www.payamewatan.com
     
 

آرین خیبر

یک دهه بعد از غـــــــــــــــــــــــــــــروب

 

   پنجم ميزان سال روان مصادف است با دهمين سالروز عروج ملکوتي شايسته مردي از تبار شهسواران بلند قامت تاريخ ، ريس جمهور قهرمان کشور دوکتور نجيب الله عزيز...

   سخن از افول خورشيدي است که با شهامت و مردانگي شگفت انگيزي ، طلسم سياه و تاريک شب را با نور جادويي اش در هم شکست ، و با عزم متين ، اراده استوار ، عقيده خدشه ناپذير و اميد بي پايان براي فردا هاي روشن و تابناک نور افشاني کرد و مظلومانه بسوي مرگ نگريست...

   دژخميان سياه دل ، چرکين صفت ،زشت سرشت و تبربدستان نامرد براي خاموشي تک ستاره آسمان نيلگون خاک ما کمر بستند ، تا باشد با محو او ما براي هميش در تاريکي هاي وحشت انگيز و سکوت مرگباري که بر تمام قلمرو ميهن افغانها دامن گسترده باشد ، به سر بريم.

   آري ... درست يک دهه است که راد مرد جسور ، مردانه صفت ترين فرزند فرزانه فرزندان اين مرز وبوم ، تن به تقدير مردانه وار و با جسارت بي نظير قهرمانانه با قامت بر افراشته و آغوش باز به سوي شهادت شتافته است...

   نجيب اين فرزند اصيل ميهن ، پاسبان دژ مستحکم و تسخير ناپذير پولاديان حق و حقيقت با به جا ماندن حماسه قهرمانانه شهادت اش سينه پولادين خود را سپر دفاع از عزت ، غرور و وقار راستين من و تو و ميهن آزاده مان نمود و با ريختاندن خون گلگون رنگ اش درخت مجروح و در حال خشکيدن را بنام افغان زمين سيراب کرد ، تا محو و سرنگون نگردد.

   تاجدار استقلال و آزادي عصر ما با نثار گراميترين سرمايه هستي اش يک بار ديگر ثابت ساخت که مردم قهرمان اين خطه تاريخي آرمان شکوهمند و والاي آزاد منشي و استقلاليت را سرلوحه مبارزات و جانفشاني هاي بيدريغ خود در راه دفاع از حريم مقدس ميهن شان نموده اند و با سر افرازي بي نظير در سنگر هاي دفاع از وطن آزاده و مردم وارسته شان پايدار ايستاده اند.

   نبود آزاده مردي چون نجيب شهيد ، به عنوان رهبر دلير ، سلطان مدبر و شخصيت وارسته تاريخ در شرايط و اوضاع بغرنج و جو نا امن حاکم بر افغانستان ، خلا بزرگ و جبران ناپذيريست که هر آن لحظه کمبود آن در حيات سياسي ، اجتماعي ... ميهن ما محسوس بوده است ، و بعيد به نظر ميرسد تا قرنهاي ديگر ميهن در دامان خويش فرزندي جسوري را چون نجيب تقديم جامعه نمايد.

   واقعيت هاي عيني مجامع در مورد تثبيت الگو ها ، گزينش و انتخاب نمادين چهره ها بر ما حکم ميکند که نميتوان به زور سر نيزه و بواسطه زر و پول هيکل ها تراشيد ، بلکه حماسه آفرينان ، تاريخ سازان و قهرمانان واقعي ملت ها فقط و فقط از ثمره درخت تاريخ پديدار ميشوند... و تاريخ زنده و سالم مربوط ميشود به برداشت و قرائت انديشه ها ... که توده ها بانگاشتن آن همت مي بندند.

   محبوبيت روز افزون و استثنايي نجيب شهيد با درنظر داشت شخصيت چند بعدي وي ما را بدين حقيقت متعرف ميسازد که تاريخ در مورد اش قبل از فرارسيدن ايام موعود قضاوت نموده است .او ديگر به اسطوره تکرار ناپذير تاريخ ما مبدل گشته است .  و حقي که شهادت قهرمانانه آزاده مردي ، از ميان اسطوره ها و نماد هاي سترگ و شکوهمند تاريخ افغانها ، در پيشگاه خداوند و تاريخ مقام والا و در خور ستايش و کاملا\"استثنايي خواهد داشت .

   عدم وابستگي سياسي ، و استقلاليت توأم با غرور در امور روابط بين المللي ، درک واقعي از عدم صداقت کشور هاي ذيدخل در قضيه ، خاصتا\" همسايه گان حريص افغانستان ، شناخت عميق و درک فلسفي از ماضي ، حال و آينده جامعه سنتي ما ، روح سرکش و عشق و علاقه آتشين به حفظ استقلال ، تماميت ارضي ، حاکميت ملي ، سعي و تلاش پيگير و خستگي ناپذير در امر تأمين صلح ، تحکيم امنيت و ثبات ، وفاداري قابل قبول براي همه در امر تأمين و حفظ وحدت ملي ، پيشبيني ها و پيشداوري هاي معقول ، توأم با پيش کشيدن برهان ها و دلايل قانع کننده ، در تمام عرصه هاي سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و ... از موضع يک سياستمدار ملي ،منطقوي و به سطح جهاني ... و صد ها صفات ديگر قهرمان عصر ما را در قلوب ، شراين و استخوان هاي همه وهمه ، بشمول منتقدين دوران حاکميت و مخالفين مسلح زمامداري اش بعنوان يگانه رهبر که در شرايط فعلي ميتوانست الگو و نمونه بارز اداره کشور گردد جا داده است...

اما حال در نبودش ...

   او پس از يک عمر مبارزه و پايداري ، سوگمندانه در دل خاک خفته است ... او ديگر در بين ما نيست . او تا اخرين لحظه حيات افتخار آفرين اش ، مقاومت کرد و از پا نه ايستاد ... و به گفته معروف سر دار را با خون گلگون رنگش زيبا ساخت .

  اما نميتوان با وداع با پيکر خونين و جثه مردانه اش او را ديگر فراموش کنيم ... ميراث بزرگ و سرمايه والاي او براي نسل جوان امروزي و فرداي اين مرز وبوم تحقق آرمانهايي است که او براي کاميابي و پيروزي آن جان داد ...

   درين بازار فتنه انگيزان تاريخ، جباران غول پيکر عصر ، با تمام قوت براي سرنگوني آرمان هاي ملي و ديموکراتيک که جوابگوي خواسته هاي برحق توده ها باشد در تلاش اند ، لذا اين وظيفه خطير راهيان و همرزمان آرمان هاي مقدس وسترگ راه شکوهمند نجيب است که فرياد هاي جاويدانه او را که تا زمين و زمان است زنده و سر بلند نگه دارند ...

 انشأ الله

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<