ویس شیرزی
عمر:
۱۸ کاله
لندن کی د اقتصاد په رشته کی د کالج زده کوونکي

سلامونه،

د پیام وطن کارکونکو ته دې لوی څښتن تعالی نور همت ورکړی ترڅو حق نړۍ ته لا وسپړي او د جنایت کارانو پخوانۍ دسیسی بربنډې او راتلونکې شنډې کړي.

د شهید ډاکتر نجیب الله د څورلسم تلین کلیزی په مناسبت، ما دا څو ټکي په خپل یوه ناتوانه قلم کښلي دي، هیله ده چی د خپریدو وړ يې وګڼئ.

تل مو د خاوری په خدمت کی خدای بریالي لره.

 

مبارک قهرمان، شهادت ات مبارک
حیاتِ جاودان و پر نعمت ات مبارک

تو یاداشتِ تاریخی جاویدانی
تو چراغ، هدایت هر افغانی

این خدمت به ملت ات مبارک
مبارک قهرمان شهادت ات مبارک

 

تو محبوبِ هر افغانی ای نجیب
تو راحتِ بی مثالی ای نجیب

در قلوب مردم منزلت ات مبارک
مبارک قهرمان، شهادت ات مبارک

ویس شیرزی
مۍ
۲۴ /۲۰۱۰ شهر لندن

 

 

 

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست