پیام تسلیت

 

   با تأسف اطلاع حاصل نمودیم که داکتر زرغونه پیوستون، دختر محترم شاه محمود پیوستون، داعیه اجل را لبیک گفته و به جاودانه گی پیوست.

اِنا لله و اِنا الیهِ راجِعون
 

  جنازه ی مرحومه از کابل به شبرغان انتقال داده شده و امروز مورخ ۱۶ مارچ ۲۰۰۷ در حضیره ی ابایی شان به خاک سپرده شد.

  هیأت تحریر و گروه همکاران دایمی  «پیام وطن»  مراتبِ تسلیتِ خود را به مناسبتِ مرگِ نا بهنگام  داکتر زرغونه ی جوان به محترم شاه محمود پیوستون، به مادر سوگوار و داغدیده اش، همه اعضای فامیل و حلقه ی دوستان شان تقدیم داشته، برای مرحومه از بار گاهِ رب العزت بهشتِ برین و برای بازماندگان شان صبرِ جمیل استدعا دارند.

_______________________

 

پیام تسلیت وهمدردی

    با تأسف و تاثر فراوان خبرمرگ نابه هنگام دوکتورس زرغونه پیوستون را در دیارغربت دریافتم .

اِنا لله و اِنا الیهِ راجِعون

   من درحالیکه این ضایعه بزرگ و جبران ناپذیر را به دوست نهایت گر انقدر و گرامی خود، شاه محمود پیوستون پدر، عبدالبشیر پیوستون کاکای آن جوان  نامراد، خانواده ی محترم  و همه ی دوستان شان تسلیت میگویم، ازخداوند بی نیاز برای همه ی شان صبر و اجر تمنا میکنم.

نجیب شفقیار

_______________________

پیام تسلیت

   با اندوه فراوان اطلاع یافتم. که محترمه دوکتورس زرغونه پیوستون در بحبوحۀ شباب داعیۀ اجل را لبیک  گفت و زخم دل و درد ناقرار به منسو بین و اقران خود بجا گذاشت.

اِنا لله و اِنا الیهِ راجِعون

   مراتب تسلیت خود را به پدر بزرگوار شان محترم شاه محمود پیوستون و عم های محترم شان محترم عبدالبشیر پیوستون و محترم شاه ولی پیوستون و سائر دوستان و اقارب شان تقدیم نموده و از خداوند متعال صبر جمیل برایشان مطالبه میدارم.

با عرض حرمت
محمد عثمان صابری

_______________________

عرض تسلیت !

وفاتِ نابهنگام داکتر زرغونه پیوستون را به دوست گرامی ام محترم شاه محمود پیوستون پدر مرحومه، محترم عبدالبشیر پیوستون کاکا و همۀ فامیل محترم شان تسلیت عرض نموده در درد و اندوه شان خود را شریک دانسته، برای شان از بارگاه متعال صبر جمیل میخواهم.

انجنیر عظیم راهی

_______________________

پیــام تســلیت

با تاسف و اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترمه دوکتورس زرغونه پیوستون دعااجل را لبیک گفت؛

انالله واناالیه راجعون

مراتب تسلیت خویش، اعضای فامیل وسایراعضای حزب وطن مقیم آسترالیا رابه رفیق ارجمند و گرامی شاه محمودپیوستون، رفیق محترم بشیرپیوستون وهمه اعضای محترم خانواده شان تقدیم نموده، برای مرحومه جنت فردوس و برای بازمانده گانش از خداوندمتعال صبر جمیل تمنا مینمایم.

 

باعرض حرمت بی پایان

دیپلوم انجینیر حبیب گل پکتیاوال

داکـتــــــر نـــــذیرگـــــــل داور

 

برگشت به صفحۀ اصلی پیام وطن