www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:18.05.2009

زلمی اتل از لفمان

گفتگوی دوستانه با محمود هوتک

قضاوت با شما

تجربه چندین هزار ساله بشریت نشان داده است که هر حرکت بسوی بقا، تکامل، تفاهم، صلح و زیست باهمی با خم و پیچ ها، مشکلات، شکست های فاجعه امیز و همچنان موفقیت های همراه بوده است، این معادله مخصو صآ در  اوضاع که جوامع بشری برای گذار قاطع از یک مقطع خاص تاریخی اماده میشوند بیشتر قابل لمس است۰

تاریخ کشور ما افغانستان نیز ازین قاعده  مستثنی نیست۰  برسی کوتاه و مختصر تاریخ سه دهه اخیر کشور ما حاوی نوید ها، جنگ های خونین، پیروزی ها و شکست های بیشماری بوده  است که با کمال تاسف قربانیان اصلی این حواد ث مردم شریف و ستمدیده افغانستان اند۰ بعد از بن بست های نطامی، و سیاسی- مردی در تاریخ معاصر کشور ظهور کرد که  توان، استعداد، شهامت و نبوغ سیاسی اش برای ملت ما موهبت  الهی بود۰ این مرد  حرف جز صلح، تفاهم بین الا فغانی ترقی، تکامل، دموکراسی و سعادت برای ملت ما چیزی دیگر برای گفتن نداشت، او نتنها میگفت بلکه عمل نیز میکرد۰ او عاشق پاکباز و دلباخته ملت بود  که حد اقل سی سال اخیر  در میان  خون و اتش زیسته و زخم های خونین بر تن داشت۰ شعار  این راد مرد تاریخ همزیستی مسالمت امیز، تامین صلح سراسری و قطع جنگ و خونریزی در کشور بود۰ یکی از خصوصیات برازنده و بی مانند ایشان دریافت راه ها ی حل همه مشکلات از طریق گفتگو و تفاهم حتی با دشمنان بود۰  تا اخرین لخظات زندگی با کمال شجاعت و متانت و مردانگی خاص با شیوه کاملآ افغانی، رفع مشکلات و اختلافات  میان گروهی را صرف از طریق گفتگو و تفاهم تو صیه میکرد۰

من افتخار این را داشتم  در زمان که شهید والا مقام افغانستان در اثر توطیه های خاینانه خارجی و عوامل داخلی ان در دفتر ملل  اقامت داشتند یکی دو بار  ایشان را از نزدیک زیارت کنم۰ در ملاقات اخیر باری در رابطه با تاریخ جنبش ازادی خواهانه ملت افغانستان، سازمانها و احزاب  ملی، دموکراتیک و مترقی افغانستان و سرنوشت غم انگیز شکست جمهوری افغانستان سر صحبت باز شد پیشدستی نمودم و از جور روزگار و دوستان نیمه راه، تبانی ها و سازش های درون حاکمیت وتعداد از اعضای رهبری حزب وطن با  اشوبگران و بغاوت چیان کودتاچی شکایت نمودم و نا خواسته سوالی را مطرح نمودم که: داکتر صاحب محترم درینمورد اندیشه کرده اید که بعد از رهایی مع الخیر ازین جنجال تحمیل شده توسط عده ایی معلوم الحال منفت جو و چوکی پرست که بخاطر  بر اورده شدن ارمانهای خود خواهانه ای خویش  زمینه های به خاک و خون کشیدن این ملت را مهیا ساختدند با انها چگونه بر خورد خواهید کرد؟

شهید نجیب الله بعد از مکثی در حالیکه تبسم همیشگی را بر لب داشت در جوابم بسیار شمرده و با متانت گفت (برای من  مشکل است تا عین  جملات را همانطور که گفته شد تکرار کنم  کوشش میکنم امانت داری کامل را در انتقال مفهوم حفط نماییم):

افغانستان تاریخ بسیار درد ناکی دارد ما همیشه  نمونه کامل  وطنپرستی بو ده ایم۰ شهامت ها و خود گذری های زنان و مردان افغان در  تاریخ ملت های جهان بی مثال است۰  وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم بطور روشن میبینیم که متاسفانه ما در هیچ زمان ازین پیروزی در اثر اشتباهات خود ما و بازی های ماهرانه خارجی ها به نفع کشور استفاده کرده نتوانسته ایم۰ من کوشش کردم تا راه امان الله خان را ادامه دهم،  به راه میرویس نیکه و میر مسجدی خان گام نهم. باور من اینبود که با خواست خدواند، حمایت مردم و جانبازی اعضای شریف و وطنپرست حزب، مخصوصاً قهرمانی های بی نظیر قوای مسلح ج۰ا، صلح را جایگزین جنگ ساخته و این راه را تا اخیر خواهیم رفت و برای اولین بار برای جهان ثابت خواهیم کرد که ما افغانها نتنها  در میدان جنگ مردم شمشیر هستیم  بلکه ما میتوانیم قهرمانان  باز سازی، تامین صلح  تفاهم و اخوت نیز باشیم۰ مردم ما در جریان تحقق برنامه انتقال صلح امیز  قدرت حاکمیت دو لتی که باید مطابق پلان پنج فقره ملل متحد صورت میگرفت  دوستان و دشمنان خود را خوب شناختند، مردم  حقشناس افغانستان بچشم سر دیدند که حاکمیت ج۰ا با کمال صداقت با جوانب ذیدخل مسله افغانستان با درک وجیبه ملی عمل نمو دند و عده ای  معدودی هم از داخل حاکمیت دولتی و  مقامات حزبی  بحیث عوامل بیگانه عمل کردند برای من سرنوشت شخصی خودم مطرح نیست من این مسله را بار ها در بیانیه هایم به مردم تکرار کرده ام۰ امروز در نتیجه همین توطیه ها  است که  ملت افغانستان به خاک  و خون کشیده میشوند۰ ولی  رفیق۰۰۰  یک مسله را نباید فراموش کرد، اگر به خواست خداوند من فرصت اینرا یافتم که  به هر شکل دو باره  در خدمت  مردم قرار بگیرم بدون شک بر بنیاد  تفکر مٌصالحه ملی وظایف انجام ناشده را ادامه خواهم داد، درین راه با  همه باید به گفتگو نشست و همکاری انها را در تامین صلح و باز سازی جلب نمود، در سیاست دشمن دایمی وجود ندار۰ من تفاهم بین الافغانی را بدون قید و شرط مطرح کرد ه ام۰ اگر ما میتوانیم با انانیکه در سنگر های گرم مبارزه رو بروی هم قرار داشته و با  تفنگ و مرمی و توپ همدیگر را نشانی گرفته بودیم مذاکره و صلح کنیم ایا نمیتوانیم با  رفقای خود که سالهای متمادی در یک حوزه حزبی نشسته بودیم، با فرهنگ سیاسی به توافق برسیم، البته  علت نگرانی  و غضب  شما و اغلب اعضای حزب را درین مورد درک میکنم اما باید اینرا نیز بدانیم که در دنیای سیاست  چیزهای اتفاق می افتد که قبل از وقع ان غیر ممکن به نظر می اید۰

    درین ملاقات مسایل  دیگری نیز مطرح شد که داکتر صاحب  مانند یک نابغه و یک افغان مهربان و دلسوز  در رابطه با انها توضیحات دادند۰ بعد ازین ملاقات عشق و علاقه من به شهید نجیب الله چند برابر شد، من در حالیکه رهبر  حزبی خود را قبلآ صرف از طریق امواج تلویزیون دیده بودم مبهوت عظمت این شخص دلسوز، افغان واقعی و وطنپرست  و بدون کینه و دشمنی شدم۰

   اگر اوضاع و انکشافات سیاسی، نظامی کشور ما با دقت ارزیابی شود، نتیجه میگیریم که افغانستان هنوز فرسنگ ها با صلح واقعی فاصله دارد۰ جنگ و تروریزم، تولید و ترافیک مواد مخدر و تحدید  بنیاد گرایی، مداخله اشکار همسایگان طماع در امور داخلی افغانستان هنوز با شدت تمام ادامه دارد. بعباره دیگر هنوز هم تحقق مصالحه ملی بمثابه طرح بی بدیل قابلیت حیات سیاسی داشته  و ملت افغانستان  باز هم درین لحظه حساس و تعین کننده تاریخ معاصر خود در برابر یک ازمایش دیگر و سرنوشت ساز قرار گرفته است۰ بیرون برامدن ازین مخمصه نیازمند  تفاهم وسیع بین الافغانی، نشستن همه طرف های درگیر به دور میز مذاکره است۰ درین میان ایجاد تفاهمات وسیع میان همه نیرو های ملی و مترقی از جمله اعضای حزب وطن و تدویر مجمع عالی حزب وطن بمثابه محور این تفاهمات اهمیت اساسی و تاریخی کسب کرده است۰

  بیایم در رابطه با اصل مسله:

چندی قبل در سایت وزین پیام وطن نوشته محترم هو تک و صدور فرمان بس است، همیقدر را خواندم. نخست فکر کردم که این نوشته نیز مانند بعضی از مقاله های دیگری از همین قماش صرف بدرد ارشیف کردن میخورد و ارزش خواندن دوباره را نیز ندارد۰ اما با حفظ ان تشویق شدم تا اعلامیه مشترک۰۰۰ و ایجاد تفاهمات امید وار کننده میان اعضای حزب را دوباره بخوانم و به متن و محتوای ان مسئولانه تر بیاندیشم۰ در این جریان بود که  در ذهنم ملا قات با شهید داکتر نجیب الله تداعی شد که قسمت های عمده انرا درین یادداشت باز نویسی کردم۰ فکر میکنم ضروری است تا مکثی بر اعلامیه مشترک ۰۰۰ را بر بنیاد استدلال  نویسنده ان  عمیقتر به برسی بگیریم:

۱- اگر من از بحث روی جزییات پراگراف های اولی این یاد داشت که جز کلی  گوی های فیلسوف  مابانه و غیر مرتبط  با عنوان چیزی دیگری  برای خوا ندن  ندارد بگذرم در قسمت ازین پرگراف امده است: ۰۰ که اما انچه درین میان قابل بحث و قابل از دست دادن نیست اصول و قواعدی است که انسان انرا جز اعتقادات خود میپندارد٬ از دست دادن و به حراج گذاشتن انرا در بازار معاملات و مذاکرات خیانت به ارزشهای عقیدتی خود میداند۰۰۰

- از  محتوای  مقاله نویسنده محترم که بدون شک با نام مستعار وارد میدان شده است مشهود است که موصوف عضو تشکیلات موقت است و یا حد اقل سابق عضو حزب بوده است۰ همه انانیکه عضویت احزاب و سازمانهای سیاسی را دارند با این نکته کاملآ معتقد اند که تشکلات سیاسی محل تجمع میکانیکی و فزیکی افراد و اشخاص نیست، در سازمانهای سیاسی، افراد بدور اهداف سیاسی متشکل میشوند و محل و مکان بحث ها و تبادل نظرها جلسات و نشست های رسمی  است.  زمانیکه عقل جمعی با اکثریت،  با وجود نظریات مخالف به نتیجه نهایی رسید  دیگر جایی به مخالفت و ایجاد تشنج های دور از فرهنگ سیاسی و فرکسیونی باقی نمیماند،  به عباره دیگر در  تشکلات سیاسی برای افراد که اصول و قواعدی معینی را جز اعتقادات خود ساخته اند و عدول از انرا خیانت به ارزشهایی عقیدتی خود میدانند جای وجود ندارد۰ زیرا در سازمانهای سیاسی معیار برخورد ها و موضع گیری ها یا بقول نویسنده اصول و قواعد  بعد از بحث های دموکراتیک به اتفاق ارا  و یا اکثریت ارا به تصویب میرسند و به ارزشهای اعتقادی سازمان مبدل میگردند۰ تا جاییکه من میدانم و در سایت های انترنیتی خواند ام کمیته اجراییوی تشکیلات موقت از اصل مذاکرات، تدوام ان و ایفای نقش فعال هییت نمایندگی خویش با ساز مانها و حلقات جدا شده از بدنه حزب وطن سابق حزب دموکرا تیک خلق افغانستان حمایت کامل نموده است (مراجع شور به سایت پیام) بناً در اعلا میه مشترک۰۰۰ که بر بنیاد همین اصول، قواعد و ارزشهای مصوب تشکیلات موقت امضا و نشر شده است  هیچگونه تخطی از تصامیم جمعی دیده (انچه را که اقای هوتک ادعا دارد) نمیشود برای من معلوم نشد که چرا و به کدام  دلیل اقای هوتک  اینقدر با عصبانیت و غضب غیر معمولی انرا نوعی از به حراج گذاشتن در بازار معاملات و خیانت به ارزشهای عقیدتی خود خوانده است. من فکر میکنم:

الف - اقای هوتک برای این عضو تشکیلات موقت نشده است  تا یکجا با تشکیلات بخاطر تحقق ارمانهای حزب وطن و رهبر شهید ان  داکتر نجیب الله مبارزه کند برعکس این تشکل را محل تجمع مناسبت برای تحقق ارزشها عقیدتی، اصول و قواعد ذهنی خود که متاسفانه هیچ شباهت و نزدیکی با طرز تفکر و اندشه های شهید نجیب الله ندارد بر گزیده است؛

ب - از محتوای نوشته محترم هوتک کاملا معلوم است که: یا در ک موصوف از عظمت تفکر مصالحه ملی و نبوغ فکری مبتکر ان عاجز است و یا در پشت پرده ای فرمان  نظامی بس۰۰ اهداف غیر شریفانه در راستایی جلوگیری از انسجام دوباره اعضای حزب در مجمع عالی نهفته است؛

ت - گرچه اقای هوتک کوشیده است تا علت انفجار و انزجار خود را از اعلامیه مشترک در موجودیت نماینده گی نهضت فراگیر خلاصه کند اما در عین حال کاملآ اگاهانه از اغاز تا ختم نوشته مخالفت صریح و اشکار خود را با مجموع پروسه مذاکرات پنهان نکرده است و این درست در حالی است که ارایش نیرو های سیاسی در داخل کشور روز تا روز به نفع تدویر مجمع عالی حزب و طن در حالت تغیر است۰رهبری حزب متحد ملی با تایید و حمایت  از کاندید شورای نظار در انتخابات ریاست جمهوری حمایت اکثریت قاطع از اعضاء و  هواداران خود را از دست داده است؛ نهضت فراگیر بنابر ایفای نقش عده ایی از رهبران نهضت در سقوط فاجعه بار حاکمیت جمهوری افغانستان و هچنان با معرفی کاندید مستقل خود در انتخابات ریاست جمهوری در میان تشکیلات احزاب و سازمانهای جدا شده از بدنه حزب در حالت تجرید کامل قرار دارد،  بر عکس تحرک اخیر ایجاد شده در داخل کشور اهسته اهسته تشکیلات موقت را به محور اصلی تجمع دوباره حزبی ها مبدل میگرداند۰ در چنین حالت طرفداران انسجام دوباره اعضای حزب باید هر چه رساتر و شفاف تر با شرکت در هر گونه مذاکرات و تفاهمات و با استفاده از هر تربیون و امکانات صدای تدویر مجمع عالی حزب را بلند سازند۰ من معتقدم که اینگونه نشست ها میتواند در اغاز صرف با پیش شرط  توافق کامل جوانب مذاکره کننده پیرامون تدویر مجمع عالی حزب تدویر گردد، مسایل بعدی بعد از ایجاد فضای اعتماد سازی  باید قبل از تدویر مجمع عالی حل شود۰ ان بخش از تفاوت و اختلافات نظریاتی که در جریان کار پروسه تدویر کنگره حل نشده است باید غرض تصمصم گیری به مجمع عالی محول گردد۰

۲- نویسنده معتقد است که ۰۰۰۰ درینصورت به اساس کدام دلیل و مجبوریت پیوست نام حزب وطن با پسوند نامناسب سابق ح د خ ا پنبه میشود۰۰

میخواهم  در رابطه به همین ارزیابی محترم هوتک نیز مکثی داشته باشم۰ بر عکس نویسنده من فکر میکنم که:

-- حزب وطن مولود طرز تفکر مصالحه ملی است و طرح این اندشه برای اولین بار تحت همین نام مصالحه ملی زمان صورت گرفت که شهید داکتر نجیب الله منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود، بناً  دو اصل حزب وطن و مصالحه ملی را که ما به ان اعتقاد داریم در حزب دموکراتیک خلق افغانستان اساسگذاری شده است۰ بناً با حفظ تفاوت های بنیادی در مرامنامه ها، حزب وطن حزب جدید نیست۰اما در عین حال حزب وطن بهیچ عنوان حزب دموکراتیک خلق افغانستان نیز بوده نمیتواند محترم فقیر محمد ودان در سلسه ای از مقا لات خود تحت عنوان حزب دموکرتیک خلق افغانستان گذشته ای تشکیلاتی ما و حزب وطن اینده سیاسی ما است به این مسئله پاسخ کاملاً دقیق ارایه کرده اند و بر علاوه تشکیلات موقت نیز در چندین یادداشت و تصویب جلسات خویش که در سایت های انتر نیتی نشر شده است به این مسئله پرداخته اند. حزب دموکراتیک خلق افغانستان یک حقیقت روشن و انکار ناپذیر جنبش روشنفکری تاریخ معاصر کشور ما است و بهیچ عنوان پسوند نا مناسب و پنبه شده به حزب وطن نیست بلکه برعکس گذشته ای نه چندان دور حزب وطن است۰ اما نچه که درین میان از اهمیت اصولی بر خودار است اینست که اعضای حزب وطن در مطابقت کامل با تصامیم و فیصله های دومین کنگره حزب دموکراتیک خلق افغانستان باید تلاش نماییند تا  مقاطعه گامل خود را با طرز تفکر وارد شده ساخت شوروی اعلام نموده و وفاداری صریح  وشفاف خود را  با او لین دستگاه تفکر افغانی ،( اندیشه مصالحه ملی)بعد از مشروطیت حفظ نمایند۰

-- با حفظ استدالات کتنگ شده ای نویسنده از یادداشت های محترم داکتر حمید الله روغ (من به اعضای ان حزب که ارزوی جز خدمت به وطن نداشتند درود میفرستم ولی اندیشه های ان فقط میتوانست قیامت برپا کند و هرگز استعداد برپایی صلح را به اساس سیاست خشونت امیزطبقاتی خود نداشت) باید گفت که حزب دموکراتیک خلق افغانستان در جوهر و متن خود حزب خدمتگذار مردم افغانستان بود۰ یکی از فعالین و کادرهای پر انرژی و صادق ان شهید داکتر نجیب الله است که در پلینوم هژدهم کمیته مرکزی ح۰دخ۰ا بحیث منشی عمومی ان انتخاب شد۰  حزب وطن در یک شب با تشکیل بیشتر از ۱۶۸ هزار عضو وفادار و صادق متولد نشده است، اصولاً کژروی ها و عدم صداقت  عد ه ایی از رهبران حزب نباید زمینه ساز  سوء استفاده های سیاسی غرض بد نام و لکه دار ساختن یک بخش از تاریخ روشنفکری کشور گردد که احتمالاً نویسنده خود یکی از اعضای ان بوده است.  روشن است که  محترم هوتک به قول خودش ۰۰با زمان حرکت کردن و وفق دادن خود به سمت وزش باد به یک عمل ارتجاعی و فاقد ایندهء دلخواه می انجامد۰۰  دارد  در مطابقت  و سازش با زمان  در برخورد توهین امیز نسبت به ح۰د۰خ۰ا به یک عمل ارتجاعی متوسل شده است۰ انتقاد در رابطه با اندیشه های سیاسی و طبقاتی ح۰د۰خ۰ا حرفیست که هیچگونه رابطه با اصل حقیقت موجودیت ح۰د۰خ۰ا  ندارد۰ فکر میکنم مانند همیشه درینمورد هم، باید به گزارش شهید داکتر نجیب الله منشی عمومی ح۰د۰خ۰ا به دومین کنگره حزب  مراجعه کرد۰

 در بخش دیگری از نوشته قای هوتک میخوانیم:

۳- ۰۰۰موجودیت افاده های نامفهوم درمتن اعلامیه: ۰۰۰تدویر مجمع عالی معلوم نیست مجمع عالی کدام حزب؟ دوم اینکه جهت ایجاد حزب سرتاسری۰۰۰ این جمله حداقل برای شخص خودم بمعنی تاسیس حزب جدید است۰۰۰

و اینک به بخش های از اصل سند مراجعه میکنیم

۰۰۰اشتراک کننده  گان سومین جلسه حضوری این احزاب وحلقات ( منظور سازمانها و حلقات جدا شده از بدنه حزب وطن سابق ح۰د۰خ۰ا است) بعد از بحث و تبادل نظر سازنده، همه جانبه و رفیقانه و همچنان با توجه به جو حمایت گسترده از اندیشه تدویر مجمع عالی جهت ایجاد حزب سرتاسری در میان آعضای متشکل و غیر متشکل آن بر اهداف مطروحه در جلسات اول و دوم حضوری که در وجود اسناد این جلسات (توافق نامه مورخ ۱۱ اکتوبر ۲۰۰۸ و تفاهم نامهء مورخ ۲۹ نوامبر ۲۰۰۸) انعکاس یافته مجدداَ تأکید نموده، تدویر مجمع عالی را به حیث محور تفاهم و همگرایی اعلام میدارد۰۰۰

  حد اقل برای من معلوم نشد که در مفهوم واضح و شفاف مجمع عالی کدام افاده برای  نویسنده محترم نا مفهوم است. زمانیکه هدف از تجمع دوباره احزاب و سازمانهای جدا شده از بدنه حزب وطن سابق ح۰د۰خ۰ا  در مجمع عالی مطرح باشد، هدف کاملا روشن و بی پرده بیان شده است۰ ثانیاً اصطلاح مجمع عالی  بطور استثنایی اصطلاح اساسناموی حزب وطن است و  هیچ سازمان دیگر تا هنوز این مفهوم را  در رابطه با مقامات عالی تصمصیم گیرنده و ساختارهای تشکیلاتی خود مورد استفاده قرار نداده است۰ از سوی دیگر امیدوارم نویسنده محترم حد اقل تفکیک نموده بتواند که ایجاد حزب سراسری ملی، مترقی صلحدوست و عدالت خواه بحیث یگانه شرط حزب که در مجمع عالی مرامنامه و اساسنامه ان تصویب خواهد شد امریست نهایت با اهمیت و حیاتی، سازمانهای که این اعلامیه را تصویب کرده اند باین قید مسئله جلوگیری از ایجاد یک حزب راست و یا چپ افراطی را در مجمع عالی گرنتی نموده اند، باور دارم که   برای نویسنده محترم برای درک تفاوت میان ایجاد حزب سراسری۰۰۰ و یا تاسیس یک حزب سراسری۰۰ ضرورت به توضیحات و روشنگری اضافی نخواهد بود۰

   از پراگراف ذیل به این نتیجه گیری میرسیم که نویسنده محترم با وجود ادعای ظاهری حمایت از تدویر مجمع عالی حزب وطن، تدویر با کیفیت و مشروع انرا بایکوت میکند و بطور غیر مستقیم، تدویر مجمع عالی یک بخش کوچک از حزب را توصیه مینمایید۰ برای من مشکل نویسنده محترم قابل درک است، خود خواهی و مقام طلبی و جمع شدن در محور خودی اصل عمده این تکلیف علاج ناشدنی روشنفکری را تشکیل میدهد، زیرا هر قدر که تعداد شرکت کنندگان مجمع عالی وسیع باشد به همان اندازه شرکت کنند گان مجمع در انتخاب مقامات رهبری با دست باز تر عمل خواهند کرد و به اصطلاح مجبور نخواهند بودند تا بخاطر کمبود کادرها و قحط الرجال دست به دامن محترم هوتک بزنند۰

درینجا یک مسله دیگر نیز از اهمیت حیاتی بر خوردار است که ،هییت نماییند ه گی تشکیلات باید با هوشیاری تمام باید با ان بر خورد نمایید۰ برای تدویر مجمع عالی با کیفیت و مشروع حزب وطن  مراجعه کردن به هر عضو حزب امر اجتناب نا پذیر تلقی میگردد اما این پروسه نمیتواند به اصطلاح تا قاف قیامت تداوم یابد ۰ برای تدویرمجمع عالی کار تبلیغی و تر ویجی وسیع باید با دقت تمام طوری سازماندهی گردد که  زمینه های شرکت وسیع واکثریت قاطع اعضای حزب وطن ( اعم از متشکل و غیر متشکل) نتنها در جریان کار بلکه در ساز ماندهی و تدارک مجمع عالی نیز میسر گردد۰

 - همه امکانات در راه تدویر مجمع عالی با کیفیت و مشروع حزب وطن؛

- در راه تدویر موفقانه مجمع عالی به همه مراجعه میکنیم اما به هیچ کس توقف نخواهیم کرد.

 ما در راه نجیب الله گام مینهیم

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی