www.payamewatan.com
     
 

ایمل لیان  

بمناسبت دهمین سالگرد شهادت دوکتور نجیب الله
رئیس جمهور قهرمان کشور

 

با یورش وحشیانۀ یک خزان ناگهانی

در سینه سازندگان فردای انسانی

غنچه های بهاری... پژمردند

آنها که بفرمان جهل

از زندگی، مرگ می سازند

او را که، برغم جهل

از مرگ، زندگی میساخت...

بمرگ سپردند...

او دیگر در میان ما نیست

و این... تراژدی قرن ماست

تراژدی زندگیست...

   یک دهه پیش در چنین روزی قلب داغدار مام میهن شاهد هجوم هیولای جهل و ظلمت و تداوم تسلط تاریکی ها بر گسترۀ آن گردید، و سپاه جهل فرزانه مرد باقیمانده از سرداران سپاه روشنایی را که سر تسلیم فرو نمی آورد به شهادت نایل گردانیدند.

   چه شهادت پر شکوه و ابهت انگیز! که قهرمان صلح با چشمان باز و آغوش گشوده به استقبال آن نشسته بود تا با نثار هستی بزرگ زندگی خود دیگران را از ژرفای دسایس بیگانه آگاه گرداند، تا باشد اگر کوردلان تاریخ چشم بصیرت یابند!

   چه شهادت غرور آفرین! که شهید ملت در آخرین لحظات زندگی پنجابی سیاه دلی را از صف محاربه خارج کرد و تن به ذلت تاریخی نداد.  و ثابت کرد که برای ما موجودیت فزیکی به هر قیمتی که باشد مطرح بحث نیست.  برای ما موجودیت در تاریخ، در معنی، در جلایش اندیشه ها و در انجام تعهدات مطرح است.  او سینه اش را سپر ننگ شکست های دیگران ساخت و با سربلندی و پیروزمندی در برابر تاریخ کشور چهره گشود و یک قدم هم از موضع اصولی خویش، از دفاع مشروع، دفاع از وطن، صلح و نوامیس ملی به عقب نرفت و با نثار خون خود صفحۀ دفاع مستقلانۀ از حیثیت، آبرو و شرف مردم، از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی کشور از صلح و آزادی مردم را در تاریخ رنگین ساخت و قربانی آرمان های والایش افغانستان مستقل، غیر وابسته، سربلند و پر غرور و اهداف سترگ صلح، دیموکراسی و ترقی گردید.

تن زنده دل  خفته  در زیرگل

به از عالم  زنده ای  مرده دل

دل  زنده  هرگز  نگردد هلاک

تن زنده گر  بمیرد  چه باک !

 

دهمین سالگرد شهادت ابر مرد صلح، مصالحۀ ملی و وطنپرستی را به همه وطنپرستان کشور، دوستان و خانوادۀ شهید پر عظمت تسلیت میگوییم.

ایمل لیان


نام فرستنده : 

ایمیل فرستنده :

   موضوع:       

 

 

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<