www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:27.05.2007

 

گزارش کمیتۀ اجرائیوی تشکیلات مؤقت اعضای حزب وطن

در جلسۀ وسیع اعضای شورای تشکیلات مؤقت
مورخ ۱۲ می ۲۰۰۷ شهر روتردام کشور هالند

 

بسم الله الرحمن الرحیم

  اعضای محترم شورای تشکیلات موقت، کادر ها و فعالین تشکیلات موقت و و مهمانان  گرانقدر اشتراک شما را در جلسۀ وسیع شورای تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن خیر مقدم میگویم. حضور فعال شما دوستان درین اجلاس  بدون شک تاثیری  در دقت در تصمیم گیریها و حمایت از تحقق بموقع انرا در پی دارد.  میخواهم حمایت کمیته اجرائیوی را از توسعه ترکیب شورای تشکیلات اعلام بدارم. ما عقیده داریم که این یک توسعه نورمال ترکیب شورا نیست، این در عین حال از توسعه  ترکیب تشکیلات موقت نیز نماینده گی مینماید.  ارزو میکنیم این روند تا سطح  انسجام  تمام اعضای وفادار به راه و ارمانهای حزب وطن انکشاف و وظیفه تدویر کنگره اعضای حزب وطن را با موفقیت به انجام برساند.

  اجلاس امروز بررسی مسایل جدی و با اهمیتی را در دستور کارخودقرارداده بدین لحاظ کوشش میکنیم با ارائه مختصر کار کرد ها، وقت کافی را برای بحث پیرامون مسایل جدی مطروحه ذخیره بداریم، ارزو وخواست ما اینست تا بحثها تنها در محدوده بحث ها باقی نمانده بلکه به  تصامیم واقدامات مشخص بیانجامد و مسولیت ها و صلاحیت ها طوری تنظیم گردند تا از یکطرف اجراکننده گان با دست باز و پشتوانه اعتماد کامل عمل نموده بتوانند واز طرف دیگرنحوه ای باز خواست از مسولین مشخص وسطح کنترول ارتقا یابد بعد از تدویر جلسه شورای تشکیلات موقت  مورخ دوازده  شش  سال ۲۰۰۵ در کشور بلجیم؛ یک جلسه نوبتی ولی اختصاصی شورا و چهار جلسه کمیته اجرائیوی دایر و مسایل ذیل را مورد بررسی قرار داده  اجراات نموده است.  فعال ساختن صفحه انترنیتی  توسعه تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن، تدویر کنفرانس علمی سیاسی بمناسبت دهمین سال شهادت دوکتور نجیب الله وتنظیم پروسه های تماس با سازمانهای همسو.

  طوریکه اعضای محترم شورا اگاهی دارند  جلسه نوبتی ولی اختصاصی شورای تشکیلات موقت در ماه اگست  سال  ۲۰۰۶ بمنظور اتخاذ اماده گی ها برای تدویر منظم و با کیفیت کنفرانس علمی سیاسی بمناسبت دهمین سال شهادت داکتر نجیب الله دایر، وظایف را مشخص و سمتهای کار را تعین نمود که مطابق با ان فراخوانی عنوانی تمام سازمانها و شخصیتهای ملی، سیاسی وفرهنگی کشورصادر گردید؛ در نتیجه این فراخوان، مذاکرات و تماس های متعدد کمسیون مشترک غرض تنظیم کار تدویر کنفرانس به اشتراک عده از سازمانهای سیاسی بیرون از کشور تشکیل گردید، در نتیجه بیش از چارصد شرکت کننده درکار کنفرانس موقت شامل شخصیتهای مستقل ملی، سیاسی و فرهنگی و اعضای تشکیلات موقت و هیات های منظم سازمانها و تشکیلات ذیل نیز اشتراک ورزیده بودند:

   حزب فعالین صلح افغانستان، نهضت اینده، حزب متحد ملی، د ملی دریځ گوند، کمیته حزبی حزبی های هامبورگ، شورای کلتوری افغانها در ایالت شلیزویک هولشتین جمهوری فدرال المان، موسسه بین المللی جهان یاد و شورای زنان افغان در شهر هامبورگ.

   ما یکبار دیگر از شرکت فعال این دوستان در کار کنفرانس صمیمانه سپاسگذاری میکنیم ۰در پایان کار کنفرانس قطعنامه از نام اشتراک کننده گان کنفرانس صادر گردید که طی ان  جهت کار مشترک ازتمام نیرو های همسو دعوت بعمل امده بود؛

   کمیته اجرائیوی با در نظر داشت این قطعنامه  اعلامیه ای را تصویب نمود که طی ان ستراتیژی تشکیلاتی تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن مشخص وابلاغ گردید وزمینه ان فراهم امد تا تشکیلات موقت در پهلوی    ادامه مطمین راه خویش وارد مذاکرات مشخص با سازمانهای مماثل گردد، درنتیجه مذاکرات  اعلامیه مشترکی با کمیته حزبی حزبی های هامبورگ امضا و مذاکرات مقدماتی با حزب متحد ملی اغاز گردید که در نتیجه ان  همکاری متقابل  هردو تشکیلات عملی و ممکن به نظر میرسید ولی با توجه به شرکت این حزب در ترکیب جبهۀ ملی که در واقع با چهره اندک تغیر یافته احیای مجدد ائیتلاف شمال را بیان میدارد  نتائیج این مذاکرات قابل بازنگری است۰ قابل یاد اوری میدانیم که امکانات تفاهم ومذاکرات بسیار وسیع تر از عرصه یاد شده است؛ ما از ادامه وتسریع این روند به این شرط حمایت مینمایم که نه تنها مارا ازهدف اصلی که تدویر کنگره اعضای حزب وطن است منحرف نسازد بلکه درین  راه ممد نیز واقع گردد، کار عملی و مشخص برای تدویر کنگره مستلزم دق الباب  منزل هر عضو حزب، هر تشکل متشکل از اعضای حزب و هر هواخواه و طرفدار اندیشه مصالحه است۰ کار بر زمینه های مساعد بعد از کنفرانس باکمی ها وکاستی های جدی همراه بود؛

  هر چند اقدامات عنعنوی و محافل سیاسی در داخل افغانستان و عده زیادی از کشورها در خارج از افغانستان به اشتراک و  یا ابتکار تشکیلات موقت مانند تدویر محافل در روسیه، بلاروس اوکرایین و قرغیزستان بعمل امد، اسناد کنفرانس از طریق سایت پیام وطن نشر و در داخل افغانستان نیز توزیع گردید، سلسله از مصاحبه ها توسط سایت پیام وطن راه اندازی شد و تعدادی از اعضای تشکیلات موقت با رادیو پیام زن، رادیو بی بی سی و تلویزیون از لاس  انجلس تا کابل مصاحبه های بعمل اورد و اما از فضای بوجود امده در جهت توسعه تشکیلات  نه تنها استفاده لازم بعمل نیامد بلکه  در نشر و پخش وسیع اسناد نیزامکانات عملی مورد  بهره برداری قرار نگرفته است۰

و  اما اکنون مشخصتر پیرامون برخی مسایل اساسی:

  اتخاذ تصامیم روشن و بدون ابهام شورا در رابطه با مواضع ما در مورد  مسایل موجود حیات درونی تشکیلات و پیرامون اوضاع و انکشافات اقتصادی، سیاسی ونظامی کشور اهمیت تعین کننده  کسب نموده است درخواست جدی ما اینست تا هریک ازین مسایل بصورت جدی و جداگانه بررسی گردد.

  طوریکه دیده میشود اساسی ترین مشکل که در برابر ما قرار دارد و جریان عمل را اخلال مینماید برداشت ها ، تعبیر ها و تفسیر های نا همگون از سیاست ها و ترم هایست که با ان سرو کار داریم ؛ بطور مثال زمانیکه  ازکنگره نام میبریم درحالیکه در اصل مسله توافق کامل وجود دارد  ولی چکونه گی و نام ان که خواهی نخواهی برجریان عمل تاثیر ژرف از خود بجا میگذارد تفاوت نظر ها وحتی در مواردی اختلاف نظر ها را نیز ببار اورده است عده ای کنگره دوم حزب وطن را مطرح میدارند، عده ای کنگره اعضای حزب وطن و کلیه وطنپرستان  را پیش میکشند و عده دیگری کنگره اعضای حزب وطن را مطرح میکنند؛ 

  اختلاف تنها بر سر نام نیست  بلکه هریک ازین نام ها تعبیرها ، دیدکاه ها و بلاخره راه ها ووسایل رسیدن به اهداف را مطرح میدارد ما  درجلسات وسیع اعضای حزب وطن در هامبورگ و بریمن به این نتیجه رسیده بودیم که حزب وطن از لحاظ تشکیلاتی در نتیجه  خیانت از درون و فشار از بیرون   بصورت کامل از هم پاشیده ودرین رابطه بیش از هر عامل دیگر مقامات رهبری کننده دیروز ان  بار سنگین مسولیت را بدوش دارند، لذا اگر سخن از احیای مجدد حزب مطرح میشود به هیچ وجهه به معنی بعث بعد الموت برای مقامات دیروزی ان نیست و از طرف دیگر گذشت زمان اوضاع جدید  طبعا سوالات جدید را در برابر ما قرار داده است که مستلزم تکمیل اهداف ستراتیژیک و تعین راه ها و وسایل نیل به ان وبا شجاعت سیاسی تشخیص همراهان و شیوه عمل است ۰ما به این عقیده ایم که برای رسیدن به این اهداف کنگره اعضای حزب وطن باید  دایر گردد اگر حزب وطن از لحاظ تشکیلاتی از هم پاشیده  اما اهداف   و ارمانهای ان در وجود  اعضای منفرد و متشکل ان زنده است و در وجود همین اعضای یاد شده ظرفیت و توانائی تجدید ساختار و تداوم حیات را داراست۰ تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن  با همین طرز دید وبرای تحقق ان بوجود امده بدون هیچگونه پسوند وپیشوند و سو استفاده ازنام واعتبار تاریخی حزب وطن خود را معتقد ترین نیرو به راه و ارمانهای حرب وطن میداند؛ در حالیکه از تمام تشکل های که با علاوه نمودن پسوند وپیشوند حزب وطن وتاسیس عملا سازمان های نو پا به عرصه وجود گذاشته خود را از لحاظ تشکیلاتی مجزا دانسته  افتخار دارد که بخشی از حزب وطن است؛ با حرمت به همه انها، از انان تقاضا مینماید که  یکجا با هم، بدون تفوق وبرتری یکی بر دیگری ، بدون خود محور پنداری وخود برحق بینی مساعی خود را برای تدویر کنگره اعضای حزب وطن شریک سازیم۰

   تلاشهای  تاسیس سازمانهای جدید ولو هرقدر با نیات نیک هم همراه باشد، طوریکه دیده شد به مرکز تجموع اعضای حزب نه انجامید و در اینده نیز نمی انجامد، بیائید  در زیر سقف خانه مشترک خود در مورد اینده خود به نتیجه برسیم ۰ ما در پهلوی شما و در یک جمع متساوی الحقوق برای تشریک مساعی اماده هستیم۰

   اینک این سوال در برخی حلقات  در داخل و بیرون از تشکیلات موقت مطرح میګردد که در شرایط تهاجم وسیع راست و راست افراطی ونمایش قدرت در وجود احزاب و جبهات مسلح و سیا سی ان تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در کدام موقعیت قرار دارد و رابطه خود را با نیرو های راست و چپ چگونه چګونه تنظیم مینمایید۰

  تشکیلات موقت بمثابه معتقد ترین تشکل به ارمانها واهداف ستراتیژیک حزب وطن همان پاسخی را که دیروز حزب وطن داده بود  برای امروز نیز اصولی ودرست میداند۰ کنگرۀ دوم حزب دموکرا تیک خلق افغانستان که در عینحال کنگره اساسگذار حزب وطن نیز است در قضاوت خود پیرامون عصر که واژه های  چپ و راست مخصو صآ به مفهوم امروزی ان محصول انست به این نتیجه رسید که در مرکز تفکر سیاسی استراتیژیک عصر مذکور دیدګاه تامین امنیت از طریق قدرت قرار داشت۰ 

   طوریکه همه ما و شما شاهد این جریانات هستیم؛ واژه های چپ وراست از محتوای خود تهی شده  و به روپوش ایدیولوژیک  قلدوری و زور گویی مراکز قدرت جهانی مبدل ساخته شده بود و اینها  بیش از انکه ماهیت جریان را نشان دهد سمت  مراکز وابستګی را نشان میداد۰ بدین لحاظ کنګره تصریح نمود که نوسازی حزب ما به صراحت این حقیقت را به اثبات میرساند که دیګر مفاهیم چپ و راست برای بیان ماهیت ان نمیتواند مناسب باشد۰ زیرا حزب تصمیم گرفته بود یک راه نجات کشور را ازمصیبت و فاجعه جنگ گویا طبقاتی بسوی صلح و تفاهم بګشاید و این ممکن نبود مګر اینکه با وابستګی سیاسی و دنباله روی ایدیولوژیک بطور قاطعانه وداع صورت بگیرد۰  دوم منافع ملی را که در شرایط موجود بر زمینه تفاهم بین الافغانی قابل حراست بود و است بر منافع و احکام ایدیولوژیک مبتنی بر تفکر انتاگونیستی که پیروزی را در نابودی فزیکی طرف مقابل میدید رجحان دهد و سنګبنای حزب و طن را بر  اساس مفکوره عمومی برای خدمت به مردم بګذارد بدین لحاظ  به این نتیجه رسید که نا معقول خواهد بود که حزب با تعهد یک جانبه و بی لزوم بنیاد اندیشه وی خود را محدود سازد۰ 

  واما اگر قرار باشد که امروز ما یکبار دیگر در شرایط جدید به این سوال پاسخ ارایه داریم که سمت حرکت ما کدام است چپ یا راست  هر ګونه پاسخ بدون توجه به  فلسفه وجودی حزب وطن و رسالت تاریخی ان که نتنها دیروز بلکه امروز نیز با قوت و ضرورت بیشتر در برابر ما قرار دارد یک برخورد سطحی  احساساتی میکانیکی و راه ګم کننده خواهد بود۰

   ما با صراحت  اعلام میداریم که با توجه به مفاهیم امروزی ان راه ما با چپ ، چپ  افراطی  راست و راست افراطی کاملآ از هم جدا است و اګر کسی بخواهد چپ را بمفهوم وسیع و بار معنی تاریخی ان که بی تردید در چنان موقیعت تاریخی در موضیع دفاع از منافع مردم قرار داشت   در برابر حزب و طن قرار دهد میخواهیم با صراحت بګویم که با توجه به همین موضیع تاریخی قبل ازانکه این اصطلاحات به وسیله استتار ستم و اجحاف مراکز متخاصم قدرت های جهانی و یا ابر قدرت ها مبدل شود حزب و طن دیروز هم یک جریان چپ بود و امروز نیز یک جریان چپ است۰

   در حالیکه مجدا تکرار میکنیم با توجه به ماهیت کنونی این واژه ها؛ این مفاهیم برای بیان ماهیت حزب و طن مناسب نیست و مخصوصآ که امروز حقیقت روشده معامله ګرانه پشت پرده های سرخ و سیاه نشان میدهد که ازین واژه ها بکدام پیمانه در فریب و طن دوستان سو استفاده بعمل امده است۰ مراجعه به مفاهیم چپ و راست برای تعریف کوتاه و جامع حزب وطن که با عدم وابستګی ایدیولوژیک و سیاسی حمایت قاطع از صلح و تفاهم بین الافغانی و مخالفت صریح با جنګ مشخص میشود بکدام پیمانه ناقص و معیوب است؟  درین رابطه یکبار دیګر مراجعه میکنیم به سخنرانی رهبر جمهوری افغانستان و رئیس حزب وطن شهید داکتر نجیب الله که  در کنگرۀ حزب ایراد کردند:

 مفکورۀ يک حزب با شرايط اقتصادی-اجتماعی کشوريکه در آن فعاليت مينما يد، پيوند ناگسستنی دارد، به همين جهت نا معقول خواهد بود که حزب با تعهد يک جانبه و بی لزوم به اين يا آن ايديولوژی بنياد انديشه يی خود را محدود سازد.  

  مسله قابل توجه جدی دیگر تفاوت  نظراعضای تشکیلات موقت در داخل و خارج از کشور در  مورد نام تشکیلات است۰ هر چند این تشکیلات موقت است ولی در نتیجه این این تفاوت دو راه پیشنهادی رفتن به کنگره و برامدن ازان در برابر ما قراردارد:

مطابق یک نظر اعضای حزب وطن کنگره خود را دایر میکنند و اینکه از کنگره بکدام نام و کدام هویت بیرون میشوند به فیصله های کنگره تعلق۰

ولی راه دوم به کنگره حزب وطن نمی انجامد درواقع کنگره موسس یک حزب جدید بوده میتواند لذا سوال عمده ایکه در برابر ما قرار دارد اینست که چگونه می توان بر این دوگانه گی فایق امد و مهمتر از ان اینکه با این دوگونه گی نمیتوان به کنگره واحد رفت؛ با این دوگانه گی دو کنگره مطرح است که از  لحاط ترکیب  و نیروی متشکله از یکدیگر تفاوت دارد  که باید هردو به یکی و یا هریک جداگانه به کنگره های مختلف بروند۰

   تا کنون یکی از اصول مسلط سیاست عملی ما  بخصوص درمورد دولت این بود که از اقدامات خوب ان حمایه واز غلطی های ان انتقاد میکنیم که تا هنوز نکردیم۰ و نام انرا ګذاشتیم حمایت مشروط    این حمایت مشروط ما را به دنباله روی در سیاست محکوم نموده است و همیشه حوادث بر ما موثر است تا ما بر حوادث  ما میگویم که برای امروز  سیاست میکنیم ، واز تحویل و تعبیر امروز به درک میکانیکی  ان رسیده ایم بدین لحاظ نه اهداف ستراتیژیک داریم ونه جدیت ضرورت  انرا احساس میکنیم ؛ حضور مستقل و فعال در سیاست مستلزم اهداف ستراتیژیک است که حد اقل یک نسل را در نظر داشته باشد۰ تعین مواضع مستقل ما در برابر حاکمیت ازین جهت نیز  اهمیت کسب نموده است که اینک حاکمیت در وجود جبهه  ملی اپوزیسیون رسمی سیاسی خود را دارد که همچون جانب دولت اکثریت قاطع انان را  نیزجنگسالاران ؛ زور گویان وقاچاقبران مواد مخدره تشکیل میدهد۰

  ما در حالیکه مخالفت قاطع و اصولی خود را با جنگ  جنگسالاران ؛ زور گویان ؛ تولید وترافیک مواد مخدره ا فراط گرایی طالبی و غیر طالبی و مداخلات خارجی از شمال وجنوب گرفته تا ادرسهای دور ونزدیک دیگر  چه در داخل دولت وچه در اپوزیسیون ان اعلام داشته ایم مقابله با این وضیعت    را در  استحکام  تفاهم بین الافغانی بر محور منافع ملی مشاهده مینمایم و به تمام انانیکه با خام طمع گی به ایجاد جبهه متقابل به اشتراک ورهبری چهره های دیگر جهادی که همین اوصاف و القاب فوق را دارا اند دل بسته ان هوشدار میدهیم که تلاشهای نا بخردانه شان یکبار دیگر  کشور را به سوی بحران سراسری خون بارمی کشاند۰ تلاش برای این هدف که مردم درمیان جبهات متخاصم که در واقع برای یک ستراتیژی واحد خدمت میکند یکی را انتخاب نماید تلاش بیهوده است و همچون جبهه گویا ملی با مخالفت  اشکار و بر حق قاطبه مردم مواجه خواهد بود۰ حق نداریم فراموش کنیم که  با تداوم سیاست حمایت مشروط به یک جریان بی خاصیت مبدل   خواهیم شد۰

   مردم حق دارند از ما بپرسند عقاید ، ارزو ها و برنامه های ما برای انها چیست تا متکی بر قضاوت روی ان  حد فاصله و رابطه خود را با ما تعین نمایند؛ مردم باتوجه به نظر وعمل هر شخص وگروه و جریان سیاسی قضاوت تاریخی خود را میکنند  نه بر هویت وماهیت گذشته ان۰

  اینک نیرو های مختلف بخصوص در وجود جبهه  ملی  عمدا و قصدا در مورد مصالحه ملی مغالطه نموده از یکطرف از ان بخاطر اغراض خود سو استفاده میکنند  واز طرف دیگر انرا به حیث مجموعه عملکرد های سطحی حفظ و تقسیم قدرت معرفی داشته از ارزش و اهمیت بزرگ تاریخی که دارد تهی میسازد ؛ باید  این جریان   با قوت ، صریح و مشخص افشا گردد ۰ با بیگانه گی از هویت خودی و با سیاست موجود نمیتوان بااین تهاجم نشراتی  که ارام ارام بسوی جنگ زبانی و منطقوی کشانیده میشود مقابله نمود۰


مسئلۀ نشرات باید در همین نشست و بصورت بنیادی حل وفصل گردد
.

   موقعیت و مواضع مستقل ماسبب شده است تا با دولت و اپوزیسیون ان چه مسلح وچه عجالتا غیر مسلح مواضع و دیدگاه همسان نداشته باشیم. ما به این باوریم انانیکه چشم امید به شمال دوخته اند بایست تاریخ کشور خود را با تمام حجم ان مطالعه نمایند۰ تصویری که از بازی های خرد و بزرگ کشیده شده نشان میدهد که اگر به خود بر نگردیم در خدمت بیگانه از هستی خود مایه میگذاریم و انانیکه در روی راه بادهای مساعد غرب بادبان بر افراشته اند قبل از انکه در تصادم با سنگ لحد بدانند که خواب های بی تعبیر میدیدند و درست همانند جانب مقابل در حد یک وسیله و انهم در تخریب منافع ملی خود استفاده شده اند،  با تاریخ و عزایم  جهانگیری که امروزه زیر چتر گلوبالیزم اقتصادی حتی در مغایرت بااخلاق و دموکراسی غربی لجام گسیخته میتازد اشنائی خود را کامل سازند این جریانات، حتی با ظاهر اراسته اش با منافع ملی ما در تصادم قرار دارد؛ حامی منافع ملی  افغانها و افغانی  بوده نمیتواند۰ اینک مظاهر انرا در سیاستهای  اقتصادی، که هم نیروی کار و هم سرمایه از ان می نالد و در خود باخته گی و خارجی پرستی ان با صراحت مشاهده نموده میتوانیم۰ ما برای یک ستراتیژی ملی بمنظور تامین ثبات،صلح عادلانه و انکشاف ضرورت داریم که میتواند در چوکات اندیشه مصالحه با توجه به تمام عمق و پهنای این اندیشه قابل دسترسی  باشد۰

   ضمن حمایت از سیستم  سیاسی موجود کشور بصورت یک کل، حمایت از بازار ازاد حاکمیت و کنترول دولت را بر منابع حیاتی و شاهرگهای اقتصادی کشور در امر رشد و انکشاف الزامی میدانیم ما تفکر تعبیر بازار ازاد راکه عرصه حیات افتصادی کشور را به جولانگاه خودسر و ویرانگر تراست ها و کارتل ها مبدل ساخته، صنایع و سرمایه ملی راکه به هیچصورت تاب مقاومت در برابر  سرمایه های غول اسای شرکت های چندین ملیتی را دارانیست یتیم وسرگردان رها میکند محکوم میکنیم ۰تبدیل اقتصاد کشور به اقتصاد مصرفی نه تنها عناصری از رشد وانکشاف را در بر ندارد  بلکه خیانت به منافع ملی نیز محسوب میگردد۰ ما از تمرکز سرمایه های ملی و  تشویق و ترغیب سرمایه گذاری خارجی در عرصه تولید صنعتی حمایت و پشتبانی خود را اعلام میداریم.

   وضیعت نظامی افغانستان ووضیعت نظامی در افغانستان معضله بزرگ ملی ماست که تحت تاثیر فکتور های خارجی اراده و منافع افغانی  را عملا در درجه ثانوی اهمیت قرار داده است۰  از نظر ما موجودیت قطعات نظامی خارجی در افغانستان  بخاطر مبارزه باتروریزم و دموکراتیزه ساختن حیات سیاسی و اجتماعی افغانی مطابق با فیصله های شورای امنیت سازمان ملل متحد، مخصوصا با توجه به وضیعت سیاسی نظامی  افغانستان یک ضرورت تاریخی ست ولی تاسف که حقیقت جوانب وجلوه های دیگری نیز دارد که هویت و تصویرقطعات نظامی خارجی را مخدوش میکند که در عین حال در مغایرت بافیصله های شورای امنیت ملل متحد که دستاویزی برای مشروعیت حضور این قطعات است نیز قرار دارد۰

   فعالیت های نظامیان خارجی در افغانستان در مواردی از خطا ها و اشتباهات بزرگ و نا بخشودنی گذشته  به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت میرسد۰ بمبارد های محلات مسکونی حتی اگر در نتیجه اطلاعات نادرست هم باشد ؛قتل عام مردم بیگناه مبتنی بر انتقامجویی ؛ تاسیس زندانهای مخوفی  بیرون ازاراده وکنترول دولت افغانستان که در ان افغانها تا سرحد  مرگ شکنجه  و در غیر انسانی ترین  شرایط  بدون دسترسی به وکیل مدافع وقضاوت عادلانه نگهداری میشوند از نمونه های محدود افشا شده ان است۰

   ما تحقیر، توهین، شکنجه و قتل افغان را به هر نام ورسم و از جانب هر کسی که صورت میگیرد تقبیح میکنیم و انرا داغ ننگی بر جبین مرتکبین ان میدانیم  واز دولت افغانستان میخواهیم تا به این پروسه که  هویت مستقل انرا تحت سوال قرار داده است خاتمه دهد۰

   تغیر در وضع رقتبارنظامی در افغانستان مستقیما مربوط میشود به ایجاد وتقویت پلیس اردو و نیرو های امنیتی  مستقل و توانمند ملی که در عینحال ضرورت تداوم حضور نیروهای نظامی خارجی را نیز مرفوع مینماید  همچنان طرح و تطبیق ستراتیژی ملی مبارزه با تروریزم وبنیاد گرایی نیز درین راستا از اهمیت تعین کننده برخوردار است۰ ما عقیده داریم که تفاهم بابنیاد گرایی  نه تنها به دموکراتیزه کردن حیات سیاسی و اجتماعی کشور نه می انجامد بلکه استقرارسیاسی را که در ان بنیاد گرایی نیز حاکم باشد تضمین نموده نمیتواند۰ عدم قاطعیت درامرمبارزه با تروریزم  دادن رشوتهای سیاسی وعقبنشینی در برابر انها فقط به تشویق وتشجیع بنیاد گرایی می انجامد۰

   درین روز ها تدویر جرگه امن میان افغانستان وپاکستان بمثابه حلال  بحران دراز مدت سرحدی ، که عمر بیشتر از عمر دولت بنام پاکستان را دارا بوده و از میراث های شوم دوران  استعمار برتانیا ست ، روی زبانها قرار دارد۰ دلایل متعدد وجود دارد که کامیابی این منصوبه را به توهم مبد ل میسازد  همچنان عزایم پاکستان  در حمایت از طالبان  مداخلات در امور داخلی افغانستان ، پیشروی در سرزمین ما و تاسیس موانع، از حصار کشی تا  تمدید سیم خار دار جلوه  های روشن دارد۰

   ما معتقدیم که حل این بحران نه در حیطه صلاحیت جرگه امن است و نه دولت افغانستان۰  چنین تصامیم بزرگ تاریخی میتواند فقط از اراده ازاد و مستقل مردم افغانستان و تاریخی  سر چشمه بگیرد.

در شرایط وجود دولت مستقل ملی و با ثبات افغان و در نتیجه ابراز اراده ازاد باشنده گان هر دو طرف خط تحمیلی دیورند میتواند این معضله راه حل خود را پیدا نماید۰
 

دوستان محترم

  طوریکه دیده میشود تشکیلات موقت اینک  در استانه انتقال به کیفیت و امکانات بالاتر قرار دارد وضرورت این مرحله ایجاب مینماید تا درساحتار تشکیلاتی ان تغیراتی وارد گردد.

  کار در سازمانهای بیرونی و در داخل کشور، با حفظ مشکلات و پرابلمها نظم یافته و امید تدویر کنگره را در فرصت مساعد ونزدیک بوجود اورده است ضرورت است تا روی برداشتن عملی تمام گامهای مقدماتی لازم  تمرکز بیشتربعمل ای پیشنهاد میگردد شورا برای خود رئیس انتخاب نموده وبه کمیته اجرائیوی یکجا با تفویض صلاحیت های بیشتروظیفه سپرده شود که در صورت لزوم معاون ویا معاونین  رئیس را از میان خویش انتخاب نمایند؛ تفویض صلاحیت  های بیشتر به کمیته اجرائیوی  به اعتماد بیشتر به ان ضرورت دارد۰  کمیته اجرائیوی صلاح دید تا با استعفای دسته جمعی خود راه را برای انتحابات جدید باز نماید و بمن وظیفه سپرد تا استعفای دسته جمعی شانرا به اجلاس حاظر تقدیم نمایم.  

  به نماینده گی از کمیته اجرائیه از حمایت بی شائیبه شما دوستان عزیز، در طول مدت کار این کمیته سپاسگذارم، همچنان اصالتاً از جانب خود از اعضای کمیته اجرائیه بخاطر نقش بزرگ شان در پیشبرد کار ابراز تشکر و امتنان مینمایم.

از شما اعضای محترم شورا خواهشمندم تا برای انتظام و پیشبرد کار جلسه از میان خویش رئیس جلسه را برگزینید۰

 

 از توجه شما تشکر

 

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<