تجاری، شرکت های افغانی

بانک ها
 

شرکت موبایل افغان بیسیم

عزیزی بانک

 

شرکت موبایل روشن

بانک ملی افغان

 

شركت لايبرتي كارپوريشن

کابل بانک

 

شرکت هوایی کام ایر

 
 

افغان خلیج

 
 

تبلیغات در افغانستان

 
 

بازرگانان افغانستان در دبی

 
 

صفحه افغانستان در بانك توسعه آسيايي

 
 

اطاق تجارت افغانستان

 
 

 اطاق تجارت افغان- امريکا