دکتور نجیب الله
له پرونه تر سبا پوری

>> از ارشیف نشرات ویژه

نشرات ویژه بمناسبت شانزدهمین سالروز شهادت دکتور نجیب الله


نشرات ویژه بمناسبت پانزدهمین سالروز شهادت دکتور نجیب الله
نشراتِ ویژه بمناسبتِ دوازدهمین سال شهادتِ پر افتخار دکتور نجیب الله، رئیس جمهور پیشین افغانستان


نشراتِ ویژه بمناسبت یازدهمین سال شهادت دوکتور نجیب الله


ویدیوهای پیام وطن در youtube

 

گفت و شنود اختصاصی ایمل پیروز با محترم پروفیسور گران توریال
(بخش چهارم)


افغانستان:
مصالحۀ ملی و انکشاف اوضاع
۱۳۶۵ ـ ۱۳۷۱خورشیدی

فقیرمحمد ودان


حزب وطن
(نظریات و دیدگاه ها)

خبرونه |  اخبار
خبرې اترې او مرکې
تاریخ
تاریخی شخصیتونه
شعر او ادب
فرهنگ
گالری
طنز
اعلامیه ها
پیام ها
آرشیف مقالات
کتابخانه
سایت های دیگر
نویسندگان و همکاران
زموږ په اړه | در بارۀ ما

If you have difficulties viewing the contents, Download our Pashto font here.

 

 

 

 >> علمی و تحلیلی

 
گفت و شنود اختصاصی ایمل پیروز با محترم پروفیسور گران توریال
(بخش سوم)

گفت و شنود اختصاصی با محترم پروفیسور گران توریال
(بخش دوم)

گفت و شنود اختصاصی با محترم پروفیسور گران توریال
(بخش نخست)

 Afghan Attempts At Peace and Reconciliation 1986 and 2010 : A Comparison
by: Heela Najibullah


فقیرمحمد ودان

مصالحۀ ملی:
اندیشۀ سیاسی گذار از فرهنگ جنگ
به فرهنگ صلح
 

یادداشت مؤلف

فصل اول
اوضاع اجتمـاعی ـ اقـتصادی افغانستان

فصل دوم
فلسفۀ صلح بنیاد اندیشۀ سیاسی
مصالحۀ ملی

فصل سوم
ماهیت اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی
و سیاست های مبتنی بر آن

فصل چهارم
مصالحۀ ملی و دستگاهِ سیاسی

فصل پنجم
مصالحۀ ملی و مسائل فرهنگی

فصل هشتم
مصالحۀ ملی و مسائل دفاعی ـ امنیتی


اسلام و تنظیم امور حیات اجتماعی
(کتاب کامل)
پرفیسور گران توریال


 >> مطالب اخیر


پیام خانوادۀ محترم روان شاد عبدالرحیم خان هاتف


شخصیت ملی افغانستان، دکتور عبدالرحیم هاتف جهان فانی را وداع گفتند

پیام تسلیت ادارۀ ویب سایت پیام وطن


پیام برید جنرال خوشحال پیروز قهرمان جمهوری افغانستان، به منسوبین و سربازان اردوی ملی و سائر نیروهای امنیتی افغانستان


خطاب به نویسندگان، شخصیت های ملی، احزاب سیاسی و میدیای افغانی!
کاندید اکادمیسین سیستانیمیله سمنک و سمنک پزی در کابل
مصاحبه محترمه فتانه مقتدر با
محترم پرفیسور گران توریال


Message of Lieutenant General, Mohammad Afzal Loudin
(English Translation)

پیام و خطاب محترم دگر جنرال محمد افضل لودین
( متن دری پیام )مصالحۀ ملی و مسائل دفاعی ـ امنیتی
فصل هشتم

فقیر محمد ودان


افغانستان د پاکستان په... ستراتیژیکه کلابندۍ کې او د افغانستان په وړاندې د امریکې دوه مخې سیاست
جنرال عتیق پاڅون

