www.payamewatan.com

 

پيغامونه  
   
         
   


فبروری| مارچ | اپریل | مئ

   
 


نجیب الله شفقیار ،  یکتعداد مهاجرین افغان دردهلی جدید- هند. ،  ف. بریالی ،  باوري از کابل


24/02/06
نجیب الله شفقیار
کلن ـ آلمان


     درود و سلامهای صمیمانۀ خویش را به محترم ایمل پیروز و سایرهمکاران شان درصفحه انترنیتی  پیام وطن تقدیم میدارم و به مناسبت آغازنشرات این صفحه انترنیتی به شما وهمه  وطنداران  وطنپرست تبریک وتهنیت عرض میکنم !

     آغاز نشرات  پیام وطن را به مثابه آغاز بیان حقایق و واقعیتهای نا گفته و مکتوم  میهن عذابدیده مان به فال نیک گرفته آرزومندم آن رازهای سربه مهر و آن دهنهای چسپیده به لاک ابن الوقتی و آن قلمهای نوک به هوا و سربسته از ترس این و آن و یا آن رفقای شوک دیده ی خموش و مایوس ازنامردیهای یاران نیمه راه،  به حرکت آمده و با به میان آمدن چنین یک رسانه ای قابل دسترسی درتمام نقاط جهان،  دیگرآن موانع و قیودات واقعی و یا آفریده ی ذهن شان را شکسته و با بیان حقایق و رازهای پس پرده، که مردم ما،  همه ای جهانیان به خصوص اعضای حزب وطن از آن بی خبرمانده اند دین انسانی و میهنی خود را دربرابرتاریخ و مردم خویش ادا نمایند.

هموطنان گرانقدر!

     حزب وطن در قلوب توده های میلیونی میهن ما جا و مقام والای یاقته و با گذشت هر روز حقانیت راه و مشی مصالحه ملی مسجلترمیگردد.  امیدوارم با آغازنشرات   پیام وطن   گاو صندوقهای اسناد پر از رازها و مصلحتها و ناگفته ها یکی پی دگرگشوده شود تا تمیزو تفریق میان   خاینین و خادمین کشور سهلتر شده و مردم آگاه و وطنپرستان راستین ما بار دگر شکار دشمنان وطن  و وطنداران ما نشوند.

     من درحالیکه گشودن صفحه ی انترنتی  پیام وطن  را بار دگر  برای محترم ایمل پیروز، به مثابۀ پیروزی بزگ به ایشان و همه ای همکاران شان تبریک میگویم، موفقیت شان را در ادامه ای این کار و پیکار بزرگ خواهانم ، ازهمه دوستان و هموطنان آگاهیکه به امروز و فردای وطن و هموطنان خویش علاقه مند اند و توان همکاری را دارند، تمنا دارم مانند محترم  توخی و سایر رفقا و دوستان خبره و آگاه، از ارسال مضامین و مطالب و بیان حقایق و نشراسناد - که سخت مورد نیازاست - به این صفحه دریغ نفرماییند وعطش ما تشنه گان به درک حقایق و واقعیت ها را ولو که بسیار دیرهم شده رفع سازند.

     درخاتمه گفته بسیار زیبا و زرین برتولت برشت نویسندۀ شهیرآلمانی  را که خیلی دوست دارم و همیشه آنرا تکرار میکنم به مثابۀ حسن اختتام عرض تبریک و سطور فوق  خویش نقل میکنم که گفته بود:

آنانیکه حقایق رانمیدانند گنهکارند و آنانیکه حقایق را میدانند و آنرا کتمان میدارند جنایت کار

نجیب الله شفقیار

کلن آلمان 


24/02/06
یکتعداد مهاجرین افغان دردهلی جدید- هند.


به گردانندگان محترم سایت (پیام وطن)!

     محتوای سایت (پیام وطن) را مطالعه نمودیم.  نخست از همه برای شما و از طریق سایت شما به همه افغانان طرفدار صلح، تأمین وفاق ملی، دموکراسی، اعمار مجدد افغانستان و ایجاد جامعۀ مدنی افغانی بمناسبت اماده نمودن سایت (پیام وطن) تبریک گفته، مؤفقیت های مزید شما را در امر نشر اندیشه های ملی ـ مترقی خواهانیم.

