<<
(مقالۀ  دوم)
نوشتۀ محترم فقیر محمد ودان

  <<
ۀ ی
(ѐی ǎی : یϐ ڻ)

ی ی <<
ۀ ی
(ѐی ǎی : یϐ ڻ)

 <<
Ȑ

ۀ ی ی.
(ѐی یۀ ی)

ی ې    <<
ښ ی ټ ی
... ΁ یړ ډ ی ی ȍی ګ ډǘټ ی ی ړ ی ې
ړۍ ۍ ې ԡ ی ی ی јړی ...

ی ی ǘ ی <<
͡ ی ی ی
. Ӂېڅی

دعوت شهید دکتور نجیب الله از شاهِ سابق برای سهمگیری
 در حل سیاسی بحران کشور و عکس العمل شاهِ سابق

محترم محمد اسحق بوخی


ډاکټرنجيب الله  زموږ د اوسني نسل  ژوندی تاريخ  دی
د ښاغلي هـ. سپیڅلي لیکنه

ی
محترم آرین خیبر از کابل

یادی از سرور خیل مبارزان صلح وسعادت مردم
محترم سید سلام الدین نیرومند

رستم عصر ما یک تنه با اهریمن جنگید.  او شکست نخورد بلکه قربانی داد تا خونش جوانه های نیرومند در سرزمین رزم و مبارزه بپروراند... >>>  متن کامل

شهیدِ راه آفتاب
محترم م.ش. محمودی

شهید دوکتور نجیب الله سرنو شت انسان جامعه ای خویش را و مسئله سرنوشت ملت خویش را مافوق همه ایدیالوژی ها، تفکرات و تعصبات دانست...  >>>   متن کامل

حزب وطن و مسئلۀ ملی
نوشتۀ محترم فقیر محمد ودان

سیاست مصالحۀ ملی: شاهکار سیاسی تحت ذعامت دوکتور نجیب الله
مقالۀ چهارم:
تجلای د ین مقدس اسلام در سیاست مصالحۀ ملی
(بخش دوم )

محترم فقیر محمد ودان

یادی از رهبر محبوب و ملی کشور
محترم دوکتور نجیب الله شهید

محترم پاڅون

پیام محترم کوچی

رازی از راز های به دار آویختن دوکتور نجیب الله  محترم خرمی

به یاد آن که دلش زنده شد به عشق
محترم بشیر مؤمن

سیاست مصالحۀ ملی: شاهکار سیاسی تحت ذعامت دوکتور نجیب الله
مقالۀ چهارم: تجلای د ین مقدس اسلام در سیاست مصالحۀ ملی
(بخش اول)

محترم فقیر محمد ودان

دشهید نجیب الله دویاړه ډک شهادت لسمې کلیزې ته ډالۍ
ښاغلې ک. کمال
 

د شهید ډاکتر نجیب د شهادت د لسمې کلیزې په مناسبت د ښاغلي هدایت الله هدایت پیغام

ی ۀ ǘ ی

ʻ


دو ضایعه در یک قرن
محترم ع. بابکری

 

تدوین سیاست مصالحۀ ملی: شاهکار دوکتور نجیب الله
مقالۀ سوم: انگیزنده های بروز جنگ

محترم فقیر محمد ودان
 

تدوین سیاست مصالحۀ ملی: شاهکار دوکتور نجیب الله
مقاله دوم: اهداف اساسی سیاست مصالحه ملی

محترم فقیر محمد ودان

 

پیام شورای اروپایئ حزب متحد ملی افغانستان

یی ѐی یی ی ی Ϙی

. . . و او تاریخ را بُِِرده است.
خاطره یی از شهید دوکتور نجیب الله
رئیس جمهور اسبق افغانستان

محترم فقیر محمد ودان

تدوین سیاست مصالحۀ ملی: شاهکار دوکتور نجیب الله
مقالۀ اول: سیاست مصالحه ملی هدف استراتیژیک نظام ما

محترم فقیر محمد ودان

 نه هیردونکې خاطرې...
ښاغلې نجیب الله شفقیار

دوکتور نجیب الله د جنرال عظیمی له سترگیونه
پوهاند دکتور مجاور احمد زیار

دالحاج ډګرجنرال ميرزمان امرخيل پيغام

به پیشواز دهمین سالگرد حماسه شهادت
دکتور نجیب الله رئیس جمهور فقید کشور

محترم ک کمال

علل خصومت کودتاچيان با سياست و شخصيت شهيد دکتورنجيب الله رئيس جمهور پيشين و رئيس حزب وطن ج.ا
نوشتۀ محترم گل خان اکبری

اظهار شکران وسپا س
مسیح الله سلیم، از کابل

...  
او (شهید دکتور نجیب الله) امروز نه گروپ مسلح دارد، نه پایگاه سیاسی ـ نظامی و نه بنیاد مادی که برایش تبلیغات براه انداخته شود؛ فقط خودش، شخصیت اش، گذشتۀ پر افتخارش، اندیشه و طرز تفکرش او را محبوب قلوب مردمش ساخته است.
  ... ـ  >>> متن کامل

چرا دوکتور نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان
به دفترملل متحد در کابل پناهنده شد؟

محمد اسحق توخی

د ملی روغی جوړې مشال 
ښاغلی ګل خان اکبري

کابل بیست سال بعد از شورویها
...اکنون، در جاده های یخبندان زمستان کابل، دستفروشان خوردسال، رویهای ناشستۀ خود را بر شیشه های موترها میمالند و تصویرهای رهبران افغان، به شمول نجیب الله را برای فروش عرضه میکنند. کاپیهای بیاناتش (سخنرانی نجیب الله)، حالا در مارکیتها به سرعت به فروش میرسند. زیرا افغانها، در آن درایت و فراست را میبینند و آنرا تحسین میکنند... >>> متن کامل

منبع: ویب سایت بی.بی.سی
فشردۀ برگردان دری: داکتر همایون کامران

دکتور نجیب الله و خروج نیروهای نظامی شوروی از افغانستان
محمد اسحق توخی

 


   ی