د خپریدو نیټه: 26.09.2010

پیام اکبری و فهیمه اکبری بمناسبتِ چهاردهمین سالروز شهادتِ دکتور نجیب الله
رئیس جمهور پیشین جمهوری افغانستان و رئیس حزبِ وطن


۵ میزان ۱۳۸۹ | ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۰

 

بسم الله الرحمن الرحیم

محترمه داکتر صاحب فتانه نجیب، دختران محترم شان و همه طرفداران صلح و رفاهِ همگانی افغانستان!

شهید دکتور نجیب الله که برای ایدیالهای بزرگ ملی تا اخرین رمق حیاتِ خویش رزمید، به اسطورۀ دفاع از منافعِ همه مردم افغان مبدل گردید و شهادتِ والای ایشان، بزرگی شخصیت و سیاستِ شانرا برای صده ها در حافظۀ تاریخ ثبت نمود. سیاست، عملکردها، شخصیت برازنده و شهادت بزرگ شانرا نه تنها اعضای خانوادۀ حزبِ وطن بلکه اکثریت مردمِ طرفدار و تشنه به صلح، ترقی و عدالت اجتماعی افغانستان با مباهات و افتخار یاد می نمایند و دوران حاکمیتِ اوشان را به نیکویی می ستایند.

ما نیز بمثابۀ رهروان سیاستِ ستراتیژیکِ مصالحۀ ملی و شیوای شخصیت قابل ستایشِ ابر مرد همین مقطعِ تاریخ کشور، به میراثِ معنوی ان شهید سر افراز ما می بالیم و سیاستِ ایشانرا یگانه راهِ حلِ معضلات کنونی جامعه میپنداریم.

طوریکه گذشت زمان تا کنون حقانیتِ راه، اصول سیاستِ اتخاذ شده و شیوه های پیشنهادی بیرونرفت از معضلات افتراق موجودِ افغانی – که شهید دکتور نجیب الله آنرا صادقانه مطرح و به طرفهای دیگر افغانی ارائه می نمود – به اثبات رسانید، آینده ها نیز مُهرِ صحتِ خویش را بر همه پیش بینی ها و پیش داوری های حاکمانه و بصیرتِ ژرف سیاسی اوشان خواهد گذاشت. شهید دکتور نجیب الله خود گفته اند: «تاریخ خود ثابت خواهد ساخت که کی برای افغانستان چه کرد؟».

ما بمناسبتِ سالروز شهادتِ دکتور نجیب الله برای شما همسر گرامی شان، دختران ارجمند شان، دوستان و همه مردم صلح دوست افغانستان تسلیت عرض می نماییم، از خداوند (ج) برای شما صبر جمیل آرزو برده و از دربار ایزدِ متعال استدعا می نماییم که ارواح شهید دکتور نجیب الله، شهید احمدزی و همه شهدای وطن را واصل جنتِ فردوس نموده، آرمانهای صلح خواهانۀ شانرا براورده نمایند.

امین

 
 
     

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست