www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:19.02.2008

 

توضیحات

پیرامون مواضع تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در
مورد همایشها جهت تفاهمات و تشریک مساعی نیروهای همسو

مورخ ۱۹/۲/۲۰۰۸

کشور ما در وضیعت فوق العاده پیچیده و دشوار قرار گرفته است.  توسعه فقر یکجا با سیاست های نادرست و عجولانه اقتصادی افغانستان را در معرض فاجعه بشری قرار داده است.

تسلط اقتصاد مافیایی و از انجمله مافیای مواد مخدره، با توجه به منافع مشترک که با جنگسالاران  و تروریزم بین المللی دارند، نه تنها به تضعیف حاکمیت دولتی در سراسر کشور انجامیده بلکه خطرات عینی ارتقای نقش تفنگسالاران و بنیاد گرایی را در حیات سیاسی کشور افزایش داده است.

در عینحال بخشهای مسلح بنیاد گرائی در حمایت وهمراهی با تروریزم بین المللی با تامین تسلط کامل خود بر مناطق وسیع کشور فشار مضاعفی بر حاکمیت دولتی، غرص انطباق کامل مواضع دولت با مواضع انان تحمیل مینماید.

تلاشهای گسترده غرض تحمیل انقطاب بر محور های تباری و مذهبی که دستهای آشکار و پنهان از خارج نیز آنرا همراهی میکند، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور را به مخاطره انداخته است.

حضور گسترده خارجی ها در وضیعت سیاسی ـ نظامی کشور، که هریک در پی منافع ستراتیژیک خویش نیز اند (برغم موارد معین ولی با اهمیت انطباق منافع ایشان با منافع افغانستان) بر مشکل حاکمیت و استقرار سیاسی افزوده است.

ابعاد این فاجعه زمانی به نفس خود ضرب میخورد که حضور فعال و موثر نیرو های ملی و وطندوست مدافع منافع قاطبه مردم در وضیعت سیاسی کشور محسوس نیست.

تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن با توجه به ضرورت تاریخی همگرایی نیرو های ملی، وطندوست  و ترقی پسند و همچنان برخی تحرکات درین راستا، مفید و ضروری میداند تا تمام احزاب، سازمانها و تشکل های که اشتراک فعال در پروسه تسریع تفاهم غرض تشریک مساعی را به حیث وظیفه عمده در برابر خویش قرار داده اند،  بمنظور رفع سوء تفاهمات و تسهیل و مشخص ساختن پروسه همگرایی، اهداف سیاسی و توقعاتی را که ازین همگرایی دارند رسماً اعلام بدارند.  ما عقیده داریم:

   این حضور که مستلزم تشریک مساعی و اتحاد عمل طیف وسیع نیرو های ملی و وطندوست و ترقیخواه کشور است  دارای  خصلت تدریجی و مرحله ای میباشد که با نیت نیک، شعار و تحمیل نمیتوان به آن دست یافت.  طرح شعار های عام و فراگیر و یکمرحله ای در واقع گریز از عمل مشخص سیاسی است؛

  تلاش درین راه نه تنها یک عمل سیاسی ـ تشکیلاتی که درعینحال یک وظیفه مبرم ملی نیز است که نباید انرا با شعار های پر جاذبه اما غیر عملی تعویض و ضایع نمود ویا در صدد استفاده محدود سیاسی ـ تبلیغاتی از ان بر آمد؛

  وضیعت سیاسی خواهان برداشتن گامهای مشخص و طرح شعار های عملیست که با آغاز تقرب نیرو های دارای  وجوه مشترک آغاز میشود.

یکی ازین امکانات موثر و دارای اهمیت سیاسی آغاز گفتگوی مؤثر و هدفمند میان اعضای سابق حزب وطن است.  اینان بر زمینه های تمایلات، جهتگیریها، اهداف و اعتقادات مشترک که از گذشته  مشترک با خود انتقال داده اند دارای زمینه های عینی تشریک مساعی، تفاهم و وحدت عمل و در مواردی وحدت تشکیلاتی نیز میباشند. تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن بدون انکه به کار در راه تشریک مساعی نیرو های همسو در مقیاس گسترده تر کم بها بدهد حاظر است در قدم اول و بعنوان اقدام سیاسی عملی در همایش و گفتگوی اعضای حزب وطن و اعضای سابق آن (اعم از متشکل وغیر متشکل)  با علاقمندی  فعالانه شرکت ورزد.

تشکیلات مؤقت معتقد است که بمنظور جلوگیری از هرنوع سوء استفاده سیاسی و تبلیغاتی، احزاب و ساختار های تشکیلاتی جدا شده از بدنه حزب وطن که علاقمند شرکت در چنین گردهمایی ها اند و تصمیم دارند تا و اقعآ در امر نزدیک سازی مواضع خانواده بزرگ حزبی ها رسالت ملی و تاریخی خود را ایفا نمایند باید قبل از هر اقدام دیگر مواضع رسمی و مصوب سازمانهای خویش را در مورد عنوان و اهداف این گردهمایی از طریق وسایل اطلاعات جمعی اعلام دارند.

ما از تمام مشکلات، سوء تفاهمات، ناباوریها و اختلافات که درین راه وجود دارد بخوبی واقفیم ولی اقدام سیاسی ـ تشکیلاتی درین راه را عملی تر از شعار پر جاذبه ولی عملاً غیر عملی همایش و تشریک مساعی کلیه نیرو های ملی و وطنپرست و مترقی میدانیم.  زیرا مشکلات و پرابلمهای یاد شده درین عرصه  بمراتب بیشتر از عرصه  فوق الذکر است۰

 

عبدالبشیر  پیوستون

رئیس تشکیلاتِ موقتِ اعضای حزبِ وطن در خارج

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی