www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:25.05.2008

 

اکثریت جمعیت ولایت کابل آرزوی برگشت به زنده گی زمان نجیب الله را دارند

21.05.2008

اکثریت نفوس و باشنده گان ولایت کابل زنده گی در زمان رژیم کمونیست دکتور نجیب الله ... را ترجیح دادند.  در این باره آژانس خبرگزاری نووستی با اشاره به نتیجه یک نظر سنجی عامه که در یکی از رادیو های کابل چندی قبل برگزار شده بود خبرداد.

در نظر سنجی: کدام یکی از رژیمهای سیاسی زمان گذشته و یا حال را تا حد زیاد پاسگوی خواستها و علایق خویش می دانید؟  اکثریت مخاطبان - 93 فیصد، رژیم دکتور نجیب الله را انتخاب کردند.

گفتنی است، حکومت دکتور نجیب الله به تاریخ 28 اپریل سال 1992 سقوط کرد.  مجاهدین در کابل قدرت را بدست گرفتند.  صبغت الله مجددی رئیس کنونی مجلس سنا شورای ملی (مشرانو جرگه) سرپرستی حکومت موقت را بدست گرفت.  اما طولی نکشید که در کابل زدوخوردهای قومی و نژادی بین گروههای مجاهدین آغاز شد.

در طول سالهای جنگ برای بار اول در نتیجه این زدوخوردها کابل، پایتخت افغانستان ویران شد.  شهر به قطعات و نواحی بین گروههای مجاهدین تقسیم شده بود.  جنوب شهر از طرف طرفداران حکمتیار کنترول میشد، در غرب شهر گروههای شیعه جابجا شده بودند، در جنوب غرب شهر قوای جنرال دوستم فرمانروایی میکرد.  در شمال شرق شهر طرفداران احمد شاه مسعود مقیم شدند. گروههای مجاهدین با سلاحهای سنگین و مجهز یکدیگر را زمینی و هوایی مورد هدف قرار میدادند.  نظر به روایات مختلف، تنها در کابل حدود 90 هزار باشنده گان بیگناه به شهادت رسیدند.  به عقیده کارشناسان، در نتیجه قیادت و حکمروایی مجاهدین و هرج و مرج بوجود آمده از اثر آن، ساکنین و باشنده گان کابل در سال 1996 از آمدن طالبان به قدرت پشتیبانی و حمایت کردند. 

امروز، با گذشت بیش از 10 سال از جنگ های کابل، بعضی سران مجاهدین با اشاره به کمبود تجربه در امور دولتداری، اشتباهات قبلی خود را میپزیرند.

 
 

منبع اصلی چاپ خبر:
فارسی. رو  -  نشریه آزاد افغانی
http://www.farsi.ru/doc/1530.html

نشر مطلب فوق در نشریه خبری آلمانی:
http://de.rian.ru/society/20080520/107888312.html

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی