نشرات ویژه به مناسبت هفده همین سالروز شهادت دکتور نجیب الله، رئیس جمهور اسبق افغانستان
 

دکتور نجیب الله
له پرونه تر سبا پوری

>> از ارشیف نشرات ویژه

نشرات ویژه بمناسبت شانزدهمین سالروز شهادت دکتور نجیب الله


نشرات ویژه بمناسبت پانزدهمین سالروز شهادت دکتور نجیب الله
نشراتِ ویژه بمناسبتِ دوازدهمین سال شهادتِ پر افتخار دکتور نجیب الله، رئیس جمهور پیشین افغانستان


نشراتِ ویژه بمناسبت یازدهمین سال شهادت دوکتور نجیب الله


ویدیوهای پیام وطن در youtube

مصاحبۀ اختصاصی
 
محترمه داکتر فتانه نجیب


قلب پر درد، شعر محترم داکتر صاحب فتانه نجیب
بمناسبت هفدهمین سالروز شهادت داکتر نجیب الله

 


افغانستان:
مصالحۀ ملی و انکشاف اوضاع
۱۳۶۵ ـ ۱۳۷۱خورشیدی

محترم فقیرمحمد ودان

 

 

د دوکتورنجیب د پېر او شخصیت نیمګړې انځور
سرلوڅ مرادزی

 

ظهوری که زوال نمی شناسد
 برخی ویژه گی ها در تفکر نجیب الله

محترم رزاق رحی

 

بمناسبت هفدهمین سالروز شهادت دکتور نجیب الله
محترم محمود شریفی

 

 

اشعار انتخابی
تنظیم کننده: محترم انجنیر عبدلقادر مسعود

 

 

هفده سال در سوگ شهید داکتر نجیب الله
نجیب الله را چگونه میشناسیم

محترم بشیر پیوستون

 

 

خورشید (نظم)
محترم جمشید پایمرد

 

 

 


 

 

  

 
 


صفحه اصلی /  کورپاڼه

د وطن پیغام په اړه | در بارۀ پیام وطن
 

ایمل پیروز

مدیر مسئول و گردانندۀ سایت:

email:payamewatan@yahoo.com

ادرس ایمیل | بریښنالیک:

+46-737608525

ټلیفون شمیره | شمارۀ تلیفون:

 

Copyright payamewatan.com 2006
استفاده از مطالب این سایت فقط با ذکر منبع
پیام وطن مجاز می باشد