www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

د خپریدو نيټه / تاریخ نشر:14.11.2011


پوهاند، جنرال عبدالعزيز عازم

خودكشي يا قتل

خودكشي يا قتل نام كتابي است كه محترم عبدالصمد ازهر آن را تأليف نموده و گفتني‌هاي ناگفته در آن با شفافيت تمام به عاليترين شيوه بيان شده است.

در پشتي كتاب عكس موزون مرحوم محمد هاشم ميوندوال نويسنده، سخنور، سياستمدار و صدراعظم اسبق افغانستان وجود دارد و در صفحۀ اخير پشتي كتاب بيوگرافي مختصر و جامع دانشمند محترم عبدالصمد ازهر با عكس جذابش زينت بخش كتاب است.

كتاب در 334 صفحه در كابل در مطبعۀ اسد دانش طبع گرديده و سعي بليغ به خرچ داده شده تا اغلاط طباعتي در آن وجود نداشته باشد.

گمان من بر اينست كه نويسندۀ محترم فرصت نداشته است تا بر ويراستاري كتاب هم نظارت نمايد. هرگاه تنها همين يك نقيصه در طبع آن مرفوع مي‌بود، از نظر طباعت هم در شرايط فعلي كشور كتاب بي‌نظر بود.

از لحظه‌اي كه اين كتاب به دستم رسيد با ولع و عطش آنرا به سرعت مرور كردم. بلافاصله خواستم چيزي بر آن بنويسم. وقتي قلم برداشتم سطري چند بنويسم، درين انديشه شدم كه مبادا نوشته‌ام شباهت به نوشتۀ قلم بدستاني پيدا كند كه صرفاً براي حل عقده هاي شخصي شان و يا مطرح  شدن خود شان نقد و نظر مي‌نويسند. لذا آنرا با دقت تمام بار دوم خواندم. اينك اكنون نه مدحي در كار است و نه ذمي.

با جرأت تمام و اطمينان كامل مي نويسم و از روي ايمان و عقيده مي نويسم. به بخشي از پيام هاي جناب استاد عبدالصمد ازهر (معلم كادر هاي كثيري از نخبه هاي نظامي و ملكي جامعۀ افغاني)، اشاره مي‌نمايم و تفسير ها و تحليل هاي لازم ديگر را به زمان مناسب مي‌گذارم.

اين پيام ها به مثابۀ آب هاي ذلال و پاكي اند كه از بلندا هاي كهسار ها سرچشمه مي گيرند و در مسير حركت تشنگان حقيقت را سيراب مي‌سازند و راه خود را به بحر بيكران حقيقت مي‌كشايند و به بحرهاي بيكران مي پيوندند.

چنين يك اثر براي جوانان وطن درين مقطع تاريخ حكم آب حيات را دارد.

به ازهر عزيز مي‌گويم: "آفرين بر زور و بر بازوي تو. رستمانه به جنگ جاعلين تاريخ و قصابان حقيقت رفتي و يك تنه با آنها رزميدي و بر همه پيروز شدي."

اين اولين درسي است كه از كتاب "خودكشي يا قتل" به جوانان نو نياز وطن تقديم شده است.

شهامت، منطق قوي، بيان روان و پرسلاست درين اثر نور پاشي مي‌كند. سراپاي كتاب بدون اضافات و تكرار است.

در اين كتاب همه مسايل، حول محور خودكشي يا قتل ميوندوال مي‌چرخد، در عين حال بيان شيواي تاريخ سياسي افغانستان از آغاز نهضت چپ تا امروز را دربر مي‌گيرد.

فشردگي مطالب و تسلسل منطقي و بدون اضافه گوئي، كتاب را مصداق "بحر در كوزه جا دادن" ساخته است.

مختصات اين كتاب بي نظير، علاوه بر آنچه گفته شد، اينها اند:

1- رعايت رموز و اصول نويسندگي و حفظ عفت كلام به زبان سچۀ دري از آغاز تا انجام، خواننده را با خود مي‌برد.

