www.payamewatan.com
 

 

 
 
تا مين صلح وآرامش در كشور با روح و جوهر دين مبين اسلام مطابقت كامل دارد

متن بيانيه محترم نجيب الله رئیس جمهور پيشين افغانستان در گرد همايى بين المللى اسلامى كه بخاطر بزرگ داشت از ميلاد مسعود پيامبر اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) بتاريخ اول عقرب ۱۳۶۷ در كابل ګشایش یافته بود


بسم الله الرحمن الرحيم 

نحمده و نصلى على رسوله الكريم و على آله و اصحابه اجمعين.           

علما، دانشمندان، مهمانان عاليقدر و شخصيت هاى با اعتبار اشتراك كننده در گرد همایی وسیع بين المللى اسلامى در كابل و حاضرين گرامى!

اجازه بدهيد به نماينده گی از دولت جمهورى افغانستان سپاسگزاری قلبى خود را به خاطر اينكه شما نزد برادران مسلمان افغانى خود آمده ايد بشما ابراز نمايم.

تدوير چنین گردهمايى وسيع بين المللى اسلامى در كابل گواه اين امر است كه سرنوشت مسلمانان افغانستان مايه تشويش و توجه خاص جامعه بين المللى اسلامى است

نخست از همه سالگرد خجسته و ميمون ميلاد مسعود حضرت سرور كانينات محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم را كه اين گرد همايى تاريخى به مناسبت بزرگداشت و تكريم آن داير گرديده است به همۀ شما و كليه مسلمانان افغانستان و همه جهان اسلام تبریک و تهنيت میگویم و مسرت دارم اين گردهمايى به اين مناسبت در كابل پایتخت كشور اسلامى ما جمهورى افغانستان در حالى انعقاد مييابد كه نماينده گان با اعتبار كشور ها و سازمان هاى اسلامى در آن اشتراک دارند.

همه مسلمانان عالم بر خود ميبالند كه بيشتر از چهارده قرن قبل هنگامیکه بشریت در آتش جهل و گمراهى میسوخت، اوهام و خرافات ظلم و ستم زورمندان بر مردم بيداد ميكرد بتهاى ساخته دست انسان و آتشكده هاى افروخته به قدرت بشر پر ستشگاه آدمیان بود.  خالق کائنات درين روز پیامبر را در سرزمين حجاز و دنياى آگنده از بى دانشى و سياه روزى براى نجات بنده گان خود از بدبختى و گمراهى وهايت آنان براه حق و حقيقت مبعوث گردانيد و رسالت عظيمى را بدوشش گذاشت.  اين رسالتمند عظيم حضرت محمد(ص) بود انسانيكه تا پاى رحلت از جهان مردم را به عدالت، برابرى، تعليم و دانش، حق، خير و فضيلت دعوت نموده ميفر مود:  جز اين نيست كه من معلم فرستاده شده ام.  بلى تعليم دهنده راه يكتا پرستى، راه حق و عدالت، راه خوشبختى و سعادت انسان راه صلح و مساوات، اخوت و برادرى و برابرى براى نوع بشر و جامعه انسانى اين آموزگار بزرگ آئين جديدى را براى عالميان بنياد گذاشت كه تا هنوز با قوت خود زنده و جاويدان است. و مليونها انسان در جهان از آن پيروى مى كنند.  بر مبناى تقديس همين آئين منزه و پاك است كه مسلمانان جهان تاريخ ۱۲ ربيع الاول سالروز ولادت با سعادت پيشواى بشريت و رحمت عالميان را به مثا به جشن عظيم در تاريخ اسلام تجليل ميكنند.

مسلمانان جمهورى افغانستان افتخار دارند كه به حيث صادق ترين و مومنترين بخش جهان اسلام امسال اين روز فرخنده را به اشتراك نماينده گان كشور ها وسازمانهاى معتبر جهان سلام گرامى ميدارند.

مردم مسلمان افغانستان باور كامل دارند كه در شرايط دشوار زنده گى كنونى تنها نيستند و قلب و روان برادران مسلمان خود را در سراسر جهان لسلام با خود داوند.

