www.payamewatan.com
 

 

 
 

ما در راه امر حق و عدالت و تأمین صلح و آرامش برای افغانستان مبارزه میکنیم.  خداوند(ج) با ماست و مردم مسلمان افغانستان با ماست و ما حتماً پیروز می شویم.   دوکتور نجیب الله

 بیانیۀ اختتامیۀ لویه جرگه  ثور ۱۳۶۸ که توسط رئیس جمهور شهید دکتور نجیب الله ایراد گردید.

 

بسم الله الرحمن الرحیم
 

    وکلای محترم لویه جرگهَ افغانستان، دوستان و مهمانان گرامی!

    ما اکنون به پایان کار بزرگترین رویداد کشور ما در سال جاری، یعنی ختم مؤفقانه کار لویه جرگه قرار داریم. شرکت قعالانه شما در کار لویه جرگه که با احساس بزرگ وطنی و مسئولیت عظیم ملی در برابر سرنوشت حال و آینده مردم افغانستان توأم بود، بار دیگر ارادۀ آهنین و یک پارچگی خلل ناپذیر مردم افغانستان را بخاطر دفاع او تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال ملی، صلح و آرامش، مقدسات و معتقداد مردم کشور و شرد و دفع تجاوز را با عالی ترین شکل آن تبارز داد.

    اجازه بدهید صمیمانه ترین شادباش ها و قدردانی خود را از شرکت فعال شما در کار لویه جرگه و ابراز نظریات و بیانیه های که در واقعت امر محتوی لویه جرگه را غنا بخشید، ابراز بداریم. اندیشه ها، نظریات و پیشنهادات شما که با الهام از خواست ها و نیاز های مبرم مردم و جامعه ما که در فضای دموکراتیک و آزاد در لویه جرگه ابراز گردید، محصول خرد جمعی همه مردم افغانستان، ملیت ها، اقوام و قبایل، طبقات و اقشار جامعۀ ما محسوب می گردد و مسلماً در سرلوحۀ اجراآت حاکمیت دولتی قرار خواهدگرفت.  لویه جرگه بار دیگر وحدت بزرگ ملی همه افغان ها، اتحاد خلل ناپذیر همه ملیت ها و اقوام و قبایل برادر و ساکنین محلات مختلف وطن واحد مان، احزاب وسازمانهای سیاسی و اجتماعی کشور ما را در طرد مداخله و تجاوز، دفاع از مردم، تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال ملی نشان داد.  لويه جرگه  وضع نظامی سیاسی کشور و اوضاع اطراف افغانستان را که بنابر مداخله و تجاوز از سرزمین پاکستان متشنج است، با خونسردی عاقلانه و مدبرانه مورد بررسی قرار داد و با احساس مسئولیت در برابر وطن و هموطنان ما برای سیاست مصالحه ملی و جستجوی راه های حل و فصل سیاسی، تصامیم لازم اتخاذ نمود و بار دیگر نیرو های را که در رویارویی قرار دارند به صلح و آشتی فرا خواند و برای سران تنظیم های افراطی خاطر نشان ساخت که بیش او این نباید وسیلۀ تحقق اهداف دشمنان تاریخی مردم افغانستان و ادامۀ پلان جنگ افروزانۀ دشمن شوند.  بی جهت نیست که لویه جرگه جمهوری افغانستان با تشخیص دقیق نیازمندی ها و خواستهای مردم افغانستان، ادامه مشی مصالحه ملی را با طرح ها و پیشنهادات جدید به منظور سازش بیشتر و انعطاف بیشتر به یگانه هدف مهم در برابر دولت جمهوری افغانستان قرار داد.  لویه جرگه به قومندانان مسلح مخالف داخل کشور مراجعه نموده و آنها را به قطع جنگ، خونریزی و تأمین صلح و آشتی ملی فراخواند، و لویه جرگه به قومندانان مسلح مخالف وعده داده است که در صورت پذیرفتن  آتش بس و قطع جنگ از طرف آنها، دولت موظف است که گروه های مسلح مخالف را نظر به توانمندی و نفوذ شان در حفظ امنیت محلات و قدرت دولتی شریک بسازد و حتی حاکمیت شانرا در محلات مربوط شان در نظر بگیرد، و تمام امتیازات قطعات و جزوتام های قوای مسلح جمهوری افغانستان را به شمول رتبه های نظامی، سلاح، معاش و سایر صلاحیتها به آنها تفویض نموده و زمینه های شرکت فعال شانرا در نظم امور زمینداری، صنایع، ترانسپورت، تأمین نموده تا سرحد اعلان ادارۀ خودی در برخی از مناطق کشور تفاهم نماید.  لویه جرگه به نقش و سهم قومندانان مسلح مخالف داخل کشور که بار اساسی جنگ را در طی ده سال گذشته، بر خلاف سران تنظیم های افراطی که در پاکستان زندگی آرام داشتند، بدوش می کشیدند توجه جدی خود را نموده و تاکید کردند که آنها در تأمین صلح سراسری نقش بزرگ دارند و ما آماده هستیم که بدون هیچ گونه قید و شرط قبلی نظریات، طرح ها و پیشنهادات شانرا مورد بررسی قرار دهیم و به تفاهم وسیع برسیم.  وظیفه خود میدانم بار دیگر از این تربیون با عظمت به احمد شاه مسعود، جلال الدین حقانی، ملا نسیم آخونزاده، تورن اسماعیل، بصیرخالد، ملا نقیب و حاجی لطیف از کندهار، سید جگرن، معلم فرید، عبدالحق، قاری ملک از غزنی و سایر قومندانان و گروه های مسلح مخالف خطاب نمایم که نقش شایسته خویش را در امر قطع و تأمین صلح سراسری ملی و شرکت در حکومت با پایه های وسیع با آغاز کار برای باز سازی وطن جنگ زده ما ایفا نماید. همچنان از شاه صابق محمد ظاهر شاه دعوت می نمائیم تا با در نظر داشت واقعت های عینی-سیاسی موجود در افغانستان به حیث شخصیت سیاسی صابقه دار و دارای تجربه نقش خود را در امر تأمین صلح در کشور ایفا نماید.  ما باز هم و باز هم اعلام میداریم که سرنوشت نسل های کنونی و آینده کشور و سرنوشت افغانستان غیر متعهد، مستقل، دارای حاکمیت ملی و دارای استقلال سیاسی و اقتصادی را نمی توان از طریق نظامی و رویارویی مسلحانه حل نمود.  یگانه راه حل معقول راه حل سیاسی با اشتراک تمام نیرو هاست که میتواند موجودیت افغانستان تاریخی ما را تضمین کند.  لویه جرگه توجه سازمان های بین المللی، حکومات، پارلمان ها، نهضت های جهانی و در مجموع مردم منطقه و جهان را در امر تصریع پروسه قطع جنگ و تأمین صلح در افغانستان و تحقق کامل موافقتنامه های ژنیو جلب نمود.

   نماینده گان محترم لویه جرگه!

    همه ما شرکت کنندگان لویه جرگه وظیفه داریم که روحیه وفضای لویه جرگه و تصامیم تاریخی آنرا به گوش همه هموطنان خود برسانیم و در تطبیق فیصله های لویه جرگه فعاعلانه سهم بگیریم.

    من به حیث رئیس جمهور افغانستان وظیفه خود میدانم به این لویه جرگه با عظمت وعده بدهم که تمام وظایف را که لویه جرگه در عرصه ملی و بین المللی به عهده رهبری جمهوری افغانستان قرار داده است در سر خط وظایف دولت قرار خواهد داشت و در اجرای فیصله های لویه جرگه به اتکای خداوند بزرگ و کمک و یاری مردم افغانستان از هیچ نوع سعی و کوشش دریغ نخواهیم کرد.

    ما در راه امر حق و عدالت و تأمین صلح و آرامش برای افغانستان مبارزه میکنیم.  خداوند(ج) با ماست و مردم مسلمان افغانستان با ماست و ما حتماً پیروز می شویم.

و من الله توفیق

 

 

برگشت به صفحۀ قبلی