2- از آغاز تا ختم كتاب نوشتۀ مؤلف يكدست است و اين سبب مي شود كه خواننده با دلچسپي زايدالوصف به مطالعۀ آن ادامه بدهد. استدلال هايش محكم و مستند، احاطه اش به كليه زواياي زندگي اجتماعي در كشور، روشنتر مي درخشد.

3- كتاب، يك رمان پليسي نيست، بلكه اثري است داراي ابعاد متعدد، بدين معني كه نويسندۀ كتاب در ابعاد نظامي، سياسي، علمي و فرهنگي و اداري، مسايل را به تحليل گرفته است.

4- نويسندۀ كتاب از هيچكس ولو در جهت تائيدش چيزي نوشته باشد، استمداد نمي كند و از آنها مدح نمي‌نمايد. آنجا كه شخصيت هاي با صلاحيت در موضوع مطرح بحث و وارد در مسأله چون محترم دوكتور حسن شرق و محترم ضيا مجيد ابراز نظر كرده اند، ازهر، صرفاً به ذكر نوشته ها و گفته هاي آنان اكتفا مي‌كند و قضاوت را به خواننده مي‌گذارد.

ازهر، از حب و بغض شخصي مبرا است رموز و نزاكت هاي انساني و مدني را همان سان كه در زندگي فردي اجتماعي رعايت مي‌كند، در بيان حقايق از جاعلين تاريخ ترس و تشويش ندارد و با ايمان قوي به حقيقت، مسايل را حلاجي مي كند و در عين حال و جاهت سياسي و اخلاقي اش را در سطح بلند حفظ مي نمايد.

مردم ما بالخاصه جوانان وطن ما درين مقطع زماني به چنين شخصيت ها و آثار آنها ضرورت مبرم دارند نه به شيفتگان جاه و مقام، ثروت و قدرت،  فقط و فقط به چنين رهروان پاك و با اراده، با دانش و با ارزش نه به آدم هاي غير از اينها.

5- ازهر، مانند يك استاد تواناي تاريخ بر قضايا آگاه و بربيان آن مسلط است، به حيله و نيرنگ، به لفاظي و دروغ و جعل، هيچگونه نيازي ندارد و با سخن به كسي رشوه نمي‌دهد. تا جائيكه از نزديك او را از دوران متعلمي در ليسه غازي (از سال 1336 به اين سو)، مي‌شناسم و افتخار رفاقت با ايشان را داشته‌ام به جرأت مي‌گويم:

ازهر، از دروغ، لاف و گزاف سخت نفرت دارد و همين صفات اند كه او را قادر به نوشتن چنين يك اثر پر ارج ساخته است. وي هرگز به خود نمي انديشد، به حقيقت مي انديشد و به مردم و جامعۀ آفت زدۀ كشورش مي انديشد. گاندي مي گويد: "كسانيكه پاك باشند هميشه با هر كس كه مواجه مي‌شوند راست به چشمان جانب مقابل نظر دارند و نگاهشان را به زمين نمي دوزند. مجامله و مغالطه در حريم صحبت ها و نوشته هايشان راه نمي‌يابد. همين خصايص است كه كتاب "خودكشي يا قتل" را جذاب ساخته است.

در ميان پرچمداران راستين وطن، اين چهره يعني صمد ازهر، بي بديل است.

ازهر عزيز! آنچه خوبان همه دارند تو تنها داري.

به همه هموطنان عذاب ديده و به همه راهيان راه خير و سعادت مردم كشور، به صفت يك پرچمدار صديق راه رهائي مردم از استثمار، استعمار و استحمار و به حیث یک مبارز راه تأمین صلح در وطن آفت زدۀ ما، طبع اين اثر ارزشمند و آموزنده را، تبريك مي‌گويم.

زنده باد حقیقت!

 

 

  کورپاڼه | صفحه اصلی

email: payamewatan@yahoo.com
 

 

استفاده و نشر مجدد مطالب پیام وطن تنها در صورت ذکر منبع اصلی نشر آن مجاز میباشد