مردم مسلمان ما خو شبختى خود را در سعادت عالم اسلام وصلح و آرامش وطن خود را در تأمين صلح جهانى مى طلبند اين خواست كليه مسلمانان كشور ماست که با روح و جوهردين مبين اسلام مطابقت كامل دارد زيرا افغانستان يك كشور اسلامى و جزء خانواده  بزرگ بشرى است كه سر نوشت آن به صورت طبيعى با سرنوشت مردمان جهان گره خورده است.

امروز بيشتر از نصف تمام كشور هاى جهان به صورت مستقلانه در راه تأمين صلح جهانى تلاش ميورزند و با رشد جنبشهاى آزاديبخش ملى در عده زياد كشور هاى آسيا، افر يفا و امريكاى لاتين نظام هاى خديد سياسى بر پايه قدرت مردمى ايجاد گرديده ولى تاريخ جهان معاصر گواه است در هر زمان و هر كجاييكه ملت ها به خاطر رفع عقب مانده گى و نجات جامعه از فقر و بدبختى نظام هاى جديد و ملى را ايجاد كرده نيرو هاى سياه به گليم ماتم نشسته اند و توطئه ها را براى سقوط و بد نام ساختن چنين دولتها به راه انداخته اند در احوال موجوده در جهان پهناورى كه در آن زيست ميكنيم ده ها نمونه از اين مدعا را يا فته ميتوانيم.  هيچ گوشه جهان از آسيب چنين دسايس سياه مصئون نيست.

ما نميتوانيم در لحظه كنونى فراموش كنيم كه در شرق ميانه بر برادران مسلمان عرب و خلق مظلوم فلسطين چه ميگذرد.  صهيونيزم اسرائيل حقوق حقه مردم فلسطين را زير پا گذاشته و مسلمانان بيدفاع آنجا را به خاك و خون ميكشاند. هرروز ده ها انسان معصوم و بيگناه به شهادت ميرسند و صد ها فاميل آواره و بى خانمان ساخته شده اند.  مسلمانان جهان هيچگاه نمى توانند به آتش كشيدن قبله اول خود يعنى مسجد اقصى را كه بوسيله اسرائيليان بيدادگر به تحريك ايالات متحده امر يكا سازمان داده شد فرا موش نمايند.

دوكشور مسلمان ايران و عراق مدت هشت سال تمام به تحريك مستقيم دشمنان اسلام در جنگ بيهوده در گير شدند و هزاران مسلمان قربانى اين جنگ بى مفهوم گرديدند.  ماشاهد بمباران بم افگن هاى امريكايى بر سرزمين مستقل عربى ليبيا بوده ايم. ما همين اكنون شاهد آنيم كه در نيكاراگوا، چيلى، السلوادور، ناميبيا و افريقاى جنوبى خون هزا ران انسان بيگناه از جانب عمال امپرياليزم ميريزد.  جهانيان به خوبى درك ميكنند كه سرزمين صلحدوست هندوستان بوسيله نيروهاى جنگ طلب و با مداخلات تحريك آميز و پيهم خارجى به محاصره سلاح هاى هستوى كشانيده شده و در نزديكى آن يعنى جزايرديگوگارسيا در بحر هند پايگاه هاى بزرگ اتومى بنياد گذاشته شده است.                                                                                                  

ما ده سال است كه مصائب بى شمار جنگ تحميلى، بر كشور مسلمان خود را كه هدفى جز تأمين سعادت مردم متدين افغانستان و پيمودن راه انكشاف و پيشرفت كه در واقع از ارشادات اسلام منبع ميگيرد ندارد متحمل گرديده ايم جنگى كه از خارج بر ما تحميل ميگردد هزاران مليون دالر براى تشديد و ادامه اين جنگ از جانب ايالات مبحده امريكا تخصيص داده شده و بيش از صد كمپ تسليح و تربيت نظامى در خاك پاكستان براى ادامه مسلمان كشى در افغانستان علناً مصروف فعاليت اند فاجعه درد آور تر ازين نيست.

اينها همه حقايق انكارناپذيراند كه به هيچوجه نمىتواند هيچ انسان و به خصوص مسلمانان علاقمند به صلح و زنده گى را بى تفاوت بگذارد.  حوادث جارى در جهان مستلزم آنست كه مسلمانان جهان بيشتر ازهر زمان ديگر وحدت و همبسته گى خود را حفظ و به اين حكم خداوند عمل نمايند كه فرموده است:                           

واعتصمو بحبل الله جميعاولاتفرقوا                                                                                  

دا نشمندان گرا مى!                                                                                                  

همين اكنون در كشورى قرار داريد كه دين اسلام در روح و روان اكثريت قاطع مردمان آن عجين است.

تاريخ كشور ما افغانستان گواه است. آنگاه كه پرتو دين اسلام از سوى قبله محمد بن عبدالله قبله ما مسلمانان جهان درخشيد و لشكر اسلام بسال ۲۲ هجرى به خراسان يعنى افغانستان امروزى رسيد، انديشه هاى اسلامى طی مدت ۲۰ سال تمام سرزمين اين كشور را فرا گرفت.

مردم ما بعد از اعتقاد به عظمت اسلام بمثابه دين عدالت و مساوات، صلح و برادرى و برابرى خود به وسيله اشاعه و انتشار آن به كشور ها و مناطق همجوار مبدل گرديدند و بخشى بزرگی از مردمان نيم قاره هند منجمله كشور كنونى پاكستان توسط افغانها به دين مقدس اسلام مشرف گردانيده شدند.

افغانستان در طول تاريخ اسلام  پیوسته مهد و گهواره مقدس پرورش فضلا، دانشمندان و نوابغ بزرگ بوده و افتخار بهتر ين انديشمندان شرق و شخصيت هاى عالم اسلام را دا شته است.

سرزمين افغانستان زادگاه اجداد امام ابو حنيفه، امام عاظم، ابو على سينا، مولانا نورالدين عبدالرحمن جامى، حسين واعظ كاشفى، خواجه عبدالله انصارى، پير روشان، فارابى و البيرونى كه دانش و استعداد خود را در خدمت اسلام و تمام بشريت قرار داده اند، ميباشد.

هیچکس نمیتواند خدمات نابغه شرق سيدجمال الدين افغان و مبارزات وى را براى وحدت مسلمانان جهان وضديتش را با استعمار ناديده بگیرد مبارزان مسلمان و آزاد يخواهان وطن ما به رسم عنعنه افغانى تحت لواى اسلام زير شعار الله اكبر، عليه استعمار گران انگلیس جنگيده اند كه راه و رسم مبارزات شان شكل طريقت رهروان آزادى در نيم قاره هند و ملل شرق است. همچنان نجم الدين آخند زاده و ملامشك عالم از زمره آن پیشوايان مذهبى كشور ما اند كه در امر بيدارى مسلمانان ميهن ما براى حصول آزادى عليه استعمار گران نقش عظيمى را ايفاع نموده اندمبتنى بر همين حقايق است كه افغانستان در ميان كشور هاى اسلامى و در تاريخ منطقه نقطه عطف بيدارى آسيا شمرده شده و مردم آن از جمله شجاعترين و صادق ترين مسلمانان در جهان بحساب مى آيند.  در كشور ما دين مقدس اسلام اساس عقيدتى ۹۹ فيصد اتباع را تشكيل ميدهد.

در افغانستان از ۲۵۰ الی ۳۰۰ هزار عالم دينى و روحانى ۳۲۰۰۰ مسجد، ۵۰۰ تكيه خانه و ۱۴۰۰۰ باب اماكن متبر كه وجود دارد كه براساس اين احصائيه براى هر ۴۲ نفر اتباع يك روحانى و براى هر ۴۷۰ نفر يك عبادتگاه وجود دارد.  تمام اين ارقام به خوبى قدرت و نيروى نفوذ دين مقدس اسلام و سطح عالى اعتقاد مردم كشور ما را به آن نمايان ميسازد.

حضار محترم!  شركت كننده گان اين گردهمايى بين المللى ميخواهم بر يک اصل مسلم تاكيد نمايم كه دين مقدس لسلام هميشه در مبانيت صريح با فقر و عقب مانده گى قرار داشته اوامر عالى اين دين انسان را براى تلاش و پيكار بخاطر زنده گى بهتر هدايت مينمايد.  برعکس ادعاى مخالفين دين مقدس اسلام هيچگاه جلو رشد و ترقى جامعه را نگرفته و با آن مخالفت ندارد.

مردم افغانستان بنا به حكم ضرورت تغيير و تكامل جامعه بخاطر رفع عقب مانده گی و نجات مردم از فقر ومسکنت انقلاب ثور را به پيروزی رسانيده اند. اهراف اين انقلاب كه بوسيله مردم و رهبرى حزب دموكراتيك خلق افغانستان و اشتراك تمام آن نيروهاى تحول طلب و ترقى خواه صورت گرفته است از ميان همين جامعه اسلامى بر خاسته است همه اين نيروها بطور كامل درك ميكنند كه افغانستان يك كشور اسلامى است اند يشه ها و تفكر مردم ما و سطح شعور اجتماعى آنها پيوند متقابل طبيعى و منطقى با اصول اسلام داشته و اين خصوصيات به هيچوجه نمى تواند در پروسه رشد و تحولات بنيادى كشور ناديده انگاشته شود.

انقلاب افغانستان ماهيتاً انقلاب ملى دموكراتيك بوده كه مكلف به تأمين منافع اكثريت توده هاى مسلمان كشور و رفع عقب مانده گى هاى قرون، رشد و ترقى كشور مطابق به مقتضيات عصر و تأمين اعتلاى افغانستان در قطار كشور هاى جهان است.

با افتخار تمام ميتوان گفت كه بعد از پيروزى انقلاب ثور در افغانستان بيشتر از هروقت ديگر زمينه خدمات بيشتر در عر صه دين بصورت وسيع فراهم گرديده است.

براى اولين بار در تاريخ كشور اداره امور دينى بنام وزارت شوون اسلامى و اوقاف ايجاد گرديد.  اين وزارت وظيفه دارد در اعمار و ترميم مساجد و تكايا در كشور تأمين مادى امامان مسا جد و تكايا و متوليان زيارت گاه ها و اماكن مقدسه و مساعدت به روحانيون رسيده گى نمايد.

امروز بيشتر از ۳۰ هزار ملا و روحانى در كشور از طريق اين وزارت از بودجه دولت معاش اخذ مينما يند.

در سالهاى بعد از انقلاب سه صدوبيست وچار محراب مسجد و تكيه خانه از جانب دولت اعمار و(۱۲۵۷) محراب مسجد ترميم گرديده است.  منحيث المجموع ميتوان گفت تاكنون بيشتر از دو نيم مليارد افغانى در عرصه خدمت به دين اسلام از جانب دولت به مصرف رسيده كه اين مصارف چند برابر پنجاه سال قبل از انقلاب ثور است.

علماى دينى و روحانيون افغانستان فقط بعد از پيروزى انقلاب ثور مجال ايجاد شو راى علما و روحانيون را بمثابه سازمان اجتماعى غير دولتى يافتند.  امروز به تعداد (پنج هزار) عالم دينى و روحانى درين شورا تنظيم اند كه دوشادوش ساير نيرو هاى ترقيخواه و صلحدوست از طريق منابر مساجد و تكايا مردم را به صلح و زنده گى فرا ميخوانند و احكام خداوند(ج) را به مردم ميرسانند.

در تمام قطعات و جزو تامهاى قواى مسلح افغانستان بيشتر از ۵۶۰ نفر ملا امام در ششصد محراب مسجد مصروف وظيفه امامت اند كه به مساعدت دولت در قطعات قواى مسلح براى اولين بار بعد از پيروزى انقلاب ثور اعمار شده است.  واكنون روساى ادارات دينى اين ارگانها از بست جنرالى معاش اخذ ميدارند.

طى سال گذشته گام مهم و تاريخى ديگر بخاطر غنامندى فرهنگ و علوم اسلامى برداشته شد و كانون بزرگ علمى يعنى مركز تحقيقات علوم اسلامى براى نخستين بار در تاريخ كشور ما گشايش يافت.

درين مركز امكانات وسيع تحقيقات علمى در رشته هاى مختلف علوم دينى و مذهبى تدوين، تاليف و ترجمه آثار و كتب علمى و تاريخى اسلامى مساعد گرديده است در سال جارى جامعه يعنى پوهنتون علوم اسلامى در كشور ايجاد گرديد درين پوهنتون جوانان مادر سه فاكولته، تفسير و حديث فقه و قانون و تعليمات اسلامى، مصروف فراگيرى علوم اسلامى اند.  علاوه بران به تعداد بيست و هشت مدرسه دينى و دارا لحفاظ در سراسر كشور براى تربيه نسل جوان و تجهيز آن به تعليمات اسلامى و حفظ قرآن كريم مصروف فعاليت اند.

همه دشمنان افغانستان نتوانستند اين تمام اقدامات را در راه پيشرفت و ترقى وطن و خدمات ما را به دين مقدس اسلام در تحقق اهداف انقلاب ثور تحمل نمايند.  در نتيجه جنگ اعلام ناشده اى را بر مردم و كشور ما تحميل كردند كه در نتيجه آن سى وپنج شفاخانه و سه صد و سى و چار محراب مسجد و يكهزار و هشتصد و هفتاد باب مكتب تخريب و به تعداد ۲۰۰۰ روحانى و عالم دينى را كه حقيقت را به مردم مسلمان ما مى رسانيدند به شهادت رسانيدند وهزاران هزار انسان بيگناه در نتيجه اين جنگ بيهوده که به تحريك امپرياليزم در كشور ما جريان داشته جان خود را از دست دادند.  تمام اين اعمال برخلاف احكام قرآن و شريعت غراى محمدى است.

پروسه چنين وضع رقتبار برای هر مسلمان واقعى و افغان با ايمان از تحمل بيرون است.  علماى دينى و روحانيون افغانستان به حكم وجيبه دينى خو يش براى ختم برادركشى ابتكار تأمين صلح و قطع جنگ را به عهده گرفته و به دولت پيشنهاد نمودند تا سياست مصالحه ملى را اعلام نما يد.  دولت جمهورى افغانستان با درك نياز مبرم كشور و بر پا يه پيشنهاد علما و روحانيون كشور در برج جدى سال ۱۳۶۵ مشى مصالحه ملى و صلح سراسرى  را اعلام داشت.

در نتيجه تحقق اين مشى به تعداد پيش از يكصدو پنجاه هزار هموطنان ما على الرغم موانع و دشوارى هاى كه از جانب دولت پاکستان در راه بازگشت مهاجرين ايجاد نموده اند بوطن خويش باز گشتند و به تعداد شصت هزار نفر افراد و مفرزه هاى مسلح كه قبلا عليه جمهورى افغانستان مصروف فغاليت بودند به دفاع از خاك و وطن برخاستند.

مردم افغانستان طبق عنعنه نياكان خويش در برج قوس سال ۱۳۶۶ لويه جرگه تاريخى را داير، قانون اساسى جديد را براى كشور تصويب و رنيس جمهور خود را انتخاب نمودند.  مردم براى اولين بار چنان قانون اساسى را تصويب نمودند که در تاريخ كشور و در سطح كشور هاى همجوار بى مثال است.  در ماده دوم اين قانون چنين آمده  است:  دين افغانستان دين مقدس اسلام است. در جمهورى افغانستان هيچ قانون نميتواند مناقض اساسات دين مقدس اسلام و ديگر ارزشهاى مندرج اين قانون اساسى باشد.

در ماده چهل چنين نگاشته شده استدر جمهورى افغانستان آزادى اجراى مناسك دينى ومذهبى براى تمام مسلمانان تضمين ميگردد، پيروان ساير اد يان در اجراى مر اسم مذهبى شان آزاد ميبا شند.

بر مبناى ماده سوم اين قانون، جمهورى افغانستان كشور غير منسلك بوده در پيمان هاى نظامى شامل نميشود و تاسيس پايگاه هاى نظامى خارجى را در قلمرو خود اجازه نميدهد.

سياست خراجى افغانستان مطابق به ماده ۱۳۲ بر مبناى تأمين منافع ملى تحكيم استقلال و حاكميت ملى، تما ميت ارضى، حفظ صلح و امنيت جهانى، همزيستى مسالمت آميز، تساوى حقوق و انكشاف همه جانبه همكارى بين المللى متكى ميبا شد.

در ماده ۱۳۵ گفته ميشود:  جمهورى افغانستان خواهان برقرارى و تحكيم مناسبات دوستانه با همه كشور ها و به خصوص كشور هاى همجوار و اسلامى بدون در نظر داشت نظام سياسى، اجتماعى و اقتصادى آنها مبتنى بر اصول تساوى حقوق و احترام متقابل به استقلال،حا كميت ملى، تما ميت ارضى، عدم مداخله در امور داخلى يكديگر، عدم توسل به زور، تهديد و يا قوه تقبيح همه اشكال مداخله و تجاوز، اجراى صادقانه تعهدات بين المللى مطابق اصول و موازين قبول شده حقوق بين المللى مى باشد.

جمهورى افغانستان به حيث دولت آزاد و مستفل بر مبناى سياست عنعنوى خويش در شرايط تحقق مشى مصالحه ملى نيز متكى به موازين تسجيل شده در قانون اساسى با پيروی از منشور سازمان ملل متحد و اعلاميه جهانى حقوق بشر از مبارزه مردمان وملل جهان بخاطر صلح و ترقى اجتماعى و حق ملل در تعيين سرنوشت شان پشنيبانی نموده و مخالف سرسخت تبعيض نژادى، اپارتايد و راسيزم در سراسر جهان است.

مادر حل و فصل منازعات منطقوى و بين المللى اصل مذاكره و ديالوك را برجنگ و خونريزى رجحان ميد هيم. 

ما طرفدار جدى جهان فاقد سلاح ذروى بوده و خراهان برچيده شدن پايگاه هاى نظامى در سراسر جهان و به خصوص بحر هند كه در همجوارى كشور هاى اسلامى قرار داشته و خطر جدى را به امنيت منطقه متوجه ساخته است، ميبا سيم.

ما بحيث كشور مسلمان به حكم علايق اسلامى و انسانى خويش مدافع فعال آزادى سرزمينهاى عرب از تسلط اشغالگران اسرانيل و تشكيل دولت مستقل فلسطين مطابق آرمانهاى خلق آواره فلسطين به رهبرى سازمان آزادى بخش آن بوده وخواهان قطع فورى جنگ و تجاوز عليه مردم بى دفاع فلسطين مىباشيم.

ما با صداقت كامل از ختم جنگ ميان دو كشور مسلمان عراق و ايران استقبال و حمايت نموده و آرزومند تأمين صلح دايمى در منطقه خليج و ميان دو كشور همسايه ايران و عراق مطابق فيصله نامه (۵۹۸) شوراى امنيت سازمان ملل متحد هستيم مادر كشور به اساس اصول و پرنسيب هاى مشى مصالحه ملى مصابق قانون اساسى، شوراى ملى را بر اساس انتخابات آزاد تاسيس نموده حکومت ائتلافی  را به منظو ر تعميل سياست مصالحه ملى تشكيل نموديم. بخاطر رعايت جدى و دقيق اصول اسلامى و سنن ملى در فعاليت هاى دولت شوراى عالى مشورتى اسلامى شوراى قانون اساسى و شوراى عالى قبايل در چوكات رياست جمهورى ايجاد گرديده است.  اكنون در عاليترين سطح دولت اقدامات ما متكى به مشوره هاى مفيد اين شورا ها صورت مى پذيرد.

دولت ج.ا.، با اتخاذ سياست دورانديشانه و انعطاف پذير بمنظور ختم جنگ در كشور، قطع مداخله از خارج وحل وفصل مسايل اطراف افغانستان مدت شش سال مذاكرات غير مستقيم را به وساطت كوردو ويز نماينده خاص سرمنشى سازمان ملل متحد با جانب پاکستان به پيشبرد سياست مصالحه ملى به روح ومحتواى اين مذاكرات خصلت نوين بخشيد بالاخره اين موافقت نامه ها به تاريخ ۲۶ حمل ۱۳۶۷ مطابق ۱۴ اپيريل سال ۱۹۸۸ توسط كشور هاى افغانستان و پاكستان و تضمين ايالات متحده امر يكا واتحاد شوروى به امضاء رسيد.

جانب افغانستان با احساس مسووليت كامل مواد اين موافقتنامه ها را رعايت نموده و تاكنون بيشتر ازنمصف قطعات اتحاد شوروى در مطابقت به موافقتنامه هاى ژنيو از افغانستان به كشور شان عودت نموده اند.

ولى متاسفانه كه دولت هاى پاکستان و ايالات متحده امريكا نه تنها به مفاد موافقتنامه هاى ژنيو اعتنا نكرده بلکه در برابر آنچه كه دولت جمهورى افغانستان در وفادارى به موافقتنامه هاى ژنيو انجام ميدهد نيز موانع و عوايق ايجاد مينما يند.  كمپ هاى نظامى هنوز در خاك پاكستان فعالتر شده اند، آتش جنگ از جانب عناصر افراطى به حمايت كامل دولت هاى پاکستان و ايالات متحده امريكا بمراتب تشديد يافته است.  همه روزه مردم بيگناه در نتيجه فير راکتهاى دورمنزل وانفجار بمب ها به شهادت ميرسند طيارات مسافربر توسط ستنگرهاى ساخت ايالات متحده امر يكا سقوط داده ميشوند.

ما يقين كامل داريم كه گناه ريختن هر قطره خون مردم بيگناه به گردن آنانيست كه خلاف رضاى خداوند مومنين را عمدتاً به قتل مير سانند.  بدون شك خون نا حق دامن آنها را رها نخواهد كرد.

دا نشمندان محترم!

جاى ترديد نيست كه در اوضاع و احوال كنونى و در وجود جنگ اعلام نا شده ويرانگر مردم مسلمان ما روزهاى دشوار را سپرى مينمايند ولى ما به حقانيت راه خود باور كامل داريم.  راه ما راه تأمين صلح و آرامش مردم، راه تأمين عدالت اجتماعى، راه حفظ و تحكيم اخوت و برادرى ميان ساكنان كشور واحد، مستقل غير منسلك و بيطرف ما افغانستان و ميان مسلمانان جهان عالم بشريت است و چون اين راه را به اتكاء و توكل بر خدااوند و خواست توده هاى مليونى مردم خود برگزيده ايم اطمينان كامل داريم كه معاونت ذات پروردگار با ماست صلح وآرامش در كشور ما به فضل حق تعالى استقرار خواهد يافت و نسل هاى افغان خاطره دوستى همه كسانى را كه در روزهاى دشوار در كنار ما قرار گرفته اند با ارج و احترام گرا مى خواهند داشت.

افغانستان مستقل، غير منسلكو بيطرف هميشه كشور اسلامى بوده  است و در سنگر حقيقى اسلام قرار خواهد داشت، دولت افغانستان در طول تاريخ جزء جدايى ناپذير خانواده اسلاميت بوده و دشواريهاى زودگذر و مومقت كنونى نميتواند مردم مسلمان ما را از اين حق محروم سازد.

مردم و دولت جمهورى افغانستان جداً علاقمند و خواهان احياى عضويت افغانستان در سازمان بين الملى كنفرانس اسلامى و ايفاى نقش فعال براى تأمين و تحكيم و حدت و همبسته گى مسلمانان جهان از طريق اين سازمان بين المللى ميباشد ما از شما نماينده گان با اعتبار کشور ها و ساز مانهاى اسلامى جهان به حكم ارشاد الهى كه فرموده اند:

وتعا ونو اعلى البر والتقوى ولاتعاونو اعلى الاثم و العدوان.

تقاضاى برادرانه مينماييم تا حقايقى را كه در مدت اقامت خويش در افغانستان مشاهده مينماييد به مردمان كشور هاى خود برسانيد و به آنها بگوئيد كه حقيقت مردم افغانستان به تحريك دشمنان در آتش جنگ ميسوزند و تشنه صلح و امنيت اند.  درافغانستان نظام اسلامى بر قرار بوده و برنامه هاى دولت جمهورى افغانستان در مطابقت كامل با اصول و اساسات دين اسلام عملى ميگردد و در تمام محاكم قضايى و حارنوالى ها متكى به شريعت اسلام وقانون اساسى كشور فعاليت جريان دارد.

برادران همدين، مهمانان عزيز و هموطنان گرا مى!

ما به ايمان كامل بر اينكه اسلام دين و حدت، تعا ون، صلح، ترقى و عمران معنوى و ماديست و جنگ و برادركشى ميان مسلمين امر نكو هيده و خيلى نامطلوب است قدم هاى زيادى را جهت تأمين صلح و تحقق مشى مصالحه ملى در اين كشور برداشتيم.  ما متعقديم كه ادامه جنگ نميتوا ند هيچ قضيه اى راحل نمايد و از همين رو بار ها آماده گى خود را براى مذاكره وديالوگ با مخالفين اعلام داشته ايم و اينك به مناسبت اين رويداد بزرگ و اين ايام مسعود به احترام از اجتماع شما فضلا و اهل فضل و تقوى اعلام مينماييم كه ما حاضريم در افغانستان و يا هر گوشه از خهان و سرزمين ايكه مخالفين بخواهند به مقصد تأمين صلح در افغانستان و قطح جنگ با آنها به مذاكره و مفاهمه بنشينيم.  ما حاضزيم در صور تيکه دولت عربستان سعودی به مثابه کشورميزبان موافقه نمايد در مکه معظمه محلی که قبله تمام مسلمانان جهان يعنی کعبه شريف در آن واقع است با مخالفين به مذاکره به منظور تأمين صلح بپردازيم تا بتوانيم در پر توهدايات قرآن وارشادات پيامبر(ص) به مامول بزرگ وعالی تأمين صلح واقعی در کشور طوری نايل آیيم که رضای خداوند و مخلوق اوست.

علمای محترم حضار کرامی!

عنوان کار کنفرانس وآغاز آن به مناسبت بزرگ داشت ميلاد مسعود حضرت محمد صلی الله عليه وسلم دورنمای پيروزی آنرا بيش از پيش نويد ميدهد.  يقين داريم همانگونه که پيشوای  مسلمانان وجهان بشريت با داشتن عزم آهنين و اراده خلل نا پذير به ياری خداو ند بر دشواريها غالب گرديد ما راه روان راه محمد(ص) در اين امر خير که مسلماً معاونت ذات الهی رابا خود داريم در کاريکه آغاز نموده ايم کامگار و سرفراز خواهيم بود زيرا ما از طريق اين گرد همايی وسيع بين المللی خد مت بزرگ را برای ترو يج انديشه های پيغمبر(ص) به نفع انسان و جا معه انجام ميدهيم و بنابه فرموده حضرت پيغمبر(ص)، خير- الناس من بنفع الناس. ( بهترين انسانها آنست که منفعتش به انسان های ديگر برسد).

شما در اينجا برای بررسی مسايل مربوط به استقرار صلح، آرامش و وحدت امت اسلامی گردهم آمده ايد.  حکو مت افغانستان با وفاداری به اصول دين مبين اسلام و عنعنات اسلامی مردم خويش تمام امکانات را به خاطر استقرار صلح ومصا لحه ملی در سر زمين مقدس افغانستان به خرچ ميدهد.

ما اظهار اميد واری مينمایيم که شرکت کننده گان اين کنفرانس و کافه مسلمانان برادران افغانی شانرا در امر استقرار صلح در کشور کمک خواهند نمود و شما که مهمان مردم افغانستان هستيد ميتوانيد باعنعنات مذهنی و فرهنگ ما از نزديک آشنا شويد.

در کار پيشبرد اين گردهمايی مفيد به همه شما شرکت کننده گان محترم از بارگاه ايزد متعال توفيق آرزو ميکنم.

ومن الله التو فيق.

 

 

برگشت به صفحۀ قبلی