www.payamewatan.com
     
 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

پیام

کمیسون مؤقت انسجام ولایات بلخ، جوزجان، سرپل و فاریاب اعضای حزب وطن.

مورخ ۱۹ اسد سال ۱۳۸۵

 

به مناسبت ده سالگی شهـــادت دکتورنجیب الله

سابق رئیس جمهور افغانستان و رئیس حزب وطن.

 

 

   ده سال قبل از امروز درسحرگاهان ۵ میزان سال ۱۳۷۵ ه ش مطابق ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶ میلادی مرحوم  دکتور نجیب الله به جرم دفاع و حراست از آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشور عزیز ما افغانستان و به جرم ابتکار طرح و تطبیق مشی مصالحۀ ملی، قطع جنگ و برادر کشی و مبارزه خستگی ناپذیر علیه تروریزم، به شکل غیرانسانی و ناجوانمردانه توسط گروه وحشی طالبان به دستور باداران خارجی شان به شهادت رسید.  یادش زنده و روحش شادباد!

 

   دشمنان صلح و آشتی و تشنگان قدرت با به راه اندازی انواع دسایس به همکاری وهم یاری باداران خویش پلان پنج فقره صلح ملل متحد را که یگانه الترناتیف بخاطر قطع جنگ و نجات وطن  از ویرانی بود (و است) به ناکامی روبروساختند و دولت قانونی و برحق مردم افغانستان را که تلاش میورزید تا با اشتراک همه نیروهای مطرح  راه را به سوی صلح بازنماید درنتیجه مردودترین شیوه ها و طروق کسب قدرت یعنی کودتا داخلی ازبین بردند.  گذشت زمان نه چندان طولانی نشان داد که پیشبینی ها و استراتیژی حزب وطن و رهبر باداریت آن برحق بوده و هم اکنون همه مردم افغانستان وجهان مترقی به صحت آن مهر تائید می گذارند.

 

   سال های بعد از شهادت دکتور نجیب الله رهبر ملی مردم افغانستان بخوبی نشان داد که همه طرح ها، نظریات، دیدگاه ها و پیشبینی های موصوف واقعبینانه و به خیر و فلاح مردم عذاب دیده کشور بوده است.

 

   موصوف بارها تروریزم را خطر جدی برای کشور، منطقه و جهان پنداشته آنرا بگوش جامعۀ جهانی میرسانید.  با تأسف که جامعۀ جهانی به این فریاد های برحق گوش نمیداد.  بالاخره دشمنان صلح و آرامش مردم این ابرمرد تاریخ معاصر افغانستان را به مشابه مانع جدی در راه تبدیل ساختن کشور به مرکز تروریزم بین المللی، کشت و قاچاق مواد مخدر، نقض حقوق بشر وغیره اعمال شوم شان از سر راه خود دور ساختند و به این ترتیب مردم افغانستان را از داشتن یک رهبر ملی، شجاع مبتکر و وطن دوست محروم کردند.

 

   حادثۀ المناک ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ میلادی عملاً ثابت ساخت که فریاد های مبنی بر اعلام خطر تروریزم به جهانیان چه سان دقیق، به جا و به موقع بوده است اصولآ مبارزه علیه تروریزم باید از شناسایی ومحاکمه قاتلان مرحوم دکتور نجیب الله آغاز میگردید ولی افسوس که باز هم به خطا میروند و آدرس را غلط میگیرند.  ما ضمن اینکه ازاقدام تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن درداخل و خارج کشور مبنی بر تدویر سمینار های علمی حمایت و پشتیبانی قاطع نموده آرزومندیم پیام های صریح وروشن ما مورد توجه مقامات مربوط قرار گیرد.

 

   از جلالتماب سرمنشی ملل متحد، کمیسون مستقل حقوق بشر و مقامات دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا مینماییم که بخاطر ارج گذاری به مبارزات شجاعانه و دلیرانه مرحوم دکتور نجیب الله در تطبیق پلان صلح پنج فقره یی ملل متحد و تطبیق مشی مصالحۀ ملی قاتلان موصوف را شناسایی و محاکمه نمایند.

 

   از مبتکرین تدویر سمینارهای علمی به مناسبت دهسالگی  شهادت دوکتور نجیب الله در داخل و خارج کشور احترامانه آرزو میبریم که ضمن صدور قطعه نامه ها از مراجع و مقامات مربوط تقاضا نمایند تا به جهت اعاده حقوق مادی و معنوی ایشان اجراات لازم به عمل آورند.

 

   امروز سیاست بازی و تجارت سیاسی به یک مرض مزمن تبدیل گردیده است.  به نظر ما تجلیل شاسیته از سالگرد شهادت دوکتور نجیب الله وقتی صورت گرفته میتواند که پیروان واقعی مشی مصالحۀ ملی اختلافات شخصی، ذهنی، اسمی و سلیقوی خویش را که پایه  و بنیاد عینی ندارد کنار گذاشته خلای نبود یک حزب ملی و سرتاسری را  مرفوع نمایند تا به ادامه آن شعار های ایجاد  جبهه و ائتلاف در پرتو  پلورلیزم سیاسی و دیموکراسی مطرح و عملی گردد.

 

   بگذار ده سالگی شهادت مرحوم دوکتور نجیب الله انگیزۀ باشد برای وحدت مجدد اعضای حزب وطن و همه نیرو های ملی و وطن دوست افغانستان!

 

و من الله توفیق

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<