     نکات ذیل را غرض تکمیل محتوی سایت پیشنهاداً مینگاریم:
سیاست مصالحۀ بمثابۀ یگانه الترناتیف قطع جنگ، تأمین صلح، وحدت ملی، اعمار مجدد و ایجاد جامعۀ دموکراتیک در افغانستان دارای خصلت ستراتژیک است که از اوان اعلان آن تا اکنون در مورد محتوی، جهات و اهداف ستراتژیک آن ابراز نظر های مختلف بعمل آمده است.  یکتعداد نویسنده گان و صاحب نظران عمداً میکوشند چنین برسانند که محتوی سیاست متذکره به قطع جنگ و تأمین صلح در افغانستان محدود بود و با تغیر شرایط اوضاع افغانستان، سیاست متذکره قابلیت حیات خود را از دست داده است.  بعضی ها آنرا تاکتیک دولت ج. ا. و حرب وطن غرض کسب امتیاز انسیاتیف سیاسی نسبت به مخالفین خود ـ در حل مسائل افغانستان ـ خواندند و ...

     ایجاب مینماید تا محتوی ستراتژیک آن را ـ با در نظرداشت مرامنامۀ حزب مطن (مصوب کنگرۀ مؤسس حزب وطن ـ سرطان ۱۳۶۹)، بیانیه های تاریخی شهید دکتور نجیب الله رئیس جمهور پیشین جمهوری افغانستان و رئیس حزب وطن و نویسندگان که در رابطۀ فوق نوشته اند ـ به روشنفکران و همه افغانها رسانیده شود. 

     مبارزه بخاطر دموکراسی، اعمار مجدد افغانستان و ایجاد جامعۀ مدنی و مترقی افغانستان از اهداف عمدۀ دیگر سیاست مصالحۀ ملی می باشد.

     امیدواریم اسناد، بیانیه ها و مقالات حاوی مطالب فوق در نشرات بعدی ارجحیت داشته باشد تا بدینوسیله توضیح بهتر سیاست مصالحۀ ملی بعمل آید.

     در نهایت مکرراً مؤفقیت ها مزید شما اندرکاران سایت (پیام وطن) را در امر بزرگ خدمت به مردم و وطن آرزو می بریم.

ومن الله توفیق

یکتعداد مهاجرین افغان در هند.


ف. بریالی .... های تاستغوب دنمارک


به دست اندر کاران سایت پیام وطن

     درود فراوان برای همۀ شما. شما که طنین حق و حقیقت را با بانگ رسا بلند نموده و وقایع افغانستان را با تحلیل  دقیق از اوضاع  وطن، وضع اجتماعی ـ اقتصادی، سیاسی، طرز تفکر و بینش مردم و با در نظرداشت روند سیاست جهانی  ارائه میدارید و در این راستا به ادامۀ سیاست قهرمان شهید دکتور نجیب الله  که حقانیت آن روز تا روز  ثابت گردیده و در سمت گیری  های سیاسی  امروزی  به جز همان ارزش ها نمی توان راه دیگری را جستجو نمود  پیروی می نمائید.

     اینکه اهریمن جهل و ازمندی ها خود پسندی و تفوق طلبی ها  بعضاً حاله بر واقعیت ها افگنده  بدین معنی نیست که واقعیت و حقیقت معدوم شود.  حقیقت همیشه زنده است هیچگاه نمیمیرد. راهی را که شهید نجیب الله مندرج برنامۀ حزب وطن ارائه داشته و با فورمولبندی دقیق عصر و زمان پلان صلح و آشتی، وفاق ملی و خاتمۀ جنگ و برادر کشی، قتل افغان توسط افغان را در پیش گرفته بودند و در این راه با چنان عشق و شور افغانی استوار و با ایمان آهنین  ایستاده بودند:

