود خود برویم و باهم همکاری داشته باشیم ولی زمانیکه داخل تالار کنگره شدیم همه ما تشکیلاتِ خود را متغی اعلام داشته و به فیصله های کنگره گردن می نهیم.
 

محفل در فضای همبستگی و صمیمیت ساعت پنج بعد از ظهر خاتمه یافت.

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی