عکس, سرگرمی, چت هنرمندان موسیقی موسیقی
افغان فان احمد ظاهر  آهنگهاي افغان
عكس موضوعي افغانستان احمد ظاهر یونایتد افغان
عكسهاي سالهاي 1976 - 78 فرهاد دريا کابل سنتر
افغان سايت فرهاد دريا افغان موزیک
افغان آنلاين داوود سرخوش افغان موزیک 
افغانستان آنلاين چت وجيهه و فريد افغان موزيك
قطغني وجيهه و فريد کابل سنتر
لوگر حكيم لودین مستانه موزيك
نوجوانان افغان  حبيب قادري پشتو موزيك
افغان رپر قادر اشپاري افغانستان موزيك آنلاين
افغان 3000 استاد الطاف حسين سرآهنگ ام تی وی افغان
افغان مانیا (انگلیسی) نصرت پارسا ترانه ها
افغان دنیا (انگلیسی) زبير نيك بين  
آریا تیوب مامون موزيك  
   حفيظ و ديفياني  
  نظير موزيك  
  احسان امان  
  سير عزيزي  
  فيض قادري  
  رامين شريف  
  فرهاد هجران