ی ډǘ ی
ښ ی   Ϙ ې ی ی ږ ې

( ی ی ځ ی ړ)

ی ډǘ ی ی ې
 پر لاندې نښه کلیک کولو سره واورئ
>>>


ی ی

ی
  Ϙ  ی

ترا بخواب ديده ام
  Ϙ  ی

ی ی
Ϙ ی

ريشه در خاک

ی ی
ښې ی

ی
ښې ی

ی ډǘ ی
ښې ی

ی...
ښې ی ی


ښې  ی ی

ی ی

ی

ۀ ی ǘ ی
 

ړ
ښې ی

ړ ǘ
ښې ی

یی ګ
ښې ی

ی
ښې ی

څ ی ی ی!
ی ی

ی 
ی ی

ې ړ!
ی ی

Ӂیی
ښې ی


ښې .
ی

ی ی ѐ
ښې . Ӂیڅې

ی
ښې  

ی ی
یی

ی !
ښې وهاب سرتیر

د پت شمله !
ښې وهاب سرتیر

مرثیه در بارۀ شهادت داکتر نجیب الله
محترم استقامت

به پرواز آی ققنوس
محترم رزاق ویدی

د وطن شهید
ښاغلې حسن مسرور

! ()
ښې .

به انکه دربرابر فرمان واپسین فاتحانه لبخند زد
ی

Ә  یی
ی

در مرثیۀ دکتور ی الله
امین الله مفکر امینی

!
ښې . ی

زموږ ګران نجیبه
ښې لمر

ډاکتر نجیب الله ته...
ښې پوهنیار بشیر مؤمن

به مزارت که بیایم
رزاق ویدی

د غيرت چيغه!
ښې هدایت الله هدایت

ای شهیده
ښې امرالدین سرحد

د شهید ډاکتر نجیب الله په ستاینه کې
د ښاغلي کبیر کمال ګ شعرونه

ی
ښې ی ǘړ

وطن يا کفن
ښې ی


   ی