زنان شخصيتها احزاب و جمعیت ها
جمعيت انقلابي زنان افغانستان (راوا) ملالي جويا جمعيت انقلابي زنان افغانستان
مجمع زنان افغان   نهضت آينده افغانستان
راديو پيام زنان   مجمع فرهنگي انقلاب اسلامي افغانستان
مربوط به زنان (انگلیسی)   حزب كمونيست (مائوئیست) افغانستان

http://www.feminist.org/afghan/

  حزب وحدت اسلامي افغانستان 
http://www.amnesty.org/ailib/intcam/afgan/afgtoc.htm   حزب مستقل و ديموكرات افغانستان
http://www.wapha.org/   حزب رفاه ملي افغانستان
http://www.w4wafghan.ca/    
http://www.womenforafghanwomen.org/    
http://www.afghanwomen.com/    
http://afghanwomensmission.org    
http://www.awai.org/    
http://www.afghanistanwomencouncil.org/