www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

د خپریدو نيټه / تاریخ نشر:23.01.2013

 

متن پیام سپهسالار نامدار وطن جلالتمآب محترم دگر جنرال ارکان حرب محمد افضل لودین

(فارمت pdf)

 

بسم الله الرحمن الرحیم

بنام خداوند بخشاینده و توانا
 

وطندارا ن با عزت، خواهران و برادران نهایت عزیز،

وطن هر روز در یک منجلاب بدبختی و حالت مغلق سیاسی و نظامی توسط عناصر معلوم الحال کشانیده شده میرود، که حتی نیرو های ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا و سازمان قدرتمند نظامی ناتو هم نمیتوانند شرایط را قسمأ که ما و شما مشاهده میکنیم تحت کنترول بیآورند!

کشور های همسایه : ایران و پاکستان نه تنها بی شرمانه و مغایر تمام نورم های شناخته شده ای بین المللی و حقوق بشر در امور داخلی کشور مان مداخله مستقیم می کنند بلکه حتی امروز علیه مردم ما مسلحانه عمل می نمایند.

ظلم و جنایات این دو رژیم فتنه انگیز وضد بشری امروز به حدی رسیده است که : ایران بدون موجب، هزاران فرزند مآنرا اعم از پسران و دختران به زندان ها انداخته و بخواست و هوس های شیطانی شان هر روز دو تن، سه تن و یا اضافتر را به بیرحمانه ترین و ظالمانه ترین شیوه ها به بهانه های رنگارنگ اعدام و به شهادت میرسانند و یا در کوچه ها و خیابان های ایران حتی این ایرانیان وحشی و بی فرهنگ نه تنها بیرحمانه، وحشیانه و ظالمانه قیودات، ستم و ظلم را بالای هموطنان مان روا داشته اند، بلکه اینها به حیثیت و شرف فرزندان معصوم و آواره افغان، در محضر عام تجاوز می نمایند.

 این اعمال را به هیچ وجه با رفتار و کردار وحشیان تاریخ انسانیت نمرود، فرعون، یزید، چنگیز و تیمورلنگ نمیتوان مقایسه کرد.

شما وطنداران تمامأ چندی پیش از طریق تیلویزیون ها مشاهده نمودید که چطور این ایرانیان ظالمانه، بیرحمانه و وحشیانه به خانه ها و کلبه های افغانان تجاوز می کردند.

پاکستان این کشور غدار و شرارت پیشه و این مرکز تروریزم بین المللی امروز نه تنها قریه جات و ولایات سرحدی مان را با توپ خانه های خود زیر آتش میکشد و یا صد ها راکت به سر زمین مقدس ما فیر میکند! بلکه این پاکستانی ها امروز به خانه ها، حریم و نوامیس افغانان تجاوز می نمآیند! ده ها و ده ها عمل پست و جرایم ضد بشری را مرتکب میشوند!

چنانچه اردوی منظم این فتنه انگیزان ابلیس پرست درسرزمین مقدس مان بخصوص در نورستان و کنر به رهبری کرنیل ها و جرنیل ها خود وحشیانه تعرض می نمایند.

 این کرنیل ها و جرنیل های وحشی صفت، غلام و مزدور حتی بخاطری ارتکاب اعمال، ضمیر و وجدان سیاه شان، با الهام از نیاکان معلوم الحال شان لشکر سیاه طینت لشکر سیاه پوش بوجود آورده اند!

وطنداران با عزت و با دیانت!

