www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:18.08.2007

 

پیام تبریکیه تشکیلاتِ مؤقتِ انسجام اعضای حزبِ وطن

بمناسبت سالگرد استرداد استقلال کشور

   هشتاد وهشت سال قبل از امروز  مردم با شهامت و ازاده افغانستان با قیادت شاه امان الله خان غازی در سومین نبرد نابرابر ولی پیروزمند خویش بزرگترین امپراطوری عصر  را  به شکست مواجه و به پذیرش استقلال کشور واداشت.

   تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن بمناسبت هشتادو هشتمین سالگرد خجسته  استرداد استقلال به تمام هموطنان در داخل و خارج از کشور تبریک و تهنیت میگوید.  ما در حالیکه در برابر کارنامه های مبارزین شهید وغازی استرداد استقلال کشور سر تعظیم فرود میاوریم و حراست از میراث بزرگ تاریخی شانرا وظیفۀ ملی خود میدانیم، عقیده داریم که مفهوم استقلال بدون استقرار صلح پایه دار، تفاهم، تأمین وحدت ملی و اشتراک مردم مبتنی بر اراده ازاد و داوطلبانه شان در سرنوشت خود ناتکمیل باقی میماند.  ما مردم غیور و با شهامت افغانستان را برای  تکمیل مفهوم استقلال به تشریک مساعی جهت تامین صلح عادلانه، تفاهم بین الافغانی، وحدت ملی و ابراز ارادۀ ازاد و مستقل شان در تعین سرنوشت خود  فرا میخوانیم.

   بگذار سالگرد استرداد استقلال کشور تکانه باشد برای تسریع این روند.

 

کمیته اجراییوی شورای تشکیلات موقت اعضای حزب وطن در خارج

 

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<