لکه ونه مستقیم  پخپل مکان یم              که خزان راباندی راشی که  بهار

انسانی ترین راهیست  که از نگاه هر وطن پرست که بر مصالح وطن ومردم آن می اندیشد بر نا مۀ اساسی  جهت رهایی مردم افغانستان از وضع کنونی  به حساب می آید.  امروز ارزومندی اکثریت مردم رنجدیده ما را همان اساساتی تشکیل میدهد که توسط ان مرد وطنپرست فورمولبندی شده بود.  برنامه های کنفرانس  بن و سپس کنفرانس  لندن هیچ کدام با روند مذکور مخالف نیستند و با ضعف و ناتوانی می خواهند بدان تقرب نمایند و در  حقیقت همان روند مصالحۀ ملی بود  که پلان  صلح  ملل متحد بران استوار گردیده بود،  که مرحوم داکتر نجیب الله با دلیری و شهامت وطن پرستانه و مردانگی به آن لبیک گفته بودند ودرین راه تا آخرین لحظه های حیات شان  ایستاده گی نمودند.  در راه مردم در حفظ  وطن در حفظ شرافت و ناموس مردم افغانستان تا آخرین لمحه حیات خود رزمیدند،  چه بسا که  مقام چوکی  و قدرت  در مقابل حفظ وطن و شرافت مردم افغانستان در نزد شان بسیار نا چیز بود جهت تحقق پلان صلح ملل متحد  حاضر به اسعفای شان از کرسی ریاست جمهوری هم شدند.  من که یکی از کسانی بودم که با رهبری قضا  و څارنوالی وقت  جهت مفاهمه در مورد تحقق پلان صلح ملل متحد در نزد شان شر فیاب گردیده بودیم  مشاهده کردم که جناب شان با چه تدبیر و درایت و با اندیشه عمیق  نسبت به اوضاع بعدی  که نباید مردم افغانستان دستخوش امیال چپاولگران قرار گیرد شرایط دقیقی را جهت  نظم جامعه و حفظ و حراست جان و مال مردم  از گزند چپاول و تعرضات فورمولبندی وتعهد اجرا و تضمین آنرا بر ملل متحد قبولانده بودند  که اگر دست خیانت داخلی و خارجی  ضد منافع مردم افغانستان  کودتای را بر ضد روند مذکور بر پا نمی کردند  نه کابل ویران می شد نه برجان مال و ناموس مردم کابل  دست درازی صورت می گرفت و نه هستی و دارایی افغانستان  به طور عام مورد دست برد داخلی و خارجی  بر باد فنا میرفت.

     قابل یاددهانی است که مندرج سایت پیام وطن در همین راستا تحقیقات مستند بر واقعیت های اوضاع آن وقت  افغانستان صورت گرفته است. امروز مردم افغانستان از دل و جان به واقعیت های آن دوره اگاهی داشته بر مقام ارشد شهید داکتر نجیب الله منحیث فداکار ترین،  وطن پرست ترین و مردانه ترین فرزند افغان ارج و احترام می گذارند.

     من در سال دوم شهادت  مرحوم نجیب الله قطعه شعری سروده  بودم  ضمیمه  هذا خدمت شما ارسال است  چون شاعر حرفوی نیستم شاید از نگاه صنعت شعری نواقص داشته باشد ولی می توانم با خلوص نیت بگویم که  حرف دل خود را  به پیشگاه عظمت ان مرحوم بیان کرده ام.

ف. بریالی .... های تاستغوب دنمارک

بشد توفان و حشت در دل تاریک شب پیدا

شفق معدوم گشت و روز نیامد زان شب یلدا

نظام دهر ز دست داور افتاد یا که  بر پاشد

قیام رستاخیز لشکر یا جوج و  واو یلا

چو دیوان بر حریم پاک کابل دست یازید ند

وزان اشوب نبردند جان سالم پیر و هم برنا

بودی خاموش نوای حق اسیر پنجۀ ظلمت

نبودی جز نفیر وحشت و بیداد  در دل ها

نجیب ان پیک بیداری و ان  رهپوی انسانی

چو منصور برسر دارشد  پیامش هست پا بر جا

چو بودی مرد ازادی علم دار ره  اخوت

به خونش تشنه بودند شب روان  جاهل و اعما

صلاح خلق خواستی زایت والصلح وخیرهردم

درین راه همتی داشتی بودی او مرد بی همتا

بودی واقف به امر خیر نبودی در پیی  ثروت

نداشتی در کفش سیم و زری   زین فتنه  دنیا

برای صلح و امن مملکت  تد بیر   ها داشتی

بودی مومن به راه حق به رائی مردم و شورا

چه خوش تبلیغ بنمودی  پیام صلح و اشتی را

کلامش جوش دل بودی  نشستی باز بر دل ها

براندی لشکر غیر را  زخاک پاک این میهن

به تد بیر و سیاست خبره و دانشور و دانا

به مردی و شجاعت پاسدار ننگ و استقلال

نمود غیرت و افغا نیت چون صخره و خارا

مقابل کی توان گشتی چومردان خصم اوبا او

زدی بر پشت او خنجرتنی بی غیرت وبی پا

ره حق است ره انسان متاع  جود و تقوا است

نباشد دیو دد را این چنین یک ارزش  والا

نمی میرد بریالی نور حق در پنجۀ  ظلمت

برون اید صفای صبح روشن از دل شب هاسلامونه او نيکي هيلي مي ومنۍ!

ډيره ښه پاڼه ده،  هيله من يم چي  په خپلو خپرونو کې همدا لوری په پر له پسې توګه وساتۍ .   په انترنيت پاڼو کې د داسې يوې پاڼې تشه احساسيدله .

پوره بری دي ستاسو په برخه وي. 

باوري
کابل