جای تأسف آنست، که در هیچ برهه ای از تاریخ، حتی در حالات پیچیده سیاسی قرن 18 و 19 که وطن ما بعضأ فاقد دولت مرکزی بوده و از طرف ستم گران و قدرتمندان جهانی تهدید میشد، بین وطنداران مان این طور حالت سر درگمی، بی نظمی، بحران اعتماد و بی اعتنائی در قسمت سرنوشت کشور و ملت مان، موجود نبوده، بلکه بر خلاف وحدت، یکپارچی و اعتماد بین اکثریت افغان ها وجود داشت. چنانچه: نیاکان مان در دهه دوهم قرن بیست و ما و شما در دهه هشتم قرن بیستم سرسختانه و شجاعانه با ایثار و فداکاری بی شائیبه مبارزه کردیم و از استقلال ملی و آزادی کشور دفاع نموده یعنی دو ابر قدرت متجاوز و غدار را درسده بیستم همین ما و ملت ما به زانو در آورد.
و جهان را از شر ایشان رهائی بخشید.

 و اما امروز وطنداران ی با عزت، با آنکه جهانیان و قدرتمندان جهان در پهلوی شما و به کمک شما وطنداران متحدانه برای تعالی و ترقی کشور مان بر خلاف دیروز جد و جهد و تلاش می نمآیند؛ متأسفانه وطنداران شریف و با عزت، شما باهم دست و گریبان شده اید!

ببینید: وطنداران قدرمند، فراموش نباید کرد که در سالهای هشتاد قرن بیستم که جنگ نا عادلانه و ظالمانه ای بیگانگان در کشور ما جریان داشت، شما خوب بیاد دارید که فرزندان اصیل کشور مان اعم از زن و مرد، پیرو و جوان در مقابل قدرتمند ترین کشورها و سازمانهای استخباراتی شان که به اشکال مختلف در عقب تنظیم ها و گروه های افراطی و تروریستی قرار داشتند و110 ساعت در یک شب و روز علیه کشور و حاکمیت ملی مان و خصوصأ نفاق اندازی بین ملت مان تبلیغ میکردند، مردانه وار در پهلوی هم ایستاده و از سر زمین مقدس مان دفاع می نمودند، اما در آنوقت هم بودند انسانهای ابن القوقت مرتجع، و خائین به وطن که آگاهانه نسبت ی خود پسندیها، غصب قدرت و بدستور بیگانه ها در بین وطنداران مان اعم از: روشنفکران، تکنوکراتان و خصوصأ اعضای رهبری و حاکمیت دولتی بد بینی ها، نفاق و دشمنی ها ایجاد میکردند.

از شما وطنداران پنهان نیست که حتی در داخل قطعات نظامی بودند خائینین بی وطن که مذبوحانه و نامردانه جبهات را رها نموده با دشمنان ملت بخاطر بقای سیاسی و موقف خود جفا میکردند این قماش انسان های ابن الوقت، بی تفاوت، خائین و خایف، نوکر منش و غلام صفت بالاخره حاکمیت ملی مآنرا قسمأ که به شما وطنداران شریف معلوم است در یک بازی مغلق جیوپولیتیکی قدرت های بین المللی وسیله شده تا آنکه نمآینده سر منشی سازمان ملل متحد آقای بینن سیوان در 28اپریل 1992 حاکمیت ملی مآنرا مغایر و متضاد ی لایحه کار، وظایف و مسئوولیت شان و بی حرمتی به قوانین جارئیه وقت جمهوری افغا نستان، به نفع دشمنان انسانیت خائینانه سقوط داد، که شما وطنداران با نام، چهره، کارروائی و عمل پلیدانه این مفسد فی الارض کاملأ آشنائی دارید.

 امروز مسئوولیت هر فاجعه، بی عزتی و بی حرمتی که بالای هم میهنان ما روا داشته میشود و یا تحمیل میگردد، بدوش همین نمآینده سرمنشی سازمان ملل متحد و در مجموع شورای امنیت سازمان جمیله ملل متحد میباشد.

وطنداران با عزت و قدرمند، فراموش ناشدنی است، که با کدام بی عزتی، بی حرمتی و با کدام خباثت در مقابل چشمان وطنداران و جهانیان، اداره قدرت و حاکمیت ملی - این میراث نیاکان مان، بتاریخ 28 اپریل 1992 به سران تنظیم های قطاع و الطریق و مزدور سپاریده شد. و با نام، تاریخ و افتخارات باستانی یک ملت سربلند و کبیر بازی گردید.

وطنداران شریف،

چیزی که جای افتخار تاریخی ملت ما است، و همه میدانیم که در روز های دشوار وطنداران مان اعم از زن و مرد در هر زمان و ادواری تاریخی بخاطر شرف، حیثیت و ناموس کشور فداکاری و جانفشانی کرده اند، گرایش های مردود، ترس، بی تفاوتی امروزی در هیچ برهه از تاریخ در بین مردمان مان وجود نداشت، با ایمان پاک از وجب وجبِ خاک وطن و اتباع کشور حراست و حفاظت مینمودند و در راهِ دفاع از مادر وطن جانهای عزیز شآنرا در برابر دشمنان ملت، اجیران افراطی و بخصوص تروریستان حرفوی و دسایس حامیان شان فدا کرده اند.

ببینید، فراموش ناشدنی است جنگ بزرگ میهنی سالهای حاکمیت جمهوری افغانستان، یعنی جنگ جلال آباد، که با چه وطنپرستی هموطنان و خصوصأ زن و مرد جلال آباد یکجا ودر پهلوی هم مردانه وار از خاک و نوامیس ملی دفاع کردند!

 چطور سر دادن و سنگر ندادن، و چطور مردانه وار در پهلوی هم ایستادند و افتخار تاریخی و جاودان از خود گذاشتند.

وطنداران شریف و با عزت، منحیث یک سرباز سابقه دار وطن میخواهم صادقانه اظهار نمایم: که اکثریت سربازان و صاحب منصبان اردو و دیگر قوای امنیتی کشور به جز دفاع از شرف، حیثیت، عزت و ناموس وطن بالای چیزی دیگری فکر، اصلأ نمی کردند، چه خاصا دزدی، چپاول و غارت بیت المال !

اکثریت مطلقِ منسوبین قوای امنیتی کشور به هیچ وجه با عمال اجنبی و خائینین کنار نمی آمدند و در راه دفاع از وطن و وطندار خود به هیچ توطیه ای، بازی نمی خوردند، تعصب و امراضی مانند : نفاق ملی، قومی، لسانی و مذهبی اصلأ در فکر شان خطور نمی کرد.

از اجرای وظایف در هر گوشه و کنار کشور سرکشی نمی نمودند!

و اما امروز اردوی ملی و قوای امنیتی کشور در چه موقف و چه وضعیت قرار دارند؟

اینها به ده ها تنظیم و گروه ها وابسته اند؛ تا جائیکه بعضأ حتی رسالت، وظایف و مکلفیت ملی خود را فراموش کرده اند. امروز چنان در خرافات و امراض فرسوده قرون اوسطائی قوم، لسان، طایفه، سمت و مادیات پرستی غرق شده اند که حتی کلمه ای مقدس وطن، افغان و افغانستان را با شک و تردید مانند "مجرمین ملی" این عمال فتنه پیشه گان ایران و پاکستان مینگرند؛

آیا این خصایل به قوای امنیتی یک کشور داغدیده جایز است؟

وطنداران با شرف، خواهران و براران،

امروز عمال اجنبی و دستگاه های فتنه پیشه چه حالی را بالای ملت ما جایز و روا داشته اند: کشور پارچه پارچه شده است، در هرگوشه و کنار ی کشور نماینده های تنظیم های قطاع و الطریق، یا زورمندان، یا قاچاقبران و یا دزدان حکمفرمائی می نمآیند؛ از قانونیت، مصئونیت و امنیت خبری نیست؛ هرغدار و زورمند حاکم ای مختار و "رستم " خود اند. هر چه بخواهند همان را میکنند؛ بیشتر از 90 فیصد مردم در سراسر کشور در فقر، گرسنگی بی سر پناه ای زنده گی مینمایند. اضافتر از 80 فیصد از زن و مرد وطن به تکالیف روانی و روحی دچار اند. میلیون ها طفل وطن گرسنه و مریض در کوچه ها و سرک ها آواره اند.

اما قطاع و الطریقان تجاوز به حریم و نوامیس مردم، لواط و زنا و ده ها اعمال خلاف و مغایر صفات انسانی را بالای مردم معصوم، بیچاره و با دیانت ما جایز میدانند؛ از ارتکاب هیچ عمل شنیع و فجیع چنانچه شما وطنداران، پدران و مادران، خواهران و برادران مشاهده می نمآئید نه تنها در برابر ملت داغدیده و رنج کشیده و بالاخره تاریخ این ملت باستان بلکه در مقابل چشمان جهانیان حیا، عار و شرم ندارند.

خواهران و برادران هموطن،

قطاع و الطریقان امروز بخاطر حفاظت سلطه خویش بعد از سال 2014 که گویا قوای ائتلاف بین المللی افغانستان را ترک میگوید، شما را از پاکستان "اتومی" و یا ایران این دو کشور شرارت پیشه، لاشخور و فتنه انگیز می ترسانند! و حتی به دستور و پشتیبانی حامی های شناخته شده شان با نیرو های وحشت و بربریت طالب و انترناسیونال تروریست ها در قسمت تقسیمات قدرت در کشور در تب و تلاش اند.

وطنداران محترم، خواهران، برادران و جوانان !

میخواهم به شما اظهار بدارم که در سالهای 80 و شروع سالهای 90 قرن گذشته در خاک ما پنج قدرت بزرگ اتومی جهان با اقمار شان میجنگیدند و در تمام سالهای آن جنگ خانمانسوز و تباه کن همین پنج قدرت بزرگ اتومی جهان با مصارف گزاف و استعمال سلاح های مدحش و سوپر مدرن نتوانستند در ملی متری از اراضی مان حاکمیت عمال خود را بالای مردم ما و حاکمیت ملی مان تحمیل و یا چه خاصا بقبولانند!

 باز هم یاد آور میشوم از جنگ جلال آباد با آنکه اردوی غاصب اتحاد شوروی کشور ما را ترک کرده بود اما در عقب حمله اردوی منظم پاکستان و گروه های انترناسیونال ترورستان حرفوی القاعده و اجیران و نوکران افغانی شان یعنی تنظیم های ساخت پاکستان، ایران و عربستان سعودی، چهار سوپر ابرقدرت اتومی با بزرگترین دستگاه ها، انستیتوت ها، تکنالوژی و استخبارات ای فعال نظامی شان و حضور صد ها ژورنالیست که هر لحظه از طریق رادیو ها و تلویزیون ها با شمول تیلویزیون های اتحاد شوروی وقت، لحضه به لحضه از انتظار سقوط ولایت جلال آباد از پشاور و حتی محلات جنگ راپورتاژ ها پخش میکردند و میخواستند مورال منسوبین اردو و قوای امنیتی، رهبری حاکمیت ملی و بخصوص مردم شریف و قهرمان جلال آباد را ضعیف سازند اما منسوبین اردو و مردم دلیر، شجاع و سر فراز ی جلال آباد به آن اعتنای نکرده بخاطر حفظ حیثیت و افتخار افغانی در دفاع از شرف و ناموس مردانه وار در مقابل شان ایستاده گی کردند.

 چه بود راز موفقیت و دفاع قهرمانانه در این جنگ بزرگ میهنی: سربازی، وطنپرستی، وحدت، خود گذری و اعتماد راسخ، محبت و صممیت بین اردو و مردم در یک کلمه یک پارچه گی ملی در مقابل دشمنان مادروطن.

سربازان، صاحب منصبان و در کل مردم ما این مدافعین شرف و ناموس، اصلأ، فکر نمی کردند که کی اتومی و کی سوپر اتومی و با چه سلاح ملبس اند، وطنداران با عزت! خواهران و برادران، چه خاصا حراس از اردوی وحشی، بی همت، مزدور و جیره خوار پاکستان.

وطنداران عزیز، اشخاص با رسوخ ملی، تکنوکراتها و روشنفکران و جوانان !

در هر کجائی که هستید و در هر موقف و وضعیتی که قرار دارید بایست فداکاریها و جان نثاریهای تاریخی و افتخار آمیز مردم خود را که صفحات زرین تاریخ این ملت باستان را زینت داده است بیاد بیآورید، بخود بیآئید، و بسنجید که ملت و مادروطن در چه حالت قرار داده شده است !

بیدار شوید و خود را تکان دهید، رسالت وجدانی و مسئوولیت تاریخی را فراموش نکنید.

آستین ها را بر بزنید و عجله نمائید؛ به خورد و بزرگ هموطن و هر آنکه خود را افغان می شمارد تأکید میکنم: که بخاطر نجات و دفاع از مادر وطن و رهائی ملت از سلطه یاغیان، باغیان، رهزنان، خود فروشان و دین فروشان دست بدست هم دهید.

من منحیث یک سرباز سرسفید و سابقه دار کشور به تمامأ منسوبین اردو و دیگر قوای امنیتی کشور در هر سن و سالی، در هر کجائی و در هر حالتی که قرار دارند اگر دست و پای شان حرکت میکنند اعلان میدارم که با عزت، حرمت، افتخار و غیرت افغانی آماده به انجام رسانیدن رسالت انسانی، اخلاقی و وطنی شوید.

به صدای ملت سر تعظیم فرو آورده و با سری بلند و آماده گی به ایثار و فداکاری بخاطر نجات مادروطن قامت بلند کنید و در راه خدمت به وطن حاضر و آماده شوید و یقین کامل دارم که منسوبین قوای امنیتی کشور، پیر و جوان، زن و مرد چه در داخل و خارج از کشور به صدای مادروطن لبیک میگویند!

تا بتوانیم مشترکاً پلان منظم راه حل سیاسی بن بست نظامی کنونی را طرح و با جامعه جهانی و خصوصاً سازمان قدرتمند نظامی ناتو مسئوولانه تا سال 2014 یعنی معیاد عودت قوای ائتلاف بین المللی مبارزه علیه تروریزم از کشور مان مطرح نمایم و با تفاهم افغانی به اعلان امر تیارسی نظامی! آماده شویم.

دیگر صبر و تحمل کردن خیانت است!

 هر آنکسی که حداقل حس ملی وطنی، و حس پشتونوالی در وجودش زنده است باید به بازی ها و جنجال های کاذب سیاسی امروزی خاتمه بخشند. بدانند که صد ها بیوه وطن، فقیر، گرسنه، معیوب، اطفال معصوم، پیر و جوان داغدیده وطن چشم به طرف شما دوخته اند که چه وقت صدای وطن خواهی و فداکاری شما بلند میشود.

 بنام خدا، کلمه مقدس وطن، فریضه ای وطنی و امر مادر وطن از تماماً هموطنان میخواهم که به خاطر نجات وطن با اشخاص فریبکار، خائین، مرتجع، مفسد، وطنفروش، قطاع و الطریق و منفور قطع رابطه نمآیند. و با نعره مقدسی حی علی الصلاح، حی علی الفلاح تماماً اجیران جنگی، تروریستان و اجنبیان اجیر را از اراضی مقدس مان برآنید.

دیگر بی تفاوت ماندن در مقابل مادروطن و آلام انسان وطن گناه کبیره است!

ومن الله توفیق

 

 

  کورپاڼه | صفحه اصلی

email: payamewatan@yahoo.com
 

 

استفاده و نشر مجدد مطالب پیام وطن تنها در صورت ذکر منبع اصلی نشر آن مجاز میباشد