د خپریدو نیټه: 23.09.2010

پیام تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن جوزجان
بمناسبت چهار دهمین سالروز شهادت دکتور نجیب الله

در مسلــخ عشق جـز نكو را نكشند
روبه صفتان زشت خو را نكشنــد
گر مـرد رهي هيچ زمردن مهراس
مـردار بود هرآن كه او را نكشند

هم میهنان محترم

ما در آستانه بزرگداشت از چهاردهمین سالگرد شهادت رهبر خرد مند خویش، رهبر مدبر و مرد میدان سیاست و اندیشه قرار داریم. امروز بیشتر از هرزمانی دیگری نبود وی را مردم عذاب دیده کشور درک میکنند. زیرا خوب گفته اند که "یک سر صد سر را جمع می کند و صد سر یک سر نه". امروز یک جامعه افغانی بخاطر نداشتن یک قائد شایسته نه تنها نتوانسته است که از امکانات جامعه جهانی در مسیر قطع، آبادانی، احیای مجدد، توسعه و انکشاف کشور استفاده اعظمی نمائید، بلکه با گسترش فساد اداری، ترویج رشوت و سو استفاده از مقام و منصب، گسترش تعصبات سمتی، زبانی، جنسی و قومی کشور را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده اند.

جا خواهد داشت که در اینجا حکایت از خواهر منصور حلاج در روز شهادت برادرش روایت نمائیم:

 " منصور حلاج را به دار آویختند. خواهرش که بدون روبنده به پای دار آمده بود در برابر اعتراض فقیهان  که چرا روی از مردان نپوشانیده است گفت :

              « آخر مردی در میان شما نمی بینم، یک مردی بود که او هم بر دار رفت » "

اکنون و در شرایط نبود چنین شخصیتی تاریخ مسوولیت بس بزرگ را بر دوش رهروان و پیروان اندیشه سیاسی شهید داکتر نجیب الله گذاشته است. زیرا یک گانه راه حل معضلات جامعه افغانی فقط تعمیل اندیشه سیاسی مصالحه ملی است که صرفا این امر می تواند بوسیله نیروهای پیشرو ، صادق و مردم دوست جامعه مقدور است و بس.

از این سبب است که انسجام و بسیج چنین نیروها از وظایف مبرم وحیاتی تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن تلقی میگردد.

تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در جوزجان همپا و همگام با سایر شورا های تشکیلات در داخل و خارج کشور تمام مساعی خویش را جهت تدویر شایسته و با عظمت مجمع عالی حزب بکار خواهد بست تا بتواند بدینوسیله در ارج گذاری به مقام والای شهید داکتر نجیب الله سهم خویش را اداء نموده باشد.

جاودان باد یاد حماسه شهادت داکتر نجیب الله

و من الله التوفیق

انجنیر روزی مسوول تشکیلات اعضای حزب وطن در جوزجان

 

 

 

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست