د خپریدو نیټه: 27.09.2010

 

خبر

به مناسبت چهاردهمین سالگرد حماسه شهادت داکتر نجیب الله

جلسه وسیع کمیته اجراییوی تشکیلات موقت
انسجام اعضای حزب وطن در خارج تدویر یافت

۲۵ ماه سپتامبر ۲۰۱۰
جمهوری فدرال المان – شهر کلن

بتاریخ ۲۵ سپامبر ۲۰۱۰ جلسه وسیع کمیته اجراییوی تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن به اشتراک عده ای از مسوولین سازمانهای کشوری تشکیلات موقت در خارج، در شهر کلن کشور آلمان دایر گردید.

 جلسه بعد از بحث روی اجندای پیشنهادی و تصویب ان، حوالی ساعت پنج بعد از ظهر به کار خود اغاز کرد.

 در اغاز جلسه بمناسبت چهاردهمین سالگرد حماسه شهادت داکتر نجیب الله سابق رئیس جمهور و رئیس حزب وطن و همه شهدای راه صلح برای یک دقیقه سکوت اعلام گردید.

 در اغاز محترم عبد البشیر پیوستون رئیس تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج در رابطه با شخصیت شهید نجیب الله، ارمانها، اندیشه های سیاسی و حماسه شهادت ایشان صحبت نموده گفتند:

«نبود داکتر نجیب الله مصیبت عظیم برای کشور ما و از ان جمله اعضای حزب وطن است، بهترین پاسخ به نیروهای که با به شهادت رسانیدن داکتر نجیب الله، توطیه علیه پلان پنج فقره یی سازمان ملل متحد، کودتا علیه جمهوری افغانستان، به خاک و خون کشانیدن مردم افغانستان و شکست اندیشه ی سیاسی مصالحه ملی را هدف قرار داده بودند اینست که اعضای حزب وطن با انسجام هر چه بیشتر و تحرک نیرو مند، پروسه انسجام حزبی ها را به خاطر تدویر مجمع عالی حزب وطن با بر داشتن گام های عملی همراه سازند. بهترین بزرگداشت از نجیب الله مبارزه ی صادقانه و پیگیر به خاطر ساختن یک حزب نیرومند و سر تاسری است که مبتنی بر اندیشه ی سیاسی مصالحه ملی بتواند از ارمانهای شریفانه اقشار و لایه های مختلف اجتماعی مردم افغانستان نمایندگی کند و در نتیجه شرکت فعال و رای گیری ازاد و دموکراتیک شرکت کنند گان مجمع عالی حزب وطن ایجاد گردد.»

مشمولین جلسه به این امر اتفاق نظر داشتند که برگزاری سالگرد های شهادت داکتر صاحب نجیب الله باید به تکانه نیرومند و پر تحرک اعضای حزب وطن در راه تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن مبدل گردد.

جلسه بعدآ بحث های خود را مطابق اجندا ادامه داد.

 گزارش رفقا انجینر ناصر سهاک عضوء کمیته اجراییوی و عبد المبین مبین عضوء شورای تشکیلات موقت در خارج را که اخیرآ سفر های به داخل کشور داشتند و هم چنان در جلسات هییت رهبری تشکیلات در شهر کابل شرکت کرده بودند استماع نمود.

 بحث های اصلی در مورد برملا ساختن کمبودها و هم تدابیر بعدی سیاسی- تشکیلاتی، تشکیلات موقت... اعضای حزب وطن در خارج بر بنیاد یادداشت ارسالی کمیته اجراییوی تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن از داخل کشور ادامه یافت. اعضای جلسه توافقت کامل داشتند تا محتوای این یادداشت که در ان اقدامات عملی و زمان بندی شده ای تشکیلات و از انجمله وظایف ساختار های تشکیلاتی در خارج از کشور مشخص شده بود بحیث سند رهنمود دهنده ملاک عمل تدابیر بعدی ما در خارج از کشور قرار داده شود.

 جریان بحث ها که از شفافیت و صراحت لازم رفیقانه برخوردار بود و در ان رفقا نور اکبر «پایش»، مبین «مبین»، ناصر «سهاک»، جان خان «صبری»، حسن «مسرور»، عبد الرزاق «رحی»، محبوب جان «احمد زاده»، عبد الرزاق «ویدی»، نجیب «شفقیار»، عبد العظیم «راهی» سید شاه «یعقوبی» و فقیر محمد ودان فعلانه شرکت نمودند، کمبود ها و نواقص کار تشکیلات در خارج از کشور بطور مشخص مورد ارزیابی قرار گرفت و تصمیم گرفته شده تا با شامل ساختن نکات نظر رفقا، برنامه کاری جدید کمیته اجراییوی تکمیل و کاپی ان به همه اعضای شورا ارسال گردد.

جلسه حوالی ساعت ۲ شب به موفقیت کامل به کار خود پایان داد.

 

   
     

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست