د خپریدو نیټه: 23.09.2010

پیام تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در زون شمال
بمناسبت چهار دهمین سالروز شهادت دکتور نجیب الله

 

همرزمان وهم میهنان گرانقدر :

رزمند ه گان حرب وطن و ملت شریف افعانستان سوگمندانه در شرایطی از چهاردهمین سالروز شهادت دکتور نجیب الله یاددهانی می نمایند که سرنوشت تاریخ سیاسی وطن ما درمسیرهولناک وپرمخاطره خویش قرار گرفته است. مخالفان مزدور و موافقان مامور آن یکی در عیان با جلوه نمایی های مزورانه جام پیروزی سرمیکشند وبه ناکام ساختن پروسه صلح مباهات دارند و این یکی در نهان بخاطر رسیدن به اهداف پنهان  آهنگ شتاب و عجله سرداده،  می خواهند ره صد ساله را با هرقیمتی ؟ یک شبه بسر رسانند.

واما رزمند ه گان حزب وطن بادرک شرایط پرمخاطره کنونی و احساس مسوولیت عظیم تاریخی خویش با پرهیز ار هر نوع معامله ، مسامحه و سود طلبی فردی هرروز بیشتر از روز قبل صفوف خویش را بدور تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن فشرده ترساخته با بسیج نیروهای صلح طلب و وطندوست با متانب در راه تدارک و تدویر مجمع عمومی حزب وطن گام بر میدارند تا باردیگر دراین مجمع با رهبر شهیدخویش تجدید پیمان نموده یکباردیگر ندا سر دهند که

گور خونین شهیدان به توآواز دهد
این چراغ که فروزان شده خاموش مکن

ما به امید وفای تو گذشتیم زجان
یاران را مبر ازیاد و فراموش مکن

اگر شهید نجیب الله اکنون در میان مانیست، ولی اندیشه های تابناکش بر تارک جنبش آزادیخواهانه و صلح جویانه کشور جاودانه درخشش خواهد داشت.

بگذار علم حزب وطن  اینبار برشانه های فرزندان اصیل، فداکار، ایثارگرو «خریدار سر¸دار» کشور محبوب ما جاوانه در اهتزاز در آید. 

تابناک و جاودان باد خاطره شهادت داکتر نجیب الله

ومن الله التوفیق

 

صلاح الدین نصرت مسوول زون شمال
تشکیلات موقت انسجام اعضای حرب وطن

 

 

 

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست