اطلاعیه

گفتگو، صلح و تفاهم بین الافغانی

خطوط برجسته راه نجیب الله

      با توجه به حوادث تاریخی برای شهید نجیب الله  رئیس جمهور وقت کشور و رئیس حزب وطن چنان اتفاق افتاد که اندیشه ها و اهداف این سیاست مدار بزرگ و شجاع مبنی بر صلح و تفاهم بین الافغانی را یا درست درک نکردند و یا عمداً در برابر آن جبهه گیری صورت گرفت و صف گسترده ای از مخالفین، دوستان نیمه راه و مار های آستین در نقش عاملین سیاستهای ویرانگر ضد افغانی جنگ برضد منافع مردم تا سرحد سقوط دادن حاکمیت جمهوری افغانستان متحد شدند.

     گذشت زمان بر صحت و مبرمیت اندیشه های داکتر نجیب الله صحه گذاشت اما در اذای گام های غلط که بر داشته شده بود مردم افغانستان مجبور به پرداخت قیمت بزرگ و کمر شکن گردیدند.  امروز که راه جز تفاهم بین الافغانی برای صلح در کشور و راه جز صلح  برای بقا و ترقی وجود ندارد اینک بر سر ابتکار این اندیشه ها ( مصالحه ملی) در میان انانیکه دیروز در  مقابله با آن بنفع پروژه های ضد افغانی طرح شده در خارج عمل کرده بودند و انانیکه تازه بر اریکه های قدرت تکیه زده اند مسابقه جریان دارد که هر کدام تلاش دارند این اندیشه را با مغالطه به نفع اهداف خود مطرح، توضیح و تفسیر نماییند.

    سایت پیام - ارگان نشراتی تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج -  و سایت مستقل پیام وطن تصمیم دارند تا بمناسبت دوازدهمین سال شهادت شهید والامقام (داکتر نجیب الله) مشترکاً به نشرات اختصاصی در مورد توضیح و تفسیر اندیشه و اهداف ایشان بپردازند.  بنابرین از همکاران قلمی خویش، همرزمان و سائر علاقمندان شهید دکتور نجیب الله که میخواهند درین پروسه نقش خود را ادا نمایند دعوت بعمل میاورند تا یادداشت ها، نوشته ها و نظریات خویش را و همچنان اشعار و خاطراتِ شانرا در رابطه با این شخصیت بزرگ و تاریخی میهن ما جهت نشر به ایمیل آدرسهای  ذیل ارسال نمایند.

گرامی باد خاطرۀ تابناکِ شهادتِ دوکتور نجیب الله!

 

 e-mail ویب سایت پیام :              payaam1919@yahoo.de
 
e-mailویب سایت پیام وطن:       payamewatan@yahoo.com   

   

 د شهید ډاکتر نجیب الله لنډ ژوندلیک :

 

 مقالات :

  •  

 

 پیام ها :

  •  

 

 اشعار | شعرونه :

  •  

 

 بیانیه های شهید دکتور نجیب الله :

 

 تصاویر | انځورونه :

.
 

 

 پارچه های ویدویی :

 


مراجعه به ویب سایت
پیام وطن
پیام