www.payamewatan.com
     
 

 

پیام کمیتۀ حزبی، حزبی های شهر هامبورگ
بمناسبت دهمین سالگرد شهادت دکتور نجیب الله

 

رفقای عزیز و هموطنان گرامی!

   تاریخ ۵ میزان ۱۳۷۵ مطابق ۲۷ سپتمبر ۱۹۹۶ لشکر جهادی طالبی به یاری دشمنان تاریخی کشور عزیز ما، شهر کابل را از چنگال اسلاف جهادی شان قبضه کردند. و بدستور سازمانهای جهنمی، شخصیت مبارز، فرزند حق پرست و صدیق خلق افغانستان، منشی حزب وطن و رئیس جمهور پیشین افغانستان و برادرش را مغایر با تمامی قوانین ملی و بین المللی به شهادت رسانیدند.

روانش شاد و خاطراتش جاودان باد.

   زندگی، مبارزات سیاسی، پیش بینی ها، درک او از جامعه و بالاخره مرگ آن ابر مرد تاریخ سیاسی افغانستان فراموش ناشدنی است.

فرزندان صدیق وطن به آن افتخار دارند.

   ما اقدام شما رفقای همرزم را که بیاد آن شخصیت شناخته شده ی کشور سیمینار علمی را سر براه میدارید استقبال نموده هر نوع آمادگی خود را در هر چه پربارتر شدن آن سیمینار اعلان میداریم.

موفق و پیروز باشید.

هامبورگ اول اگست ۲۰۰۶

jcaqadiry@gmx.de

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<