د خپریدو نیټه: 23.09.2010

بمناسبت چهاردهمین سالروز شهادت داکتر نجیب الله

پیام شورای تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در ولایت غزنی

  مردم افغانستان درین روز ها بازهم خاطره دردناکی اما پرافتخاری را بخاطر می آورند. درد ناک بخاطری که چارده سال قبل با فروریختن لشکر جهل و سیاهی و با پیش قراول دشمنان سوکند خورده مادر وطن ما، افسران آی. اس. آی پاکستان و اجیران افغانی نمای شان به شهر کابل، نه تنها این شهر به جهنم تبدیل شده را برای ساکنان آن به اسفل السافلین مبدل نمودند ؛ بلکه منادی به بند کشیدۀ صلح و ترقی میهن و همرزم، رهنما و رهبر ما، دوکتور نجیب الله مؤسس و بنیاد گذار حزب وطن و رئیس جمهور سابق کشورو برادرش احمد زی  را با  بیشرمانه ترین روش، از کانونی که مصوونیت جهانی داشت بیرون کشیده و با شیوه وحشیانه به شهادت رسانیدند.

        افتخار آمیز بخاطریکه این فرزند برومند «آشیانه عقاب»، با همت بلندی  چون  قـُله شامخ «بام دنیا»، در برابر کوردلان سیاه اندیشه، با قامت افراشته و با گردند بلند، یکه و تنها جنگید و جام شهادت پراقتخار را سرکشید و بدین بابت راهش را از از دل تاریک شب نبرد به روشنایی جاویدان تاریخ میهن ما باز نمود.

      ما اعضای حزب وطن در ولایت غزنی، در حالیکه یاد این رهبر عزیز مان را جاودانه عزیز میدارم، حماسه شهادت و پایمردی او را در دفاع از نوامیس میهن شرمشق قرار داده، اندیشه های صلح خواهانه ایشان را بمثابه مشعل راه مان پاس میداریم. میدانیم که فقدان او جبران ناپذیر و نبود فزیکی او برای ترقیخواهان کشور، اعضای حزب وطن، اعضای فامیل و دوستانش سخت درد آور است. ما همه این درد مشترک را با تمام سنگینی آن درک نموده، با استفاده از فرصت به همسر وفادارش، به اولاد ها، جمعی اعضای حزب وطن و همه کسانیکه شهید نجیب الله را دوست میداشتند و دوست دارند، تسلیت عرض مینمائیم.

 رضا محمد

 مسوول تشکیلات مؤقت انسجام اعضای اعضای حزب وطن در ولایت غزنی

   

 

 

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست