www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

 

بســــــــــــــم الله الـــرحــمــن الــرحـــــــیم
 

اعــــــــلامــــیـــــه

کمیسیون موقت انسجام اعضای حزب وطن

و کلیه نیروهای ملی و وطن دوست به مناسبت ۲۶ دلو روز نجات ملی

                                                   

مورخ:۲۶/دلو/ ۱۳۸۵
شهر کابل-افغانستان

 

خواهران و برادران هموطن ،

با بازگشت آخرین سرباز ارتش سرخ، از مسیر پل حیرتان، در روز ۲۶م دلو سال ۱۳۶۷ هجری شمسی، خروج کامل قوای شوروی از افغانستان، تحقق پذیرفت. به همین مناسبت این روز تاریخی به هدایت دوکتور نجیب الله، ریس جمهور آن وقت افعانستان، با تکیه برخود ارادیت کامل از طریق رادیو تلویزیون کشور، رسمآ بحیث روز نجات ملی افعانستان،اعلام گردید که فردای ان،اتحاد شوروی سفیر خود را از افغانستان باز خواند. 

از آن زمان به اینطرف، از این روز تاریخی، توسط افغانها به نحوی تجلیل و گرامیداشت به عمل آورده میشود.

کمیسیون موقت انسجام اعضای حزب وطن و... افتخار دارد که با صدور این اعلامیه در تجلیل از این روز ملی مردم خود، سهم شایسته ی را ادا مینماید زیرا مردم ما و جهانیان آگاهی دارند که مارش قوای شوروی، در روز ششم جدی سال ۱۳۵۸ خورشیدی بر سرزمین افغانها عواقب فوق العاده ناگواری را برای مردم و وطن ما در قبال داشت، زیرا این جنگ خیلی سنگین بود و آنهم بخاطر اینکه، آخرین جنگ مسلحانه، پایان جنگ سرد به حساب میرفت که با خونین ترین شکل آن بر سرزمین ما آغاز گردید. سنگینی این جنگ برای هموطنان ما خسارات و تلفات کم سابقه ی را در قبال داشت.

این حادثه ی المناک، افغانستان را به انزوا کشانید. ارتباطات لازم افغانها را با دنیای متمدن از سیر طبیعی آن بیرون ساخت. به اثر اقدامات دشمنان به کمین نشسته ی افغانستان بود که تا امروز آن جنگ به نحوی ادامه دارد. اکثر قریه های ما از سکنه خالی شد. شهر ها به ویرانه مبدل گردید. ارتباطات علمی، فرهنگی و تکنالوژیک جامعه ی ما با اکثر کشور های پیشرفته ی جهان صدمه برداشت. زیربنا های اقتصادی هم ویران گشت و هم چپاول گردید. دست آورد های محدود صنعتی ما از پیشرفت باز ماند. اثرات سوی جنگ تحمیلی و برادر کشی، دروازه ی هر خانواده ی کشور ما را دق الباب کرد و بحران در کشور ما همه روزه ابعاد تازه ی به خود کسب میکرد.

با درک این وضعیت و به منظور نجات مردم از این بحران، بیست سال قبل، سیاست مصالحه ملی بحیث یک سیاست تاکتیکی عوام فریبا نه نی، بلکه به مثابه ی یک ستراتیژی کامل بیرون رفت افغانستان از بحران و حرکت به سوی باز سازی کلیه عرصه های زنده گی و روابط و مناسبات سالم و دوستانه ی افغانها با کلیه کشور های جهان مطرح گردید که یکی از دست آورد های این ستراتیژی، امضای توافقنامه ی ژینو بین افغانستان و پاکستان بود که به تضمین ایالات متحده امریکا و اتحاد شوروی در آن وقت صورت پذیرفت. این رخداد زمینه را برای خروج کامل قوای شوروی از کشور ما مساعد ساخت. ولی اینکه با سایر تعهدات مندرج در آن توافقنامه، جانب مقابل افغانستان و تضمین کننده گان، چگونه معامله کردند، هموطنان ما و جهانیان آگاهی کامل دارند.

ما اکنون تشکر میکنیم که کشور های بزرگ دنیا خوشبختانه با واقع بینی از اشتباه هولناک فراموش کردن افغانستان بعد از خروج قوای شوروی از کشور ما اعتراف نموده اند.

به هر حال، ابراز آرزومندی مینماییم و نیز در این روند به مبارزه ی خود ادامه میدهیم، تا جهانیان بدانند، که ریشه های اصلی القا عده از موسی قلعه ما نی بلکه از ما ور ای دیو رند لاین آب میخورند. خوب خواهد بود که جنگ ضد تروریسم را علیه فابریکه های تولید تروریسم به پیش ببرند زیرا دو نیم دهه جنگ بر سرزمین افغانها را حتی حقوق بین الدول، منشور ملل متحد، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و کلیه اسناد بین المللی شاید کافی بداند و این حق را به افغانها قایل شوند که بعد از تحمل تمام مشقات بنیان برانداز ناشی از بازی های بزرگ، نفسی به راحت بکشند و افغانها حق دارند بخواهند که دیگران، جنگ های خود را در افغانستان پایان دهند و بلا های را که خود شان ساخته بودند، در محلات صدور آنها مهار نمایند. این نوع اقدامات را افغانها دوستی واقعی با خود حساب میکنند و معنای دوستی با دشمنان خود را نیز کاملاً آگاهی دارند.

از افغانهای خود توقع می بریم تا این آگاهی را از خود بسازند که بقای شان در یگانه گی شان مضمر است. سپری نمودن بی منفعت هر برهه ی زمانی برای ما به معنای از دست دادن یک قرن است. هر گونه بی توجهی به عنصر زمان، برای افغانستان فاجعه می آفریند زیرا کاروان انکشافات هیچ گاه برای ما نمی ایستد و عقب ماندگی در فهم این موضوع، اشتباهیست که جبران نمی شود.

به آرزوی پایان ابرهای نگبت بار جنگ

کمیسیون موقت انسجام اعضای حزب وطن

 

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<