 اسلام و تنظیم امور حیات اجتماعی
(کتاب کامل)
پرفیسور گران توریال


طرزالعمل مجمع روشنفکران افغان
در خارج از کشور

دکتور اضغرخیل منگل


نامۀ سرگشاده به جلالتمآب رئیس جمهور
ایالات متحدۀ امریکا

دکتور گران توریال


د بصیر کامجو د لیکنې ارزونه
عتیق پاڅون


اطلاعیه کمیسیون اروپایی تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن


فراخوان


اجلاس کمیسیون اروپایی تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن تدویر یافت


جلسه شورای مرکزی تشکیلات مؤقت انسجام
اعضای حزب وطن در شهر کابل دایر گردید


افلاطون او دټولنیز عدالت
نور محمد غفوری


نامۀ پناهندۀ افغان از «هولوکاست» ایران برای مادرش
با پیش نویس م. شیوا


موافقتنامۀ ستراتیژیک میان افغانستان و ایالات متحده امریکا و پس لرزه های آن
فقیر محمد ودان


کشور های چند قومی: درد سرها و راه حل ها
نگرش و کاوش برای همزیستی

صدیق رهپو طرزی


ارزوهای بارانی (شعر)
پوهندوی شیما غفوری


اطلاعیۀ کمیسیون اروپایی تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن


هشت ثور فاجعه ننگین تاریخ
آرین خیبر


ابلاغیه
هیئت اجرائیه تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج


اجلاس کمیسیون مشترک اروپایی تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن دایر گردیدافغانستان
مجموعۀ از مقالات

پرفیسور گران توریالمتن سخنرانی محترم جمشید پایمرد
رئیس دورانی کمیسیون اروپایی تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن


اجلاس کمیته اجراییوی تشکیلات موقت در شهر کابل دایر گردید


اطلاعیۀ
کمیسیون مشترک اروپایی تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن


جلسه نوبتی کمیسیون مشترک اروپایی تدارک و تدویر
مجمع عالی حزب وطن تدویر یافتحزب وطن ـ نظام آیندۀ افغانستان
(طرح پیشنهادی)

از: پرفیسور گران توریال


اطاعیه کمیسیون اروپایی تدارک و تدویر مجمع عالی (کنگره/مجمع عمومی) حزب وطن


«یک درد و یک دعا»
نام رُمان تازۀ از قلم خانم مشعل حریر است که در ان تابوهای جامعه افغانی به تصویر کشانیده شده اند و خواننده را با یک دنیای گنگ، دردناک و اما حقیقی معرفی میکند.

>>> متن کامل کتاب


افغانستان در مسیر دگرگونی ها
متن سخنرانی محترم عبدالبشیر پیوستون در کنفرانس بین المللی کارشنا سان تحت عنوان «افغانستان در سالهای ۲۰۰۱ - ۲۰۱۱ در راه استقرار دولت وجامعه با ثبات» -
در شهر دبی


ساختار اجتماعی – سیاسی افغانستان و تغییر آن در مسیر انکشاف اوضاع
متن سخنرانی محترم فقیر محمد ودان در کنفرانس بین المللی کارشناسان تحت عنوان «افغانستان در سالهای ۲۰۰۱ ۲۰۱۱ در راه استقرار دولت وجامعه با ثبات» -
در شهر دبی


پیشنهادات عده یی از روشنفکران افغان
به کنفرانس بن دوم
از قلم ی: داکتر گران توریال


کنفرانس بین المللی کارشناسان تحت عنوان
 
«افغانستان در سالهای ۲۰۰۱ - ۲۰۱۱ در راه استقرار دولت و جامعه با ثبات» در شهر دبی تدویر یافت


پوهاند م. ا. زیار سره مرکه
مرکه وال: انجنیر عبدالقادر مسعود


«خودكشي يا قتل»
پوهاند، جنرال عبدالعزيز عازم

 


د وطن پیغام په اړه | در بارۀ پیام وطن

 

ایمل پیروز

مدیر مسئول و گردانندۀ سایت:

email:payamewatan@yahoo.com

ادرس ایمیل | بریښنالیک:

+46-737608525

ټلیفون شمیره | شمارۀ تلیفون:

 

Copyright © payamewatan.com 2006
استفاده از مطالب این سایت فقط با ذکر منبع
«پیام وطن» مجاز می باشد