محمد علی مصباح

خاطره یی از شهید داکتر صاحب نجیب الله

هموطنان، خواهران و برادران عزیز سلام و سلام به مسوول\مسوولین پیام وطن.
من محمد علی مصباح از ملیت هزاره افغانستان هستم که دوره سربازی را در وقت داکتر صاحب نجیب در گارد ریاست جمهوری گذرانده ام.

بسیار جای خوشوقتی است که دوستی این فیسبوک را برایم معرفی کرد من سواد و دانش سیاسی ندارم که بتوانم در باره داکتر صاحب عزیز و فراموش نشدنی کدام مطلب تحلیلی که درخور شخصیت این قائد بزرگ باشد بنویسم، اما یک خاطره فراموش نشدنی از دوران سربازی برایتان مینویسم تا شما خود قضاوت کنید که این مرد بزرگ چه انسان بی مانند و چه شخصیت ملی بود:
تعمیر ریاست جمهوری و دروازه ورودی آن توسط گارد محافظت میشد. در قسمت ورودی بلاک، جایی که داکتر صاحب از موتر پیاده میشد و وارد تعمیر ریاست جمهوری میشد، من توظیف شده بودم. روز عاشورا بود، وقتی داکتر صاحب از موتر پیاده شد و میخواست وارد تعمیر گردد لحظه ای ایستاد و به من که در حال تعظیم تیار سی بودم آرام سی داد و گفت اجازه است سوالی کنم – اخلاق، مردانگی، آداب معاشرت و انسا نیت را ببینید یک رئیس جمهور، سرقوماندان اعلی قوای مسلح کشور از یک سرباز عادی میپرسد اجازه است سوال کنم - من که خودم را در چنین موقعیت غیر منتظره میدیدم گفتم امر کنید.

داکتر صاحب گفت: مگر خودت از برادران اهل تشییع نیستی؟

گفتم: هستم.

داکتر صاحب گفت: چرا امروز رخصت نگرفتی میدانی که امروز عاشورا است و شیعه های ما امروز مراسم مذهبی به خاطر نواسه حضرت محمد ص دارند.

گفتم: میدانم رئیس صاحب اما امروز نوبت رخصتی ام نیست.

نگاهی عمیق به چشمانم نمود و رفتند. مدتی نگذشت که قوماندان ما با عجله آمد و گفت علی تو به داکتر صاحب چی گفتی؟ جریان را گفتم دیدم به دستور داکتر صاحب برایم تکت رخصت چهل و هشت ساعته آماده نموده و برایم داد.

آمدم خانه و ماجرا مرخصی ام را برای مادر خدا بیامرزم تعریف کردم - همین حالا که اینرا مینویسم اشک از چشمانم سرازیر گشته است خدا شاهد است دروغ نمیگویم - دیدم مادرم سر به سجده گذاشته و داکتر صاحب را دعا میکند.

به این رهبر گرانقدر که هیچ نوع تعصب زبانی، مذهبی، قومی، منطقوی و نژادی نداشت هر قدر افتخار نماییم و از مقام وی تجلیل کنیم کم است.

این بهترین خاطره فراموش نشدنی دوران سربازی و تمام زندگی ام است که برایتان گفتم.
خداوند روح داکتر صاحب شهید ما را همیش شاد داشته باشد و به پیروان واقعی داکتر صاحب این توانایی را بدهد که آنچه از داکتر صاحب آموخته اند همه را در مرحله اجرا قرار بدهند و سیاست و اندیشه های داکتر صاحب را تعقیب نمایند.

روحت شاد قهرمان و رهبر عزیز مردم افغانستان.

 

محمد علی مصباح از سربازان گارد ریاست جمهوری
دوره ریاست جمهوری شهید داکتر صاحب نجیب الله

 


 

 

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست