د خپریدو نیټه: 25.09.2010

پیام شورای تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن در استرالیا

به مناسبت بزرگداشت از چهاردهمین سالروز حماسۀ شهادت داکتر نجیب الله
رئیس حزب وطن و رئیس جمهورسابق افغانستان

رفقا‍‍ٔ و دوستان!

۲۷ سپتامبر خاطرهٔ تلخ را در ذهن هرعضوحزب وطن و هرانسان آگاه جامعهٔ افغانی زنده می سازد. چهارده سال قبل درهمین روز فرزند اصیل و نجیب وطن، طراح سیاست مصالحهٔ ملی داکترنجیب الله رئیس حزب وطن ورئیس جمهور سابق افغانستان دراثرتوطئه ‍‍ٔ دشمنان ترقی و سعادت مردم افغانستان خلاف تمام نورم ها وموازین ملی و بین المللی، حقوق بشر، وخلاف همه رسوم و عنعنات اسلامی و افغانی با دستان کثیف نوکران و وابستگان بیگانه به شهادت رسید. ما همه دراین غم و اندوه بی پایان سوگواریم وبدینوسیله برای فامیل داکتر صاحب نجیب الله، رهروان سعادت و هوادران صلح وترقی، اعضای حزب وطن و کافهٔ ملت مسلمان افغان که دراین روز سوگوارند تسلیت عرض نموده ازبارگاه ایزد متعال برای همه صبرجمیل استدعا می نمایم.

شهادت داکترصاحب نجیب الله این رادمرد بزرگ تاریخ معاصر کشور خیانت بزرگ و ضایعه ٔ جبران ناپذیر و فراموش ناشدنی است. شخصی که آرمانش فقط و فقط ختم جنگ، تأمین صلح سراسری، دفاع مستقلانه از استقلال، تمامیت ارضی، نوامیس ملی،‍ ترقی و تعالی کشور، و رفاهٔ همگانی بود. مردم افغانستان به صداقت، ایمان داری، و ازخودگذری اودر تحقق سیاست مصالحهٔ ملی و ختم جنگ و برادرکشی باورداشتند.

داکتر صاحب با شهادت خویش در راه تحقق آرمانش صفحه ٔ زرین را درتاریخ معاصرکشورکشود. اوبرای همیشه زنده است و زنده خواهد بود. مردم وطن به شخصیت، سیاست و مبارزات داکتر صاحب نجیب الله حرمت و ارج می گذارند.

امروزاعضای حزب وطن ومردم افغانستان در هر گوشه وکنار جهان از ۲۷ سپتامبر روز شهادت داکترصاحب تجلیل به عمل آورده، به این رادمرد تاریخ افتخارمی نمایند و می بالند.

 ما هم امروزیکباردیگر تجدید پیمان نموده اعلام میداریم که راه داکترنجیب الله راه ماست و ما به همین راه استوار به پیش میرویم.

یاد داکترصاحب نجیب الله برای همیشه زنده باد.

با عرض حرمت

مسوول شورای تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن دراسترالیا

دیپلوم انجینر حبیب گل پکتیاوال

 

 

 

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست