www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

 

پیام وطن یک ساله میشود

در ماهِ جنوریِ ۲۰۰۷ م سایت پیام وطن یک سالِ از فعالیت های نشراتی خویش را سپری می نماید.  به این مناسبت از دوستان و علاقمندان محترم تقاضا میگردد تا پیامها، نظریات، پیشنهادات و انتقادات سالم شان را جهت بهبودی هرچه بیشتر این سایت، برای ما ارسال بدارند.

با عرض احترام
به نماینده گی از هیئت کاری پیام وطن
ایمل پیروز

_________________

د وطن پیغام د کلیزې په مناسبت د دوستانو او علاقمندانو لخوا ترلاسه شوي پیغامونه:
_____________________________

پیام تبریکیۀ تشکیلاتِ مؤقتِ اعضای حزب وطن
پیام محترم فقیر محمد ودان بمناسبت یک سالگی نشراتِ پیام وطن

عزیز هدایت | ک. کمال|هارون علیم |عثمان سنجش | فامیلِ استاد عبدالقیوم بارکزایی | بخت ګل | رزاق ویدی | نجیب الله شفقیار| راتب زمان | د وطن ګوند د پخوانیو غړو د تفاهم او یووالي کمیسیون | عبدالوهاب | پوهنوال رسول باوري | محمد انعام هوتک | پیام سایتِ نهضت آیندۀ افغانستان | سرور انیس | د افغانستان ملي دریځ خپرونه | دوکتور اصغر خیل منگل | ف- پاڅون | نور محمد عطازی قامت، مسئول سایتِ روزنه | پیام تبریکیۀ تشکیلاتِ مؤقت انسجام اعضای حزبِ وطن | عزیز جرآت | ناصر سهاک | محترمه مینه | محترمه شگوفه | فقیر محمد ودان | سمندر | سید سلام الدین نیرومند | م. جمشید | کبیر بارکزایی


کـبـیــر بارکــزایی
 

به گــردانندگان سایت پیام وطن

 

دست اندرکاران سایت ژواک سالگرد نشرات پیام وطن را به گردانندۀ مسوول و سایر همکاران تبریک و تهنیت گفته برای تان موفقیت و کامگاری آرزو میکند.

کـبـیــر بارکــزایی
مـســـوول ســــایـت ژواک


 م. جمشید

محترم ایمل پیروز

   یکسالگی سایت پیام وطن را برای شما وهمه دست اندرکاران وهمکاران عزیز تان تبریک گفته ومؤفقیت بیشتر و بهتر برای همه ی تان ارزو میکنم. درین راه خداوند یار و مددگار همه تان. بامید روزیکه کنگرۀ حزب مان حزب وطن تدویر و یکبار دیگر تمام صفوف واعضای واقعاً وفادار به ارمانهای والای خدمت بوطن ومردم وطن به دور هستۀ مرکزی خود جمع شویم تا ارمانهای شهید دوکتور نجیب الله را تحقق بخشیم.  مردم وطن همچو توقع را از ما دارند.

ازاینکه کمی دیر به نحریر پیغام پرداختم ببخشید. پرابلیم انترنیتی بود.

باز هم به امید پیروزی هرچه بیشتر تان.

باحترام

م. جمشید
ازهالند
 19-02-2007


سید سلام الدین نیرومند
 

بنام خداوند بخشاینده و مهربان

دوست عزیز، ایمل پیروز !

  سلام ها و تمنیات نیك مرا بپذیرید.  قبل از همه سالگرد سایت وزین پیام وطن رابه شما  و همه همكاران تان تبریك  عرض میدارم.  من یكی از خواننده گان همیشه گی سایت با اعتبارپیام وطن هستم و  میتوانم بگویم كه این سایت پیوسته جایگاه خود را در نشر و پخش افكار وطندوستانه در راه صلح ، تفاهم و اخوت افغانی استحكام مزید می بخشد.

  ارزومندم این ستیج تبادل نظرروشنفكران افغان با توجه مزید شما و همیاری دوستان  و همكاران تان به  مؤفقیتهای هرچه بیشتر دست یابد.

  نخستین سالگرد سایت وزین پیام وطن تقریبآ همزمان بابیستمین سالگرد مشی مصالحه ملی تصادف نموده است. نقش فعال سایت شما درین رابطه یكبار دیگر رسالت و تعهد ملی انرا بوضاحت به نمایش گذاشت. درست همین حلقه اصلی ترین محور رابطه شما وطیف وسیع  همكاران تانرا تشكیل میدهد.

  زیرا سیاست مصالحه ملی كه از درون مبارزات حاد حزبی یرون امده در مقایسه باسیاست محافظه كارانه كه در محاصره تفكرمحدود ایدیولوژیك و متا سفانه شكل افغانی ان با الهام و در خدمت منافع بیگانه تبارز نمود، بر منافع و مصالح ملی اتكا دارد و با توجه به همین خصوصیت انست كه اینك هنوز هم تنهاترین الترناتیف نجات كشور از بحران فراگیرمحسوب میگردد. به باور من سهم شهید داكتر نجیب الله كه اندیشه نجات وطن را از طریق اندیشه مصالحه به پیش كشید و برای تحقق ان دست به اقدام وسیع در تاریخ زد انقدر بزرگ وتعین كننده است كه نه تنها در زنده گی بلكه بعد از شهادتش نیز چراغ رهنما در كوره راه های بحران باقیمانده است.

  تجربه نشان داد كه تلاشهای خصمانه بر علیه اندیشه مصالحه، و از انجمله خطرناكترین  و محاسبه شده ترین مظهر آن كودتای حمل ۱۳۷۱ كه توسط بخشی از رهبران حزبی ودولتی در تبانی خیانتبار با بنیادگرائی بعمل امد، هر  چند    حاكمیت در حال تعویض جمهوری افغانستان را ساقط وعملیه  صلح سرمنشی سازمان ملل را عقیم نمود ولی نه تنها نتوانست اندیشه مصالحه را از محور سیاست افغانی بیرون براند بلكه حتی نیرو های متشكله همان  مظهر شرارت (اتحاد ضد صلح) به نحوی برای تضمین زنده گی سیاسی خویش، فریبكارانه از آن استمداد میجویند.

  با استفاده ازین فرصت و با توجه به اینكه اعلامیه گروه كاری  در همین  سایت  به  نشر رسیده، میخواهم پیرامون آن چند سخن كوتاه نیز داشته باشم:

  درین طرح دیدگاه های است كه امید به آینده را تقویت میكند.  بدون شك محور تجموع ما را اندیشه مصالحه و شكل این تجموع را كنگره تعین میكند ولی نه كنگره نوبتی حزب وطن. من با فهم اینكه تكرار استدلال در زمینه تكرار زاید است از آن صرفنظر میكنم.

  رفقای ما تجارب و اندوخته های كافی برای شناخت و تفكیك خائینین به حزب و وطن را دارند.  ما نقطه اتكاء را در تمركز بر تفاهم میان اعضای حزب و در یافت راه حل پرابلمهای موجود میبینیم. اینكه ما تحت كدام عنوان و برنامه در آینده فعالیت سیاسی خود را ادامه میدهیم، كاملاً مسئلۀ آینده است. اینكه چه چیزی تغیر بخورد و چه چیزی باقی بماند بحثی است كه برای طرح و نتیجه گیری از ان مناسبترین محل كنگره است. البته من مخالف طرح پیشنهادات در زمینه برای كنگره و حتی كمپاین برای آن نیستم ولی گروه كاری كه وظایف بزرگتر از انرا پیش رو دارد و در اجرای ان بایستی تمام حزبی ها و تمایلات شانرا در نظر داشته باشند، نباید خود را درین گیرودار محصور و طرف سازد.

با تجدید  تمنیات نیك
سید سلام الدین نیرومند

از شهر هامبورگ


سمندر

ايمل جان عزيز سلام برشما !

   آغاز دومين سال نشراتی پيام وطن را که انعکاس از صدای وطن و صدای مردم است به شما همکاران وياران صفحۀ تان و صحفۀ همۀ ما تبريک ميگويم .

   سال پار سال پربار و در خور ستايش برای سايت پيام وطن بود. در اثر توجه و زحمت شما و همکاران قلمی تان " پیام وطن"  دستاورد های با ارزشی را حاصل و مطالب باوزن را به نشر رسانيد که بدون شک و تردید امروز "پيام وطن"  در زمرۀ پر خواننده ترين سایتهای افغانی قرار دارد.

   آنطوريکه سالار بزرگ و افغان راستين راه وطن و راه صلح شهید داکتر نجيب الله با قربانی زندگی خود ماسک دشمنان مردم ووطن را بر افکند و  خودرا جاودانۀ تاریخ  افغانستان عزیز گردانید، "پیام وطن" بحق راه آن بزرگمرد راستگو و آن فرزند صدیق وطن را با انعکاس آرمانهای انساندوستانه و صلحخواهانۀ او گام های نخستين ولی محکم خودرا برداشته اند . مردم باسپاس افغانستان که برای درک واقعیت های زندگی و شناسایی دوستان وشمنان واقعی بهای سنگینی را پرداخته اند دیگر فریب شارلاتانی دشمنان وطن را نمی خورند و همگام با راهیان راه صلح، راه ترقی و عدالت اجتماعی که شهید بزرگ افغانستان عزیزما دکتور نجیب الله در پیشاپیش آن قرار داشت، گام میگذارد.

   بگذار مردم ما در وجود وحدت نسل پیشتاز و دلسوز خود و با الهام از شجاعت و بصیرت نادر شهید دکتور نجیب الله، آرمانهای ملی و مترقی خودرا د ر پیام وطن منعکس سازند . بگذار این سایت  همواره  پیام  صلح و  راستی پیام افغانیت و مردانگی بوده و پیام صلح و آشتی آن با افغانهای مؤمن و دلسوز ورد زبان همه باشند .

برای شما و سایر همکاران شما آرزوی شادکامی و موفقیت میکنم.

همواره پیروز باشید.

با احترام

سمندر

۳۱ جنوری ۲۰۰۷


فقیر محمد ودان

همرزم گرانقدر ایمل پیروز گرداننده ویب سایت وزین پیام وطن !

       یک سال از آن روزی میگذرد که پیام وطن به همت و ابتکار شما، چون شراب نور جهت نفوذ به رگهای شب به پویایی آغازنمود و اینک با درایت راه میگشاید و اثرمیگذارد. من با صراحت ابراز میدارم که طی این یک سال پیام وطن برای من نه تنها منبع آموزش و کسب اطلاعات بود، بلکه الهام بخش و انگیزنده جدید روانی یی نیز بود که باعث شد تا قلم راهرچه محکمتر بمثابه وسیله صلاح اندیشی در جهت بیان عقاید و آرمانهای خویش بکار اندازم.  به همین مناسبت  در ضمن  اینکه به شما، همکاران قلمی و سایر هواخواهان سایت، نخستین سالگرد آغاز پویایی آن را تبریگ میگویم، اظهار سپاس نیز مینمایم.

       آنچه را که پیام وطن مثابه مرکز اشاعه کارنامه های افتخار آفرین و اندیشه های صلح جویانه سیاسی و جامعه شناسانه سیاست مدار شجاع، وطنپرست بی همتا و رهبر بی بدیل سیاسی و عقیدتی ما، شهید نامدار راه حفظ نوامیس ملی کشور دوکتور نجیب الله، و سایر مسایل افغانی و جهانی طی این یک سال انجام داده است، در خور ستایش است. صفحات سایت خود گویا و مؤید حقیقت آن است.

      چون ما رو به آیندۀ بالنده داریم. به همین ملحوط سخن را نه به آنچه انجام یافته، بلکه به آنچه که باید انجام یابد معطوف میدارم:

    طی این یک سال همه امور گردانندگی سایت، منجمله مسایل تخنیکی آن، بطور پیگیر و با وقف زیاد به وسیله یک نفر(گرداننده سایت) درحالی پیش برده شده است که می باید ایشان مسوولیت های گسترده تحصیلی، معیشتی و خانوادگی خویش را نیز بدوش میکشیدند. ادامه این وضع نه تنها جفا با این همرزم عزیز، بلکه بی مهری به پیام وطن نیز است. بهتر خواهد بود در آینده، تحت نظر گرداننده سایت، سایر همرزمان خبرۀ ما نیز، با تقسیم وظایف، مسئولیت تنظیم برخی از عرصه ها رابدوش بگیرند.  این امر از یک طرف ازتراکم کار دوامدار  بر دوش یک نفر جلوگیری نموده، از جانب دیگر محتویات سایت را گستردگی و تنوع بیشتر خواهد بخشید. بطور مثال:

      ـ تا اکنون بخش اخبار و اطلاعات در نشرات سایت، انعکاس نیافته است، که می باید این اخبار و اطلاعات (مثلاً هر روز و یاهفته وار) نه تنها از سایر مراکز اطلاعاتی انتخاب، آماده و در سایت منعکس گردد، بلکه از اعضای تشکل های سیاسی همکار و هواخواه سایت (در داخل و خارج کشور) نیز خواسته شود که اطلاعات لازم را به این بخش سایت ارسال نمایند. این کار ممکن و عملی است. اگر یک نفر مسئول برای پیشبرد امور آن موظف گردد. همین بخش میتواند تحلیل ها و تفسیر های سیاسی را راجع به رویداد های سیاسی داخل کشور، کشورهای منطقه و جهان نشر نماید و یا مصاحبه های را در زمینه با افراد و اشخاص خبره انجام دهند، بشرط آنکه قبلاً افراد برای تهیه و تدارک آن توظیف گردند. این کار نه تنها مسایل و جریانات را از دیدگاه پیام وطن تحلیل و اشاعه مینماید بلکه باعث می شود پیام وطن به مرور زمان در دامان خویش کادر های خبره سیاسی را در مسایل کشور، منطقه و سایر بخش های جهان نیز پرورش دهد.

     ـ پیام وطن میتواند و باید به مرکز جمع آوری و اشاعه اسناد بنیادین اندیشه مصالحه ملی و چگونگی تعمیل آن (اعم از سخنرانی ها و نوشته های شهید دوکتور نجیب الله، اسناد حقوقی و اجراآت عملی حزب وطن و دولت جمهوری افغانستان در زمینه و دست آوردها وتجارب آن) مبدل گردد. تا اکنون درین مورد کارهای ارزشمندی  را همرزمان ما که در هند مقیم اند، انجام داده اند. ولی این تلاشها تا اکنون بخشی محدودی را احتوا نموده است و باید غنا بیشتر بخشیده شود. این اسناد کمتر در پیام وطن انعکاس یافته است. این کار ممکن است، اگر شخصی به آن و تحت نظر او افراد مسئول مؤظف شوند.

    ـ می باید ارتباط و همکاری لازم میان پیام وطن و نشریه وزین وطن یا کفن که با امتیاز و مسئولیت همرزم گرانقدر ما، استاد آرین خیبر، در افغانستان نشر میشود، تقویه گردد. این دو ارگان نشراتی میتوانند به معرفی همدیگر کمک و در تبادل اطلاعات و سایر مسایل نشراتی همکاری نمایند. بخصوص همرزمانی که نشریه وطن یا کفن آنان را در محور خویش جمع نموده است و همچنان سایر علاقمندان و هواخواهان سایت در داخل کشور میتوانند پیام وطن را با ارسال اخبار و اطلاعات از داخل کشور مساعدت نمایند.

     ـ نشر ترجمه مسائل منتشره در رسانه های گروهی خارجی در باره افغانستان، میتوانند بخش از صفحات پیام وطن را بخود اختصاص دهند. خوشبختانه همرزمانی نیز استند که توان ترجمه این مسایل را از زبان های خارجی به زبانهای مروج کشور ما دارند. صرف می باید اینکار سازماندهی گردد.

    ـ پیام وطن میتواند برخی صفحات خویش را برای نظرخواهی خوانندگان خویش درموارد مشخص اختصاص دهند، که ابراز کننده گان شناخته شدۀ نظریات، بانام اصلی و آدرس مشخص در آن سهم بگیرند. درین صورت تبادل نظر و دیالوگ مسئولانه پیرامون موضوعات مورد بحث، ایجاد و تعاطی نظریات میتواند به اندیشه های نو ومفید زمینه های تبارزدهند. تجربه عده یی ازسایت ها، مبنی بر شرکت افراد مجهول الهویه با نام های مستعار در مباحث، مسایل را به ابتذال کشانیده، به اعتبار و حیثیت فرهنگی این سایت ها بطور جبران ناپذیر صدمه زده اند. میباید سایت وزین پیام وطن از چنین روشی برحظر بماند.

    من باور دارم همکاران محترم قلمی سایت پیام وطن و سایر علاقمندان و هواخواهان سایت، نظریات و طرحهای بکری برای غنامندی هرچه بیشتر سایت دارند و امیدوارم که این نظریات و طرح های شان را توأم با داوطلبی برای تعمیل آنها، با گرداننده محترم سایت مطرح نمایند.

    همرزم عزیز ایمل پیروز!

    در خاتمه برای شما صحت، سعادت و موفقیت ها و برای پیام وطن شگوفایی و درخشش معنوی هرچه بیشتر آرزو مینمایم.

 

با گرمی دست های تانرا می فشارم

فقیر محمد ودان


شگوفه

شاغلی ایمل پیروز و همراهان !

شاد و صحتمند باشید!

   یکسالگی سایت وزین "پیام وطن" را که سایت محبوب من میباشد از صمیم قلب تبریک گفته ، در سال آینده  و سال های بعدی موفقیت مزید شما را در پخش و اشاعه مشی والا، انسانی و اسلامی مصالحه ملی  آرزو میکنم.

   به نظر من شما دوستان ، پیروان واقعی راه  صلح، دموکراسیِِ، پیشرفت وترقی وطن عذابدیده و به  خاک  و خون کشیده  شدۀ ما  اقغانستان عزیز میباشید.

   نشرات شما جاذبه مردمی دارد زیرا آرمان های هزاران شهید  گلگون  کفن افغان و شهید دوکتور نجیب الله را انعکاس میدهید  که مردانه وار به چهرۀ مرگ خندیدند و جان های شرین خویش را در راه دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و منافع  علییای  کشور قربان کردند. روح شان شادباد! جرئت شما در دفاع از حقیقت مشی مصالحه  ملی، طراح و مبتکرآن شهید  دوکتور نجیب الله  سابق  رئس جمهور  افغانستان  ورئس حذب وطن  علی الرغم تهمت های  یکعده عناصر کوتا ه فکرقابل تمجید و تقدیر می باشد.     

با احترام

شگوفه صافی از کابل


مینه

برادر محترم ایمل پیروز و برادران محترم

اعضای گروپ کاری  سایتِ " پیام وطن"!

   اولین سالگرد نشراتی سایت  محبوب "پیام وطن" را به شما صمیمانه  تبریک میگویم. نشرات شما را از آغاز تا کنون به وقت تعقیب و مطا لعه می نمایم. از اینکه به نشر حقایق مربوط به سه دهه  تاریخ خونبار  کشور با جرئت  و امانت  داری  می پردازید خیلی ها ممنون وسپاسگذارم. هم چنان قابل یاد آوری میدانم که اگر در بخش  زنان  صفحۀ اختصاصی باز کنید و همکاری ده ها زن قلم به دست  را جلب  نمائید تا آنها فریاد هزاران زن رنجدیدۀ افغان راکه  آرزوی های  شان جز رفاه  وسعادت  جامعه  افغانی  چیزی  دیگری  نمی باشد به گوش  جهانیان  برسانند.

   در اخیر باید  خاطر  نشان  سازم که شجاعت و پایمردی  شما دوستان درپیگیری  و وفاداری به آرمان های  رهبر  ملی، شجاع  و  باغیرت  مردم  افغانستان  شهید  داکتر  نجیب اله  که بالای  منافع و مصالح علیای  کشور به معامله و سازش نه پرداخت، مردانه وار به چوبۀ دار رفت  ولی ما نند  حامد کرزی گریه نکرد، ما را به آینده امید وار می سازد.  صحت، سلامت  و پیروز باشید.

با تقدیمِ احتراماتِ فایقه

مینه احمدزی از پشاور


ناصر سهاک
 

د وطن پېغام ېوکلن شو!

   د وطن پېغام وېب پاڼې چلونکې محترم اېمل پیروز۰

د هرڅه دمخه ستا روغتیا د لوی څښتن تعالی څخه غواړم او د وطن پیغام ویب پاڼی یوکلن تلین تاسی ته مبارکۍ وایم .

    دا ویب پاڼه ستاسی د  ښه اخلاص زیار او زړورتیا له کبله ډیره ژر پر پښو ودریده او زما په آند اوس د نورو افغانی ویب پاڼو څخه یوڅه مثبت توپیر لري.

    لومړی داچې د وطن پیغام ویبپاڼی د ژبی او قلم سپیڅلتیا ساتلی او د هر ډول سیاسی اړیکو څخه پرته یې انساني کرامت ته د احترام په سترګه کتليٍ.  په همدې ډول په دی ویب پاڼه کې د نورو افغاني ویب پاڼو په پرتله  فرهنګی، ادبی او تاریخی اړخ ته زیاته پاملرنه شوی او په خاصه توګه د افغانستان د قانوني جمهوری دولت دنړیدلو عوامل او د  ملی روغی جوړی د سولی د پلان د ناکامولو لپاره ناوړه هلې ځلې په خورا علمی او ریښتینو شواهدو سره څرګند شوي دي چې له بده مرغه د تاریخي ریښتینی حقایقو د پټیدو لپاره ځنی ډلوټپلو (داړه مارانو) لخوا له کلونو راپدیخوا کار روان ؤو او هڅه کیده چی دا ریښتینی حقایق  په بل ډول بیان کړي ځکه ځنی مختورن او بد نام کسان اوس هم پدی ناوړه هڅه بوخت دي.

    د خوښۍ ځای ده چې ددی ریښتینو واقعیتونو په ښکاره کولو کې ټولو افغاني سیاست پوهانو او په خاصه  توګه معاصر لیکوال محترم فقیرمحمد ودان چې د تاریخ او سیاست په هکله کافی تجربه لري تر ډیره حده په دی برخه کې خپله ونډه د وطن پیغام ویب پاڼی دلاری سرته رسولی چې ورته د پوره روغتیا او بریالیتوب هیله من یم.

    زه په دی باوریم چې د وطن پیغام ویب پاڼه په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان د ټولو ملي او سوله پالو ځواکونو له آنده یوه ډیره درنه او با ارزښته ویب پاڼه ده، چې خاصتاً د نوؤ معلوماتو او واقعیتونو په درلودلو سره ماته د یوه ښوونځی حیثیت لري.

    هیله ده چی دوطن پیغام ویب پاڼه د وطن ګوند د خواره واره غړو  او د وطن د ګوند څخه واړه واړه جوړشوی ګوندونه، چی د ملي روغی جوړی سیاست خپله کړنلاره ګڼي د یووالي کړۍ وګرځي.

    هیله من یم تردی وروسته دغه ویب پاڼه د ګران هیواد د ملي، مذهبي، او عنعنوي ورځو په یادولو او ستایلو سره خپله سپیڅلی ونډه په ریښتینی توګه تر سره کړي.

    محترم ایمل پیروز!

    تاسوته په دی باارزښته او له مسئولیته ډکه دنده کې د پوره بریالیتوب هیله لرم.

په درناوی

ناصر سهاک
هامبورګ - جرمنی
جنوری ۲۰۰۷


عزیز جرأت

پيام تبريکی بمناسب يکسالگی سايت پيام وطن

   آغاز دومين سال نشراتی سايت پيام وطن را از صميم قلب بشما تبريک ميگويم.

   طی سالی که گذشت، سايت وزين پيام وطن تعداد زيادی از نويسندگان و خوانندگان را بدور خود جلب نمود.

   آنچه دراهداف سايت از همه بيشتر توجه را بخود جلب ميکند، اعتقاد راسخ به وحدت ملی، روحيه عالی وطنپرستی، ترقيخواهی، ديالوگ افغانی و خوشبينی به آيندهً کشور می باشد.

   يقين کامل دارم که سايت با تداوم اين شيوهً کار، نقش ارزشمندی را در روند ساختمان فردای کشور ايفا خواهد کرد.

برای شما موفقيت های بيش از پيش را آرزومندم.

عزيزجرأت

مسئول سايت آريايی

www.ariaye.com


پیام تبریکیۀ

تشكیلاتِ  مؤقتِ  انسجامِ  اعضای  حزبِ  وطن

به مناسبتِ سالگردِ نشراتِ سایتِ وزینِ پیامِ وطن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14.01.2007

   تشکیلاتِ مؤقتِ انسجام اعضای حزبِ وطن، سالگرد سایت وزین پیام وطن را به گرداننده، تمام همكاران و خواننده گان ان تبریك  و تهنیت میگوید.     

   سال كه گذشت بیانگر رابطه متقابل صمیمانه و مملو از تفاهم، همسوئی و اشتراك مساعی میان تشكیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن و سایت انترنیتی پیام وطن بود.  ما نه تنها خواهان تداوم بلكه تعمیق و توسعه این رابطه هستیم.

   ارزو میكنیم در اینده نیز سایت پیام وطن بدور از الایش و رنگ و بوی تمایلات و گرایشهای زبانی، منطقوی، مذهبی و سمتی، در انجام رسالت  خود بر پایه تفكر و اندیشه مصالحه در جهت ترویج تفاهم بین الافغانی،  دعوت به صلح و نشاندهی راه ها ووسایل نیل به ان به پیروزیهای بزرگی نایل اید.

با ارزوی مؤفقیت هرچه بیشتر تان

عبدالبشیر پیوستون 

سخنگوی کمیتۀ اجراییوی شورای مؤقتِ تشکیلاتِ انسجام مجددِ اعضای حزبِ وطن


 

پیام وطن صدایت رسا تر باد !

   پیام وطن با باور به آینده درخشان وطن درد کشیده ما اینک در آستانه یکساله گی اش قرار دارد.  گرداننده گان آگاه این سایت وزین با تحمل دشواری ها مسؤولانه توانستند با بکار گیری دقیق از ژانر های ژورنالیسم صدای خاموش میلونها انسان سرزمین ما را برای بیرون رفت از بن بست کنونی با دقت به سمع همه مردم افغانستان و جهانیان برساند.  قلم بدستان و نویسندگان و همکاران این سایت با صلابت توانست در محدوده امکاناتش دین وطنپرستانه خود را به درستی انجام دهند.  به یقین تا رسیدن به هدف شریفانه که دارید، راه طولانی را باید بپیمایید.  سایت پیام وطن تا رسیدن به منزل مقصود به همکاری همه قلم بدستان وطنپرست نیاز دارد.

   سایت انترنیتی روزنه افتخار دارد که در جشن تجلیل از یکساله گی سایت پیام وطن خود را شریک میداند.  هر گام موفقیت آمیز سایت پیام وطن افتخاریست به سایت روزنه و سایر سایت های افغانی ما.

   دوست عزیز محترم ایمل پیروز به شما یکساله گی پیام وطن را از صمیم قلب تبریک گفته موفقیت های بیشتر تانرا آرزو می کنم.

 تا باد چنین بادا

نورمحمد عطازی قامت
مسوول سایت روزنه
www.rawzana.com


ف- پاڅون

ایمل عزیز سلام.

   بدینوسیله مراتب احترام وتبریکات صمیمانه خویشرا بمناسبت نخستین سالگرد سایت وزین پیام وطن، بشما و همکاران محترم تان تقدیم نموده و از ایزد متعال موفقیت های همیشگی شما را آزرو مینمایم.

   در طی یکسال پیام وطن خدمات شایستهَ را در عرصه های سیاسی تاریخی و فرهنگی انجام داده و روز تا روز توانسته  که در قلب توده های وسیع از مردم بلا دیده کشور جایگاه خویشرا دریابد.

   به باور من اشاعه افکار عالی و انساندوستانه مصالحه واخوت بمنظور بیدار ساختن مردم غرض دفاع از صلح، آزادی، دموکراسی، ترقی، حقوق و آزادیهای بشری مندرج  در اعلامیۀ حقوق بشر وجیبه هر فرد وطن دوست بوده که سهم شما درین عرصه قابل تقدیر میباشد. آنچه در خورتوجه است نشر مضامین و مقالاتی تحلیلی است که برمبنای فاکت ها و اسناد تاریخی بوده و بیانگر خواست مردم ما میباشد. مبارزه شما علیه هر نوع تعصبات و حرکات ضد مردمی ولی برای وحدت ملی عامل موفقیت شما میباشد.

   در خاتمه  با تجدید سلامهای دوستانه  موفقیتهای مزید شما را آزو مینمایم.

ف- پاڅون


دوکتور اصغر خیل منګل
هامبورګ آلمان
د ۲۰۰۷ کال د جنوري ۹ نیټه

د وطن پیغام یو کلن شو.

زما په زړه کې د سپرلو هیله ده
د نوي ګل د لویدو هیله ده
دا کږ لیچنه لار به خود لنډیږي
چې راسره د رسیدو هیله ده

د وطن پیغام د سایټ چلوونکې او مسئول ښاغلې ایمل پیروز!

   تر هر څه د مخه تاسو او ستاسو ټولو ملګرو او همکارانو او مینه والو ته د وطن پیغام د ښکلي سایټ د یو کلنۍ په ویاړ د زړه له کومې مبارکۍ وایم.

   یو کال دومره زیاته موده نه ده خو هر هغه څه چې د وطن پیغام سایټ لخوا ستاسو په ډیر زیار او کوښښ پدې موده کې ترسره سوي دي د ډیر ارزښت څخه برخوردار دي.  تاسو وکړای شول په دی لږه موده کې نه یوازې د محترمو لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو او څیړونکو پام ځانته راواړوئ بلکه د سیاست، ټولنې، شعر او ادب په برخه کې ډیرې با کیفیته مقالې او لیکنې خپرې کړي.

   که چا په ژوره توګه ستاسو په سایټ کې خپاره شوي مطالب لوستي وي نو له ورایه به ورته جوته شوی وي چې د افغانستان د معاصر تاریخ او په ځانګړی توګه د وروستیو څو لسیزو د پیښو څیړنی او شننې په ډیره علمي توګه د واقعیتونو پر بنسټ ترسره شوي دي.  او د حوادثو د پیچلتیا سره سره پکې د ګران هیواد د ستونزو او د حل د لارې وړاندیزونه د کورني او بهرني حالت په نظر کې نیولو سره وړاندې شوي دي.

   د وطن پیغام د افغانانو د یووالي، پیوستون او همدا شان د سولې او ملي روغې جوړې په برخه کې د افغانانو د ملي نظریې په توګه ډیر اوچت پیغامونه وطنوالو ته رسولي دي، او کرار کرار د افغاني  روڼ اندو د افکارو د تبادلې او پدې توګه د افغانانو تر منځ د تفاهم په مرکز د بدلیدو خواته روان دی.

   تاریخ افغاني روښانفکران او منورین د لویې آزموینې سره مخامخ کړي دي.  دوی د اوسنۍ وضعې د سالم او مثبت  بدلون او لوري ورکولو په برخه کې تر هر چا زیات مسئولیت لري او دا کار د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د ګډ عمل د پیل کیدو پرته امکان نلري.

   افغاني رسنۍ، خپرونې او سایټونه باید د ملی یووالي، پرمختګ او ټولنیز عدالت په لاره کې د سترو ارزښتونو په توګه کلکې مبارزې ته دوام ورکړي.  دوی کولای شي پدې برخه کې ډیر اغیزمن او مثبت رول ولوبوي.  باور لرم چې ستاسو سایټ به تر ټولو مخکښ پاتې شي.

   زه پداسې حال کې چې یو ځل بیا ستاسو د سایټ د کلیزې په ویاړ تاسو ته دنیکو هیلو او زیاتو بریالیتوبونو هیله کؤم، د دی فرصت څخه په ګټې اخیستلو سره، په ټولو روښانفکرانو او په خاصه توګه په پخواني حاکمیت پورې تړلي سالمې روښانفکري کتلې څخه هیله کؤم چې د رامنځته شویو شرایطو په پام کې نیولو سره د سولې دموکراسۍ، ملي یووالي او ټولنیز عدالت د تامین او ټینګښت په خاطر خپل شخصي، او ګروپي تمایلات او ګټې، ترخه یادونه او خوابدۍ ترشا وغورځوي.  د پرون په هکله قضاوت راتلونکي ته پریږدي او په پراخ زړه او صداقت سره د ګډ او متحد عمل لپاره د بنسټپالنې پر ضد چې زموږ په ټولنه کې د نورو عواملو تر څنګ د ټولو بدبختیو اساسي عامل دی، یو بل ته ټینګ لاسونه ورکړي او پدې توګه د هیواد او خلکو په ګټه مؤثر او ګټور ملي کارونه سرته ورسوي.

ستاسو د زیات بریالیتوب په هیله
په درناوي
اصغر خیل منګل
هامبورګ - آلمان


د وطن پیغام د ویب پاڼې مسئول مدیر ورور ایمل پیروز،

   هیله ده چې د وطن پیغام ویب پاڼې د لومړي تلین د رارسیدو له امله زموږ د مبارکې مراتب ومنئ.  په تیر کال کې و وطن پیغام ځلا چې نوي حقایق او رازونه یې  په افغانستان کې د وروستیو لسیزو او په بیره بیا د ستر ملي  مشر شهید ډاکتر نجیب الله د ملي روغې جوړې د نوښت په اړه زموږ ګرانو هیوادوالو ته وړاندې کړل، د ستایلو وړ دي.

   همدا شان و وطن پیغام لخوا د هغو شریرو جواسیسو او غیر افغاني څیرو رسوا کؤل، چې په کال ۱۹۹۲ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پروګرام له ناکامه سره مخامخ کړ، د قدر وړ دی.

   برسیره پر دی د ګران افغانستان د تاریخ، فرهنګ، ملي وکر، اقتصادي ودی، ټولنیزس پرمختیا، ملي یوالی، سولې او ثبات او... په هکله د وطن پیغام د خپلو مینه والو تنده ماته کړی او په دی توګه یی زموږ د هیوادوالو په زړونو کز ځای نیولی دی. 

   موږ د وطن پیغام د یو کلن تلین له امله یو ځل بیا ټولو چلوونکو او د هغه مینه والو ته مبارکۍ وایو او ورته د لوی خدای (ج) له دربار څخه د نورو بریاوو هیله کوو.

په درناوي

دریځ

د افغانستان ملي دریځ ګوند خپرونه


سرور انیس
روسیه فدراتیف مسکو

به سایت دوست داشتني پیام وطن

   به نماینده ګي از رفقاې تشکیلات موقت اعضاې حزب وطن در روسیه فدراتیف٬ بهترین تبریکات و شادباش هاې رفیقانه خویش را بمناسبت سالگرد سایت پیام وطن به شخص گرداننده محترم آن ایمل جان پیروز٬ همکاران٬ علاقمندان و تمام اعضاې حزب وطن تقدیم نموده٬ پیروزیهاې جدید و جدیدتر را برایتان آرزو مینمایم.

ایمل جان پیروز !

   صادقانه به عرض شما برسانم که بیشترین اعضاې تشکیلات ما راه و امید دوباره شانرا از نشرات سایت پیام وطن دریافتند. این سایت مشعلِ بود و هست در دل تاریکیها که اعضای صادق حزب وطن را از سردرگمی وارهید٬ باهم پیوند داد تاانجایکه به انسجام نیرومند اعضای حزب مبدل گردید که امروز توان و امکان آنرا دارند تا کنگره حزب وطن را برای تعین مقدرات اتیه حزب شانرا در دستور روز قرار دهند٬ ما در زمینه از اعلامیه گروه کاری برای بررسی مسایل مربوط به کنگرۀ حزب وطن ضمن استقبال جداً حمایت مانرا از آن اعلان مینماییم.  ما به آنچه سایت دوست داشتنی ما برای انسجام اعضای حزب انجام داده بدیده قدر مینگریم٬ تلاشهای شباروزی ایمل جان پیروز و همکاران بارسالت قلمی شانرا باقدردانی خاص مورد تقدیر و اعتنا قرار میدهیم وکوتاهی خود مانرا در زمینه دستگیری شما در گسترش فعالیت مثمر تبلیغاتی تان انتقاد نموده و سعی به رفع انرا در آینده نه چندان بعید وعده میدهیم٬ با استفاده از فرصت به اطلاع رهبری تشکیلاتِ مؤقت وتمام خوانندگان ارجمند پیام وطن میرسانیم که ما راه مصالحه را که راه حزب وطن است و آرمان شهید نجیب الله بحیث رهبر آن بود با تمام قوت و صداقت پیگری خواهیم نمود.

صلح برای هر خانه صلح برای افغانستان

پیروز باد آرمانهای شهید داکتر نجیب الله

 شاد و مؤفق باشید


(پیام سایتِ نهضتِ آیندۀ افغانستان)

۲جدی ۱۳۸۵
مطابق
۱۲ جنوری ۲۰۰۷

به سایت وزین پیام وطن

   سالگرد فرخندۀ سایت وزین پیام وطن را به محترم ایمل پیروز و سایر گرننده گان محترم آن از صمیم قلب تبریک میگوییم و رشد و شگوفایی هر چه بیشتر سایت شانرا آرزو میبریم.  بگذار همه با هم در تأمین عدالت اجتماعی، ترقی، دموکراسی و صلح و آزادی در کشور رنجدیدۀ ما هم صدا باشیم.

شاد و سرفراز باشید.

www.ayenda.org


محمد انعام هوتک- بلجیم

به ګرداننده محترم سایت وزین پیام وطن

   اجازه بدهید تا یکسالګي فعالیت نشراتي سایت پیام وطن را به شما٬ همکاران وعلاقمندان سایت ازصمیم قلب تبریک وتهنیت ګفته موفقیتهاې چشمګیرتر تانرا ارزو نمایم .

     سایت پیام وطن٬ سایت صلح ومصالحه است٬ سایت پیام وطن مبلغ جوان وپرتوان کنارامدنها وتفاهم است٬ سایت پیام وطن ناشر اندیشه هاې ملي وافغاني است٬ ودرنهایت سایت پیام وطن٬ وسیله باز یافتن مجدد اعضاې حزب وطن٬ طرفداران ارمانهاې ملي شهید داکتر نجیب الله وشیفته ګان صلح٬ بازسازي وانکشاف کشور است.

     این سایت باداشتن چنین اهداف با چنین ګستردګي اګر ازیکسو قابل تقدیر وستایش است ازسوې دیګر جدآ قابل حمایت وهمکاري است. اعضاې پراګنده حزب وطن وکلیه وطندوستان افغان به وسایل پیوند دهنده همچو سایت پیام وطن مانند اب وهوا نیاز دارند٬ درشرایطیکه نه تنها حزب وطن که درمجموع جامعه افغاني ازپراګندګي رنج میبرد یګانه راه نجات ازان دریافت واستخدام وسایل وامکانات  است که عقیدتآ درخدمت کنارامدنها باشد٬ به عقیده این قلم درکنار سایر امکانات داراې قابلیت بسیج یک وسیله ممکن درزمینه حزب وطن است که درشرایط موجود سایت پیام وطن بار بیشتر تبلیغ اندیشه هاې ملي انرا عهده دار بوده است. ارزوې ما وبه یقین کامل که ارزوې همه طرفداران صلح واعمار جامعه مدني درافغانستان ازسایت پیام وطن بمثابه وسیله ګرداورنده منادیان صلح٬ ابادي وترقي همچنان این خواهد بود تادرسال دوم فعالیت هدفمند تبلیغاتي ان حرکت خود را درمسیر حفظ وتقویت تفاهمات قبلي وایجاد قانونهاې جدید ان باجدیت وحرارت بیشتر ادامه بدهد. پیشنهاد مینمایم تا ګرداننده محترم سایت ایمل جان پیروز دراستانه بیستمین سالګرد اعلان مشې مصالحه ملي از همکاران خود بخواهد تابا ارسال مقالات تحلیلي درزمینه درتوضیح هرچه بیشر این یګانه الترناتیف جنګ واین یګانه وسیله بازسازي وانکشاف سهم وطنپرستانه شانرا ادا نمایند.

ایمل جان پیروز همیشه پیروز باشید.


پوهنوال رسول باوري
د سلام فرهنګي ټولني د پاڼي مشر 
 

د وطن پيغام بريښنا پاڼي ته ديو کلن زيار د مبارکۍ پېغام

   تاسو د وطن پيغام بريښنا پاڼي ټولو اړوندانو او په ځانګړې توګه ګران ايمل  ته د زړه له کومي مبارکۍ وايم . تاسو په پر له پسې توګه د دې پاڼي دپيله بيا تر اوسه په دې وتوانېدلاست چي ، له يوې خوا د بريښنا پاڼي ستونزمن کار په پوره بري پر مخ يوسۍ او له بلي خوا په څرګند او ټاکلي لوري  د ښوويدني او ګرځېدني پرته خپروني کړيدي . زه ستاسو دتير کال د هڅو پوره ستاينه کوم او ددې هڅود پايښت لپاره ستاسو لا زيات بري ته سترګي په لار يم .

   زما باور دادئ چي ستاسو بريښنا پاڼه زموږ د هېواد په معاصر تاريخ کي د يوه خورا پيچلي اوارزښتمن مهال د پيښو د څرګندولو او را برسيره کولو ډير ښه چاپيريال دئ . له نيکه مرغه په تير يوه کال کي يو شمير داسي ليکني او څيړنيزي مقالې په دې پا ڼه کي خپرې شوې، چي د را تلونکو ليکوالو او په ځانګړې توګه د معاصر تاريخ مينه والو او څيړونکو لپاره به د لومړي لاس منابع وشميرل شي . که همداسي يوه وړ او مناسبه زمينه نه وای برابره شوې ، ښايې ټولو هغو ليکونواو مقالو به د خپرېدو چانس نه وای پېدا کړئ ، چي ستاسو په پاڼه کي يې تير کال د خپرېدو شونتيا وموندل .

   د تاريخ د يوه شاګرد په توګه دا منم چي  په يو شمير ليکنو او څيړنو کي به د ځانګړو پيښو  او يا شخصيتونو سره حبٌ اويابغض په يوه يا بل ډول څرګند وي ، خو دا به هغه ارزښت لږ نه کړي چي د يو شمير لومړي لاس منابعو په خپرولو سره تاسو تر لاسه کړيدئ . ستاسوپه پاڼه کي د بيلا بيلو ليکنو څرک ليدل کيږي خو پوره او غوښنه برخه د هغو ليکنو او څيړنيزو مقالو ده چي زموږ د هېواد د معاصر تاريخ د سياسي اډانو، نړيوالو ځواکونو او سيمه ايزوځواکونو او نړيوالو قدرتونو د څو اړخيزو رازونوټولګي پټي ساتل شويدي ، ستاسو ددې پاڼي يوه ښيګڼه هم داده چي د هېواد معاصر تاريخ  د همدغو رازونو د سپړلو او څرګندولو زمينه يې برا بره کړېده، زه باور لرم چي زموږ د هیواد يو شمير نوښت ګر څيړونکي، ليکوالان او روڼ اندي به د هغو را زونو مخ لڅ او هېوادوال به خبر کړي .  

   ستاسو د نورو بريو په هيله

په درنښت
پوهنوال رسول باوري 
د سلام فرهنګي ټولني د پاڼي مشر

www.salaamtolana.org


عبدالوهاب
له پیښور څخه

  د وطن پیغام د درنې ویب پاڼې زړور او با درک چلوونکي، ښاغلي ایمل پیروز ته خپلې پیرزوینې او تاوده سلامونه او د پاڼې د یوکلنۍ په مناسبت مبارکۍ وړاندې کوم.

   بې له کوم شکه وئیلای شم چې د وطن پیغام ویب سایټ د افغاني سایټونو په ردیف کې ‌‌ذاتاً  یو بی سارې سایټ دی چې په ډیره زړورتیا یې هغه حقایق رابرسیره کړي او د خلکو مخې ته یې ایښي چې د پټولو لپاره یې د ځینو ډلو لخوا له کلونو راپه دیخوا منظم کار کیده او ځینې مخ تورن کسان لا هم په دی هڅه کې دي چې، ګواکي، لمر په دوو ګوتو پټ کړي او دخلکو سترګو ته پسې نورې خاور هم وشیندي.  خو تاریخ د چا په ګرو کې ندې. 

   زماپه آند هغه څه چې د وطن ویب سایټ، په ځانګړې توګه، له نورو افغاني ویب سایټونو څخه بیلوي هغه د ده ملي تګ لاره ده چې د ملي روغې جوړې د سیاست په رڼا کې مطرح شوې ده.  په همدې ډول هغه څه چې ډیرو کسانو ته د دی درنې ویب پاڼې منځپانګه جوړوي هغه د  شهید ډاکتر نجیب الله په هکله خپاره شوي مطالب دي  چې تر خورا ښایسته کچې پکې زموږ د هیواد د دی ځلانده څیرې او متفکر مغز فکر او عقیده  ارزول شوې.  ښکاره ده چې په همدې نه بشپړیږي او لازمه ده چې په دی لار کې د محققینو او با درکه او په وطن مئین لیکوالانو او پوهانو لخوا لا زیات کار تر سره شي او پکې د نجیب الله د مفکورو هر اړخیزه څیړنه او ارزونه وشي او باید ورته د یو سیاسي تیوري تر کچې وده ورکړای شي او ان په راتلونکي کې دی د افغانستان د پوهنتونونو د سیاسي علومو په پوهنځیو کې د نورو لویدیځي او ختیځي (غربی او شرقي) سیاسی تیوریګانو تر څنګ د یو افغاني تیوري په توګه زده کوونکو ته وروړاندې شي. 

   په اخر کې مو یو ځل بیا د پاڼې ستاینه کوم او د نیوکو پر ځای درسره د همکارۍ ژمنه کوم.

   ښاغلې ایمل پیروز او د وطن پیغام لیکوالانو او قلمي همکارانو ته یو ځل بیا د دی پاڼې د یو کلنې په مناسبت د زړه له کومې مبارکۍ وایم او پر همت یې نازیږم. 

    د شهید ډاکتر نجیب الله روح دی ښاد وي او خدای (ج) دی د هغه د دومره زیاتو قربانیو په بدل کې د هغه ارمان، چې په وطن کې سوله او هیوادوالو ته سوکالي وه، تر سره کړي .  آمین.

آن یار کزو گشت سرِ دار بُلند
جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد

عبدالوهاب
له پیښور څخه


    د وطن پیغام د یو کلنۍ په مناسبت ډیرو درنو دوستانو او ملگرو ته سلام او مبارکۍ!

   په راتلونکو څو ورځو کې د وطن پیغام د سایت د خپرونو د لړ ی یو کال بشپړیږي.  باید په خوشحالۍ سره ووایو چی تاسو پدی لنډه موده کی ستر  او ارزښتناکه کارونه تر سره کړل.  ډیری ادبی، سیاسی او علمی مقالی مو نشر کړلې چې دستایلو وړ دي.  ستاسو د ارزښتناکه کارونو څخه کولی شو د بیلگی په ډول دهیواد دستر او نومیالي شهید داکتر نجیب الله د شهادت د لسم تلین په مهاسبت د علمی-سیاسی کنفرانس یادونه وکړو.  همدارنگه په ډاډه توگه د یادولو وړ ده چې دوطن پیغام سایټ دبیان آزادۍ ته په کلکه عقیده لري او خپل په دی هوډ کې یې له ځانه ثابت قدمۍ ښوولې او د ټولو کیڼ لاسو، ملی او دموکراتو ځواکونو یووالې یې خپله وظیفه ګڼلې. 

   یو ځل بیا مننه کؤو چی زمونږ پیامونه او دیدگاه مو په مناسب وخت کې نشر کړ.  په اخر کی تاسو ته دوطن پیغام دسایټ د یو کلنی، دلوی اختر او راتلونکی عیسوی کال مبارککۍ وایو.   دقدرمند ایمل پیروز ستاینه کؤو او هغه ته روغتیا او لا بریالیتوب غوا ړو.

 په ډیره درناوۍ

 د هامبورگ د ښار د وطن گوند دپخوانیو غړو د تفاهم او  یووالی کمیسیون(د انځور د غټ لیدلو لپاره پر هغه کلیک وکړئ)

د ۲۰۰۷ نوي عیسوي کال په مناسبت د افغان روڼ اندو د دورن ویب سایټ،آینده، د چلوونکي، ښاغلي ډاکتر شیوامل، ډالۍ.

 


د نوی عيسوی کال او د نيکمرغه لوی اختر د را رسيدو له امله تاسو ته دزړه له کومی مبارکی وايم او هيله من يم چې سوکاله ، خوشحاله او له برياليتوبونو ډک  نوی کال مو په برخه شی!

په درنښت

اسداله زمری


راتب زمان

محترم ایمل پیروز سلامها گرم و تبریکات مرا به نامِ حزب وطن و ناشر پُر محتوای این حزب، سایتِ وزین پیام وطن، و به خصوص به مناسبت اولین سالگرد این ویب سایت بپذیرید. 

ایمل عزیز، سایت شما از نام حزب وطن و نامِ رهبرِ بزرگ و گلگون کفنِ ما شهید داکتر نجیب الله الهام گرفته و با اعضای حزبِ وطن گره خورده، و قابل محاسبه و درک است.  گرچه حزبِ وطن در تشکل ظاهری وجود ندارد ولی این تشکل در مغزها متشکل است و هیچگاه از هم نمیپاشد.  رهبرِ جسورِ ما سالها قبل گفته بود، و چه خوش گفته که:
برای هر یک ما موجودیت فزیکی ـ به هر قیمتی که باشد ـ مطرح بحث نیست.  برای ما موجودیت در تاریخ، در معنی، در جلایش اندیشه ها و در انجام تعهدات ملی و بین المللی ـ که برای مردم کشور و جهان ارایه داشته ایم ـ مطرح خواهد بود. 

شما پیروز و مؤفت باشید. ما با شما هستیم.

با احترام
راتب زمان
از کشور هالند


نجیب الله شفقیار

ګران ملګری او دقد ر وړ ایمل پیروزه !

زما سلامونه ،  نیکی هیلی او درناوې ومنئ !

    ځوان، زړور او وطنپال ځوان  پیروز! دلوی  اختر، نوی عیسوی کال  او د وطن پیغام دیوکلن کیدو په مناسبت تاسو، ستاسو ملګرو او همکارانو، او د کورنۍ درنو غړو- په تیره  بیاستاسو دروند، اتل او زړورسرتیري پلار ته دزړه له کومې مبارکۍ وړاندې کؤم .   ګرانه ایمله! دادی دیوه بل ساړه ژمي له رسیدوپس دیوه بل پسرلی په هیله، تاته  د وطنپالنی، انصاف او عدالت پر بنسټ، د وطن او نړی د ورستیوغمجنو، خواشینونکو، خوشالونکواو ویرجنو پیښو او خوږو او ترخو حقایقو او واقعیتونو په روښانه کولو او بیانولو کی دوطن پیغام په مرسته دزیاتو بریو، پوره توان، زغم، اوبریو هیله کوم .

    دوطن پیغام یاپیام وطن له لارې په یوه تیرکال کې ډیرهغه څه چی دلیکلو او ویلو وړ وو ولیکل شول او ولوستل شول  ـ  چی لازیات باید زموږ د مشرانو له خوا ویل شوی او لیکل شوی وای  ـ  په تیر یوه کال کې که له یوې خوا ډیرو احساس لرونکو، حق پرستو، زړورو دوستانو ډیر په زړه پوری مطالب او مضامین په پوره بیطرفی یابی پریتوب سره ولیکل او خپاره یی کړل، خو د هیلو پرخلاف ډیروکسانو دخپل وجدانی مسئولیت په ترسره کولو او د حقایقو په روښانه کولوکی له چوپتیانه کار واخیست او لاتر اوسه یی دمصلحت اوځانی منفعت په تقاضا په خولو او قلمونو کرکجن کلوپونه اوسریښونه وهلی او د راتلونکو نسلونو په وړاندې دګرمتیا او مسئولیت نه بی له ویری  په حیرانونکی اعتکاف اخته دي .

  ګرانه ایمل پیروزه !  د آلمانی نومیالی ننداره لیکونکی ( نمایشنامه نویس ) برتولت برشت مشهوره خبره زما ډیره خوښیږي  او تل یی یادوم چی ویلی یی وو: څوک چی په حقایقونه پوهیږي ګناهکار دی او څوک چې پوهیږي او پټوی یې جنایتکار دی.   په رښتیاهم څوک چې له حقایقو نه  ـ هغوحقایقونه چی تاریخ اوخلک ورته اړتیالري ـ  خبر وي  او پټوی  یې، دخپل هیواد اوخپل تاریخ په وړاندې ترټولوزیاته جفا او تر ټولوزیات ظلم  کوي چې  په هیڅ ډول دبښنی وړنه دي.   زه او ټول خلک له ټولوهغوکسانونه چې د هیواد د معاصر تاریخ په ټولو یا یوه برخه حقایقوخبر او پوه دي او ان خپله یی دتاریخ په جوړولوکې برخه لرلی هیله کوو چی له غیرت،زړورتیا، او زړه سوي نه کار واخلی اوناویلی اونالیکلی حقایق دتاریخ او د خلکو دقضاوت په وړاندې بیان اوخپل وجدانی او وطنی مسئولیت  ـ مخکی تردی چی له دی  فانی دنیانه وکوچیږي ـ  تر سره کړي او موږهم له هغی ګناه نه چی دحقایقونه دبی خبری اوښایی غیر عادلانه قضاوت اوسوچ کولوله امله یی لرو، خلاص کړي .

    په نوروکسانو د نیوکو کولو تر څنګ باید ولیکم چی موږهم د وطن پیغام په لابډای کولواو رنګینولو کی لازمه ونډه نده اخیستی او د هغو کمو او ښایی ناقصو معلوماتو او افکارو په بیان کی مو چی دحقایقو او واقعیتونو په روښانولو کې کیدی شی  مرستندوی وی، پوره مرسته نده کړی.   پداسی حال کی چی له ټولوحقپالواووجدان لرونکو د قلم خاوندانو او باخبرو سیاستوالواولیکو نکو نه هیله کوم چی دوطن پیغام دتګ لاری اوهیلوسره سم خپل توان او زیار  ونه سپموی، ژمنه کوم چې که روغتیا او ژوند راسره مرسته وکړه زه به هم په راتلونکی کې په خپل بی وسه اوخوارقلم اوکم توان سره دوطن پیغام ته په درناوی سره خپله زمه وارۍ ترسره کؤم .

    دوطن دپیغام بریښڼاپاڼی کارکوونکواوهمکارانو! بریالی اونیکمرغه اوسی .

نجیب شفقیار
د آلمان دکلن ښار


رزاق ویدی

" پیام وطن "،
یک سا له گی ا ت مبارک !

 ایمل عزیز

    یکساله گی "پیام وطن" را به شما واز طریق شما به همه خواننده گان دوستان ، و رفقا مبارک باد میگویم.

    "پیام وطن"، این  سرایشگر سرود صلح وآشتی ، این هاتف فریاد های برادری و برابری، این نوای دلپذیر مصالحه ی ملی که از یکسال به این طرف در آسمان نشرات برون مرزی درخشیده و چه مبارک درخشیده ، در طی این یکسال پر بار زیسته و روح تازه به شیفته گان وطن، اعضای حزب وطن و عاشقان مردم میهن بخشیده است.

    "پیام وطن" بمثابه ی ناشر اندیشه های مصالحه ی ملی طی این یک سال رسالت وطنی خود را با افتخار انجام داده که مایه ی افتخار برای گرداننده ی آن ایمل گرامی و سایر همکاران قلمی و تخنیکی آن می باشد.

آنچه این نشریه را غنامندی بیشتر داده نشر تحلیل های علمی در رابطه به جهات مختلف حیات اجتماعی و سیاسی کشور ، بررسی های تاریخی، ارزیابی عوامل شکست ها و ناکامی ها، پیش کشی راه ها ، وسایل وشیوه های که با بکار گیری آن نیل یه یک جامعه فارغ از جنگ و زندگی مرفه برای انسان سر زمین ما را میسر می سازد، میباشد شایان  یاد آوری  بار بار است که نقش و سهم "پیام وطن" در بزرگداشت از دهمین سالگرد شهادت دکتور نجیب ا لله سابق رییس و رییس حزب وطن، این فرزند برومند میهن چنان برجسته بود که به نظر من جا دارد از چنین سهم گیری با ارزش در همین جا بار دیگر ابراز قدر دانی و سپاس  نمود.

 ایمل گرامی،

    برایت موفقیت های بیشتر و نیرومندی فراوان در تداوم وظایف شریفانه ات تمنا دارم.

با عرض حرمت

رزاق ویدی


بخت گل
له کابل څخه

سلام او درناوی ټولو هغو ملګرو ته چې دا پاڼه چلوي،

زه په خپله له دی پاڼې سره ډیره دلچسپي او مینه لرم او بلاناغه هره ورځ یې ګورم او لؤلم یې او د هغې د لومړي تلین له کبله درته د زړه له کومې تبریکي وایم او همدا راز د لا زیاتو بریالیتوبونو هیله او نه د نه ستړی کیدونکي لا زیات کار زغم او حوصله درته د پاک الله (ج) نه غواړم.

په دی هیله چې د وطن ګوند ټول غړي سره یو شي او پیام وطن د ګوند د هیلو او کارنامو ویاند وي! دا پیام د لومړي ځل لپاره تاسو ته درلیږم او له دی لادې ټولو هغو ملګرو سره چې جسماً سره لیرې  ولې په زړونو کې سره یو یو و خپل احترامات وړاندې کؤم او ستړي مشئ ورته وایم.  وسلام.

ژوندې او یو موټې دی وي د وطن ګوند

پریږدئ چې سولې کوتره په وطن کې خپل د خوشبختۍ وزرونه وغوړه وي.

په خورا درنښت

ستاسو ملګرې بخت ګل له کابل څخه

د ۱۳۸۵ کال د لیندۍ


ارسال کننده فامیل
استاد عبدا لقیوم خان بارکزایي

در استانه یکسالګي سایت وزینپیام وطن

   فامیل استاد عبد لقیوم بارکزایي یکسالگی سایت پیام وطن را به ګرداننده محترم ان ایمل جان پیروز به همکاران محترم قلمي شان وتمام علاقمندان ان سایت گرانقدر تبریک گفته موفقیتهاې هر چه بیشتر شانرا از بارگاه ایزد متعال ارزو مینمایند.

گردانندۀ محترم سایتپیام وطن!

میدانیم دیرشده٬ و لې میدانید که دیر رسیدن بهتر از نرسیدن است. وچه خوب که مناسبت مناسب براې ارسال پیام امتنانیه ما بدست امد از همان نخستین روزهاې نشر مضمون که دران یاد وخاطرات یک استاد(عبدا لقیوم خان بارکزایي) به وسیله یک شاگردش(کبیرجان کمال) به تجلیل گرفته شده بود میخواستیم مراتب سپاس مانرا بشما ونویسنده ان یادگونه از طریق سایت شما ابراز بداریم اما بنا بر دلایل برخې موجه وبرخې ناموجه به تعویق افتاد اینک که علاقمندان سایت پیام وطن از فعالیت نشراتي ان دریکسال گذشته با ارسال پیام هاې شان از ان تجلیل بعمل مې اورند فرصت را غنیمت شمرده ضمن تجدید مراتب تبریکات از شما ونویسنده مضمون در مورد شخصیت استاد بارکزایي بدینوسیله اظهار سپاس نموده تمنا میکنیم سال دوم نشراتي پربارتر داشته باشید.

باتقدیم احترامات صمیمانه
فامیل استاد عبدا لقیوم بارکزایي


عثمان سنجش

برادرى گرامى  ايمل پيروز

   ازينکه سايت پيام  وطن يکساله ميشود بهترين تبريکات خويش را به شما وهمه گرداننده گان اين سايت تقديم نموده وموفقيت مزيد تانرا از بارگاه خداوند خواهانم. اين سايت يکباردیگر ارمانهای مصالحۀ ملى رادر اذهان مردم تازه ساخت وحقايق پوشيده را درخصوص سياست مصالحۀ ملى به مردم افغانستان مهيا نمود و به سوال هاي مردم جواب داد، گرچې سياست مصالحۀ ملى منحيث سياست همگاني مربوط همه افغانها بوده مگر سايت پيام وطن منحيث يگانه مرجع نشر سياست مصالحۀ ملى باعث گرديد تا آنعده هموطنان ما که داراي  انديشه هاي مصالحۀ ملى بوده توانستند نظريات خويش را ابراز نمايد، به اميد اينکه اين سايت در آينده يک مرجع بزرگ پيروان مصالحۀ ملى  حساب شود.

   پشنهاد اينست هر مطلبی که قابل نشر در سايت نمی باشد اميدواريم علت عدم نشر مطلب را بۀ فرستنده مطلب ارايه نمايد تا در آينده متوجه آن گردد.  

مؤفق باشيد

سنجش


هارون علیم

 

نه پوهیږم چې تاسو قدرمن نه څنګه مننه وکړم.
خو همدومره به وایم چې ویب سایټ مو ډیر د قدر وړ دی او د یوکلنۍ په ویاړ یې مبارکۍ دراستؤم.  همدا رنګه له خدای (ج) نه شهید ډاکتر نجیب الله او د هغه د ورور شهید احمدزي په شمول د وطن ټولو پاکو شهیدانو ته دعاوی کؤم.  روح دی ورته ښاد وي او جنتونه دی ورپه برخه وي.

تاسو او زموږ د شهید نورو درنو ملګرو ته د بریاوو سره مل ښې شپې ورځې غواړم. 

په وطن کې د ریښتینې ډموکراسۍ د ټینګیدو هیله من،

ستاسو په څیر، د شهید ډاکتر نجیب الله د آرمانونو د بري  آرمانجن،

هارون علیم 


ک.کمال
۱۷/۱۲/۲۰۰۶

دوطن پیغام دیوې کلنۍ په ویاړ

پیغامبر که د پیغام نه وای وطن ته
یا ایمل غوندې بورا نه وای ګلبڼ ته
فریادونه به دسولې دلیوالو
رسول چا دیارانو انجمن ته ؟!

ګرانه اوزړه ته رانږدې ایمل جانه!

              تاسوته دوطن پیغام دانترنیتي سایټ دچلوونکي په توګه ددې ښکلي اونازولي سایټ دلومړني تلین په ویاړ دزړه دکومې مبارکی وایم.  نه یوازې یو کال وړاندې دانترنټ په پراخ اسمان کې دوطن پیغام دستوري ځلیدل په ځای اوپه وخت ځلیدل وه چې دیوه کال په بهیر کې دنشراتي فعالیت په ترځ کې دخپل شتون په اړتیا خپل لووستونکي قانع هم کړل، نوموړي سایټ دخپل تیر کال په خپرنیز بهیر کې دوینا اوعقیدې ازادۍ ته درناوی وکړ ، دهیواد درسمي ژبوپښتو او دري انډول یې ښه وساته، دملي روغې جوړې دنظریې دپلویانو تر منځ دپوهاوۍ او پیژندګلوۍ محور وګرځید او ډیر ناویل شوي دده په مټ وویل شوه، خو په ځانګړې توګه ددې سایټ هغه کړه وړه چې دشهید ډاکټر نجیب الله دشهادت دلسم تلین په درشل او په همدې اړوند جوړ شوي علمي- سیاسي کنفرانس داسنادو د خپرولو په برخه کې سرته رسولی دي ډیر دپام او انعام وړ دي. نیک او دقدر وړ کارونه ډیر شوی دي که ژوند ناځوانی ونه کړه دسایټ په دوهم تلین کې به دې ډیر ونازوم، خواوس هغه څه چې زما په اند ندی تر سره شوی درواخله:

۱ -  سایټ دخپل  نږدې یو کال شتون کې پدې ندی توانیدلی چې دډیرو لیکوالانو، دنظر خاوندانو، شاعرانو د فکر او قلم دډګر دمخکښانو پام ځانته راواړوي او دهغوی همکاري خپله کړي .

۲ ټول پوهیږو چې دلیکوالانو فکري دریځ دستاسو دسایت دریځ ندی او تاسو یوازې دبیان ازادۍ ته په درناوۍ هغه خپروۍ، خوزما نظر پدې برخه کې دادی چې ځینې داسې لیکنې چې دهیواد پدې باریک او تاریک حالت کې دژوبل ملي یووالي دلا ژوبلیدو او دپاشلو روښانفکرانو تر منځ لا دپاشلو لامل ګرځي غوره به وي دخپرولو نه یې ډډه وشي.

۳ -  دروغې جوړې دفکر اوسیاست په هکله پرته لدې چې داد وطن ګوند نوښت او کړنلار ده چې لازیات پدې خاطر هم چې دروان ناورین څخه دهیواد یواځینی معبر دی دپام وړ شننه او څیړنه یې ونه شوه، دسایټ محترم لووستونکي پدې هکله چې ملي روغه جوړه٬ تاکتیک ده که ستراتژي. سیاست ده که دسیاستونو سرچینه او اوس اوس یې دهیواد په سیاسي ډګر کې ځای چیرته دی ډیر څه ونه لوستل، زه پدې برخه کې وړاندیز کوم چې په راتلونکی کال کې چې څومره زر شونی وي دخپل سایټ په مټ یو علمي سیمنار ته بلنه ورکړی.

۴ -  بله نیمګړتیا چې تل زما اندیښنې راپاروي دشعر او ادب برخه ده ٬ پدې برخه کې ددري ژبو شاعرانو شتون نږدې په نشت حساب دي باور لرم چې پدې نږدو شپو ورځو کې به دا انډول برابر شي.

۵ -  یوه کوچنۍ نیمګړتیا خو داهم بولم چې ز مونږ په یو کلن نازولی سایټ کې دنورو نازولو سایټونو پتې نشته نورو داکار کړی که ګرانه نه وي نو تاسو هم خپلو لووستونکو ته په یو کونج کې دنورو سایټونو ادرس ورکړۍ. په پای کې ډاډ درکوم چې په راتلوونکی کال کې به هم درسره یم .

په درناوۍ


عزیر هدایت
از آلمان
۱۷/۱۲/۲۰۰۶

بگوئید اینقدر عزیز رفقای ما را
که بشنوند گاهی اشعار ما را
غیر وطندوستی تعلیمی  نکردیم
بیامرزد خدا شهید نجیب ما را

    فرزند برومند و بادرد وطنِ بلا کشید و ویران مان، افغانستان عزیر، جناب ایمل پیروز، که همیشه پیروز و مؤفق باشی، احترامات بی پایان مرا بپذیر.

   با اغتنام از فرصت اجازه میخواهم تا بهترین تبریکات و شادباش های خود را از عمق قلب بمناسبت یکسالگی سایت انترنتی پیام وطن که ناشر افکار و اندیشه های ابر مرد تاریخ با افتخار کشور مان، رهبر جسور، توانا و دانا و خردمند وطن (و حزبِ وطن)، فرزند مؤمن و آزاده ملتِ افغان شهید اکبر دوکتور نجیب الله است بشما فرزند با احساس و با درک وطن و از طریق سایت پیام وطن به همه رفقای گرانسنگ حزب وطن و همه دوستان و علاقمندان راه شهید نجیب الله حصوصاً به رهبری کمسیونِ مؤقت انسجام اعضایِ حزب وطن که همه رهروان راه حقیقت و عدالت و مصالحه هستند تقدیم کنم.

   امیدوارم این وظیفۀ خطیر و پُر اهمیت تاریخی که بدوش شما فرزند با احساس وطن  همکاران نهایت محترم قلمی تان قرار دارد در جهت روشن شدن حقایق گذشته که از نظر صفوف حزب و سائر هموطنان گرامی در عقب پردۀ ابهام پنهان مانده است و در جهت تأمین عدالت اجتماعی، ترقی، دموکراسی، صلح و آزادی در کشور بیمار و زخمی مان نقش اساسی خود را بدون هر گونه تعصب ایفا کنند تا در بسیج عناصر اگاه، بادرد و وطندوست مثمر واقع گردد.

   به باور من وظیفۀ هر افغان چیزفهمِ بادرد و اگاه این است که به اساس مکلفیت های ملی و وطنی خود و به اساس حکم وجدان خود تماماً حقایق تلخ گذشتۀ وطن را بدون هیچ گونه پیشداوری های ذهنی و تعصب های سازمانی، قومی، سمتی، لسانی و مذهبی برشتۀ بحریر درآرند و بدسترس قضاوت تاریخ و هموطنان عزیز و گرامی مان قرار دهند تا حقیقت آنچنان که است برملا گردد.

فرصت را مغتنم شمرده به تجدید احترامات می پردازم.

عزیز هدایت
از آلمان

 

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<