خبری/ تحلیلی/ سیاسی

 
  بی بی سی (افغانستان)  
  کابل پرس  
 

يادداشتهايي از كابل

 
  گفتمان  
  وطندار  
  عصر جدید  
  سرنوشت  
  روشنایی (ځلا)  
  دلمر رنا  
  اخبار فارسی از روسیه  
  سپیده دم  
  اخبار افغانستان  
  آسمائی  
  آریانا افغان  
  کابل ناتهـ  
  در راه صلح  
  امید وطن  
  آرمان  
  پندار  
  میهن  
  آریانا پارس  
  جاویدان  
  خانه نویسندگان آزاد  
  پیام روز  
  محبت  
  روشنک  
  برگنامه فانوس  
  روزگاران  
  آشیان  
  دل آباد  
  آزادی  
  مجله افغانی  
  ژواک  
  ماه نامه نی  
  فرهنگستان  
  افغانستان قلب آسیا  
  افغان موج  
  سایت مطبوعات افغانستان  
  افغان آبزرور  
  دیدگاه  
  سلام  
  غرجستان  
  آزادي بيان  
  صبح امید  
  انجمن دانشجویان افغانستان  
  برای افغان  
  پیام  
 

صفوف حزب وطن

 
  سایت وطندار