د خپریدو نیټه: 23.09.2010

پیام تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در بلجیم
بمناسبت چهار دهمین سالروز شهادت دکتور نجیب الله

22/09/2010
 شهر انتورپن- بلجیم


بســـــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحیم

عرفات عشق‌ بازان سر كوي يار باشد
به طواف
كعبه زين در نروم كه عار باشد
 به معارج «اناالحق» نرسي ز پاي منبر
كه سري
شناسد اين س‍ِر‌ّ، كه سزاي «دار» باشد

همرزمان و هموطنان عزیز!

امسال از چهاردهمین سالروز حماسه شهادت داکتر نجیب الله  در شرایط تجلیل بعمل می آوریم که حقانیت اندیشه سیاسی رهبر شهید مان مبنی بر طرح و تعمیل سیاست مصالحه ملی برای ایجاد یک افغانستان فارغ ازجنگ،  باثبات، مرفه و آباد برای تمام حلقات سیاسی چپ و راست  جامعه افغانی وآحاد ملت شریف افغانستان مبرهن گردیده است.

پلورالیزم سیاسی، تحمل مخالف، وفاق ملی، گذشت و مدارا، مذاکره و گفتگو ی صمیمانه، بعوض جنگ، جدل، توطئه و دسیسه بمنظور حل منازعات ملی، منطقوی و جهانی  از جمله گنجینه های گرانبهای سیاسی – اخلاقی شهید داکتر نجیب الله بحیث یک شخصیت ملی، که جوهر شخصیت ثابت وی را عشق بمردم، صداقت و ایمانداری، متانت و مردانگی و خواست وی را رفاه، ترقی و پیشرفت، صلح و تامین عدالت اجتماعی تشکیل میداد  که برای نسلهای بعدی جامعه افغانی و کافه بشریت صلح دوست از خودبه میراث گذاشته است.در حالیکه هم اکنون سیاسیون جامعه ما ازفقدان مسایل فوق نه تنها در انقطاب شدید سیاسی بسر میبرند بلکه حتی افغانستان عزیز را درآستانه نابودی کامل دارند سوق میدهند.

ازاینرو بهترین شیوه گرامیداشت از حماسه شهادت داکتر نجیب الله نه نطاقی، لفاظی و سوگواری عوامفریبانه بخاطرتشهیر و جلب توجه در جمع کوچک یاران بلکه در استفاده و بکاربرد عملی ارثیه گرانبهای سیاسی – اخلاقی آن شهید بزرگوار بخاطر نجات افغانستان از چنگال اهریمن جنگ و جهالت است. 

ما اعضای شورای تشکیلات حزب وطن در بلجیم درحالی یادوبود چهاردهمین سالروز حماسه شهادت رهبر سیاسی - عقیدتی خویشرا گرامی میداریم که باکاربست ارثیه گرانبهای رهبر بزرگ خویش در عمل صفوف خودرا حول کمیسیون تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن فشرده ترساخته تا با به اهتزازدر آوردن دوباره پرچم غرور آفرین حزب محبوب خویش سهم شایسته خویشرا جهت اثرگذاری بر وضع اسفبارموجود، بخاطر تامین صلح عادلانه، تامین وحدت و یک پارچگی ملی،  پایان بخشیدن به کشته شدن افغانها و ایجاد جامعه مصئون، مرفه و آباد اداء نمائیم.

بگذار با برداشتن گامهای متین و استوار و فارغ از هرنوع تعصب و انحراف بسوی تدویر مجمع عالی حرب وطن روح داکتر نجیب الله را شاد سازیم.

روحش شاد و جنت فردوس نصیبش باد

شورای تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب و طن در بلجیم

 

 

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست