دیگر سایت های خبری و موضوعی افغانستان

موسسات و نهاد های خارجی, سايت هاي دفاتر و نمايندگي هاي ملل متحد

موسسات و نهادهای افغانی

http://www.afghan-info.net/

سازمان آموزشي علمي و فرهنگي ملل متحد (UNESCO) شهدا

http://www.afgha.com/

شبکه يکپارچه اطلاعات منطقه اي ملل متحد- آسيا (IRIN) مجتمع جامعه مدنی افغانستان

http://www.afghanforums.com/

کميشنري عالي ملل متحد براي پنادهنده گان (UNHCR) انجمن انجینیر های افغانی (انگلیسی)

http://www.afghannews.net/

   برنامه همکاري ملل متحد براي افغانستان (UNAMA) هریوا

http://www.afghana.org/

صندوق کودکان ملل متحد براي افغانستان (UNICEF) انجمن فرهنگی فنون

http://www.afghanistannews.net/

صندوق انکشافي ملل متحد براي زنان (UNIFEM)  شرکت ثبت دامنه های .af

http://afghanan.net/

برنامه محيط زيست ملل متحد (UNEP)  

http://www.afghan-network.net/News/

برنامه انکشافي ملل متحد (UNDP)  

http://www.unama-afg.org/

سازمان بين المللي مهاجرين برنامه بازگشت افغانهاي متخصص  

http://www.virtualafghans.com/

سازمان بين المللي مهاجرت (IOM)  

http://www.eurasianet.org/...

برنامه غذا و زراعت (FAO)  

http://www.afghanstation.com/

سازمان بين المللي کار (ILO)  

http://www.an-alliance.com/

 برنامه جهاني غذا (WFP)  

http://afghanet.com/

   دفتر انکشافي بين المللي ايالات متحده امريکا افغانستان (USAID- Afghanistan)  

http://www.afghana.com/

     دفتر همکاري انکشافي هالند - سازمان همکاري اقتصادي  

http://www.eafghans.com/

دفتر انکشاف بين المللي کشور انگلستان (DFID)   

http://www.afghanhiphop.com/

دفتر همکاري بين المللي کشور جاپان (JICA)  

http://dir.yahoo.com/...

     دفتر انکشافي بين المللي کانادا (CIDA)  

http://afghanistan.usembassy.gov/

  سازمان همکاري اقتصادي (ECO)  

http://www.nationalgeographic.com/...

    صندوق بين المللي پول (IMF)   

http://www.afghanistans.com/

     بانک انکشاف آسياي (ADB)  

http://www.afghanland.com/

     بانک جهاني مقيم افغانستان  

http://www.afghanonline.com/

     گروه بين المللي بحران  

http://www.afghansolidarity.com/

  شبکه امداد افغانستان  

http://www.afghanistanpeace.com/

   شبکه حقوق بشر  

http://www.gl.iit.edu/govdocs/afghanistan/

    گروپ تحقيقاتي افغانستان  

http://www.afghanlove4all.com/

   کتابخانه ديجيتل افغانستان  

http://news.yahoo.com/fc/World/Afghanistan

   سازمان نظارت بر حقوق بشر  

http://www.afghansarzamin.com/

     شبکه انکشافي آغا خان (AKDN)  

http://www.adb.org/Afghanistan/

  آرشيف افغان - جرمن  

www.afghanlaw.de/

   پروژه بازسازي افغانستان، مرکز همکاري بين المللي، پوهنتون نيويارک  

www.kabulzamin.com/

دانشگاه آمریکا در افغانستان  

www.arianauniversal.com/

تی دی اچ (افغانستان)  

www.geocities.com/afghan_religions/

آغاز نو  

www.afghancools.com/

پروژه مکاتب افغانستان  

www.1afghan.com/

هسکو  

www.countryreports.org/afghanistan.htm

   

www.afghanistantimes.com/

   

www.afghanpostcard.4t.com/

   

www.academicinfo.net/afghan.html

   

www.memory.loc.gov/frd/cs/aftoc.html

   

www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5380.htm

   

www.ethnologue.com

   

www.afghandaily.com/