د خپریدو نیټه: 25.09.2010

ولایت جوزجان – شهر شبرغان

بمناسبت چهاردهمین سال حماسه شهادت داکتر نجیب الله

گردهم ایی فعالین تشکیلات موقت در شهر شبرغان تدویر یافت


۲ ماه میزان ۱۳۸۹ مطابق ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۰

 

 فعالین تشکیلا ت موقت انسجام اعضای حزب وطن چهاردهمین سال حماسه شهادت داکتر نجیب الله را ضمن بر گزاری محفلی در شهر شبرغان گرامی داشتند.

درین محفل کادر ها و فعالین تشکیلات موقت از ولایات جوزجان، سرپل. فاریاب، بلخ و ولسوالی های مربوط به این ولایات اشتراک کرده بودند.

 محفل با تلاوت چند ایه از کلام الله مجید اغاز گردید. بعدآ شاه محمود پیوستون عضو شورای مرکزی تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن سخنرانی مفصلی در رابطه با شخصیت شهید داکتر نجیب الله سابق ریس جمهور افغانستان و ریس حزب وطن ایراد نموده گفتند:

 د شمنان مردم افغانستان فکر میکردند که با نابودی فزیکی شهید نجیب الله، ارمانها و اهداف شریفانه و انسانی ایشان را نیز نابود خواهند کرد. اما خوشبختانه ملت قهرمان پرور و حق شناس کشور ما، بزرگی شخصیت، وسعت نگری. توانمندی و استعداد خارق العاده ایشان را در رهبری جمهوری افغانستان و بویژه اندیشه های سیاسی (اندشه مصاله ملی) نجیب الله را بمثابه افتخارات تاریخی خویش هر گز فراموش نکردند، داکتر نجیب الله در سیاست هایش برای مردم افغانستان همیشه زنده خواهد بود.

 رسالت ما اعضای حزب وطن درین مرحله حساس کشور اینست تا با انسجام هر چه بیشتر حزبی ها در تشکیلات موقت، وظیفه بزرگ و مسولیت تاریخی خویش را در راه تدویر محمع عالی حزب وطن هر چه زود تر ایفا نمایم.

 بعدآ یک تن از فعالین جوانان تشکیلات موقت ضمن ابراز همدردی با مرد افغانستان و از انجمله اعضای حزب وطن بمناسبت چهاردهمین سالگرد حماسه شهادت داکتر نجیب الله خواهان تشدید فعالیت های تشکیلات در رابطه با تدویر محع عالی حزب وطن گردید

 اعضای شرکت کننده درین محفل در اخیر سخنرانی ها، قطعنامه ای را نیز به تصویب رسانیدند.

 قطعنامه توسط محترم انجینر محمد ایوب میوند به خوانش گرفته شد که در بخش ان بر تدویر مجمع عالی حزب وطن و همچنان ثبت و راجستر حزب بحیت یک سازمان سیاسی نیرومند و فعال تاکید شده است.

محفل با اتحاف دعا به روح همه شهدای وطن موفقانه پایان یافت

 

 

 

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست