www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:08.11.2007

 

اعـلامـیـه

کمیته اجرائیوی تشکیلات موقت انسجام
اعضای حزب وطن در خارج

مورخ 6  .11 . 2007

در مورد عمل فاجعه بار ترورستی در ولایت بغلان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    اینک تروریزم با انفجار در بغلان یکبار دیگر فاجعه آفرید. دها تن از هموطنان ما اعم از کارمندان دولتی و ساکنین محل، مخصوصاً متعلمین نوجوان وخردسال مکاتب و منسوبین معارف جانهای خود را از دست دادند.

اناالله و انا الیه راجعون

 

    همچنان این حادثه دها تن زخمی از خود بجا گذاشت که برای شان صحت عاجل آرزومندیم.

    ما  درحالیکه تمام حوادث فاجعه بار تروریستی و از آنجمله این حادثه را شدیدآ تقبیح میکنیم به بازمانده گان ووابسته گان شهدای این فاجعۀ خونبارتسلیت گفته از بارگاه رب العزت صبر جمیل برای شان خواهانیم.

   این حادثه که مبین ناتوانی خجالت آور منسوبین امنیتی وبی تفاوتی مقامات در برابر زنده گی مردم است، اینک به حیث وسیلۀ تبلیغات سیاسی جناحهای رقیب داخل حاکمیت، مورد سؤ استفاده قرار میگیرد و برای تشدید این پروسه، انکار رهبری جنایت پیشۀ طالبان از دست داشتن در آن به حیث یک عمل تاکتیکی، تلاش روشنیست برای تحریک کانونهای داغ تشنج و تشویق بحران در حاکمیت. جناحهای رقیب داخل حاکمیت که از تدویر اجتماعات اجباری مردم عادی، بخصوص اطفال و نوجوانان مکاتب در برابرهمدیگرقدرت نمائی مینمایند، زمینه های مساعدی برای چنین جنایات وحشتناک را بوجود میاورند که به نحو قاطع قابل تقبیح است. ما ضمن اعتراض به چنین اقدامات، قطع کامل چنین سؤ استفاده ها را مطالبه مینمائیم.

    تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن به تلاشها جهت تبدیل این حادثه جنایتبار به کانون جدید تشنج برای توسل به اهداف جناح های رقیب، که منافع اشکار و پنهان خارجی نیز آنرا تشویق مینماید، اعتراض شدید خود را اعلام میدارد. ما به جناحهای رقیب داخل حاکمیت خاطر نشان میسازیم که این کشتی گیرمانده در طوفان خون، با پیروزی هیچ جناح به ساحل مقصود نمیرسد.

  بنابرین ما از مردم افغانستان، احزاب، سازمانها، تشکلها و اتحادیه های سیاسی و اجتماعی دعوت مینما ئیم تا در دفاع از منافع کشور، تامین صلح و دموکراسی، توسعه و ترقی و با استحکام وتوسعه تفاهم بین الافغانی و تشریک مساعی، به این توطیه ها و دسایس پاسخ دهند.

   ما تصریح میداریم که الترناتیف نیرومند، دارای استقلال اراده و اندیشه ملی، دموکراتیک وترقی پسند، در زیر بیرق جناحهای رقیب داخل حاکمیت بوجود آمده نمیتواند، حضور برخی ازین نیرو ها در مواضع یاد شده، فقط به تقویت جناحهای مذکورـ که بدون توجه به وضیعت سیاسی کشور، بحران فراگیر ونابود کننده، به جنگ قدرت ادامه میدهند ـ می انجامد.

   تقویت نیروهای مسلح آگاه و متعهد به منافع ملی ، جهت دفاع کشور در برابر تروریزم ومداخلات خارجی، تفاهم بین الافغانی بر پایه دستگاه تفکر افغانی و تشریک مساعی میان نیروهای وطنپرست، طرفدار دموکراسی و ترقی درکشور ضامن نجات کشور از وضع فاجعه بار کنونی است. دموکراسی را با نیروهای ضد دموکراسی  و صلح را با نیروهای ضد صلح نمیتوان تامین نمود. عدم توجه به این حقیقت به توسعه، تعمیق و تداوم بحران نابود کننده جاری انجامیده و ادامه خواهد یافت.

 

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی